Vapaata ja osaavaa työvoimaa on tällä hetkellä hyvin vaikea saada työmarkkinoilla tietyillä toimialoilla. Tästä syystä yritysten on pakko alkaa rekrytoida opiskelijoita suoraan koulun penkiltä jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen. Tässä kohtaa onkin hyvin tärkeää miettiä sitä, kuinka yritys pääsisi näiden opiskelijoiden tietoisuuteen ja niin, että nuoret heistä kiinnostuvat. Jokaisella toimialalla työtä hakevaa kohderyhmää kiinnostaa eri asiat aina palkasta yrityksen arvoihin. Kannattaa siis ottaa mahdollisimman hyvin selville mitä työntekijät kaipaavat sekä pidemmällä aikavälillä muokata yrityskulttuuria sen mukaiseksi. Helpommin sanottu kuin tehty…

Työtavat sekä työkalut joiden avulla töitä tehdään muuttuvat jatkuvasti. Sen takia yrityksille tulee enemmän painetta sekä vastuuta kouluttaa omaa henkilökuntaa sekä uusia työntekijöitä. Jännä nähdä mihin koulumaailma tulevaisuudessa menee sekä minkälaiseksi yrityksen rekrytointiprosessi muokkautuu.

Ongelmana opiskelijoiden ja työnhakijoiden kohtaamisessa on, että riittäviä työkaluja tehokkaaseen kohtaamiseen ei ole ja koulujen prosessit ovat usein tosi raskaita ja hankalia. Useimmiten prosessi menee niin, että rekrytoijat joutuvat kahlaamaan jokaisen oppilaitoksen sivuilta ”oikean” henkilön keneen ottaa yhteyttä ja tätä kautta saada jollain tapaa tieto avoimista työpaikoista opiskelijoille. Kaikki tämä pitäisi tapahtua yhdestä paikasta ja helposti.

Tulemme kirjoittamaan aiheesta muutaman blogikirjoituksen. Jääköön tämä vasta tekstiksi, joka pistää ihmisiä ajattelemaan. Kerro mitä sinä ajattelet, ja mikä on sinun ratkaisusi!