Tämä ohje kertoo miten yritys, työnantaja tai yhteistyökumppani voi julkaista projektin palveluun.

HUOM! Projekteihin eivät voi työnhakijat suoraan hakeutua palvelun sisällä, vaan kyseessä on projektista ilmoittaminen työnhakijoille. Jos haluat julkaista esimerkiksi projektimaisen opinäytetyö-/lopputyöpaikan mihin työnhakijat voivat palvelun sisällä hakeutua, katso tämä ohje.

Ennen projektin julkaisemista tulee tarkistaa, että on liitytty yhden tai useamman toimijan toimialueeseen. Mikäli liittymistä ei ole tehty, katso tämä ohje.

Toimialueisiin liittyminen on välttämätöntä, jotta projekti voidaan julkaista!

Projektin julkaiseminen tapahtuu seuraavasti:

1. Kirjautuminen yritysliittymään (linkki).

2. Siirtyminen valikossa Projektit -> Luo projekti -kohtaan.

3. Perustiedoissa syötetään seuraavat tiedot:

– Projektin nimi
– Henkilöresurssi (kuinka monta henkilöä projektiin halutaan osallistuvan)
– Vähimmäiskoulutusvaatimus (projektiin liittyen)
– Projekti alkaa (heti tai sopimuksen mukaan)
– Projektin kesto
– Maksullisuus (maksaako projektiin osallistuminen)
– Yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Lopuksi painetaan ”Jatka”.

Projekti voidaan myös tallentaa ja jatkaa myöhemmin painamalla ”Tallenna keskeneräisenä”. Myöhemmin jatkettava projekti löytyy kohdasta Projektit -> Kaikki projektit -> Luonnokset.

4. Toimialueessa ja sijainnissa valitaan seuraavat tiedot:

– Valitaan mihin projekti julkaistaan. Tässä on käytettävissä kaksi (2) eri vaihtoehtoa:

1) Kaikille toimialueille: Projekti julkaistaan jokaisen toimijan toimialueeseen, johon on lähetetty liittymispyyntö.

2) Valitse toimialueet: Valitaan yksi tai useampi toimija, mihin projekti julkaistaan. Lisäksi projekti voidaan julkaista ”Tiitus”-toimialueelle (nk. ”yleinen” toimialue, mikä ei ole minkään toimijan alaisuudessa).

Toimialuekartta näyttää, millä alueella/alueilla toimijan toimipaikat fyysisesti sijaitsevat.

Syötetään projektin toteuttajan osoitetiedot (jos osoitetiedot on täytetty yritysprofiilia tehtäessä, tulevat tiedot automaattisesti). Tarvittaessa voidaan käyttää ”Hae osoitetta”-toimintoa, joka hakee tarvittavat osoitetiedot.

5. Taidoissa ja osaamisissa syötetään seuraavat tiedot:

– Projektiin liittyvä taito/taidot. Määritetään vähintään yksi taito, taitotaso ja taitoon liittyvä avainsana.

Voit etsiä projektiin vaadittavaa taitoa/taitoja kätevästi toimiala-valikon kautta tai kirjoittamalla etsittävän taidon (= ammattinimikkeen) valkoiseen laatikkoon, jossa lukee ”Hae ammattinimikkeellä tai taidolla…”

Esimerkkiprojektissamme kyseessä on mobiililaitteisiin ja -alustoihin liittyvä yhteistyöprojekti opiskelijoiden kanssa, joten valittuna on ”Mobiililaitteet ja alustat” -taito.

– Projektiin vaadittava kielitaito. Voidaan määritellä projektiin vaadittavan kielitaidon tasoa.

6. Muissa tiedoissa valitaan seuraavat tiedot:

– Lisää kuva
Tässä voidaan hyödyntää aiemmin kuvapankkiin syötettyjä kuvia! Klikataan ”Lisää kuva kirjastoon”, valitaan tai raahataan sopiva kuva valikkoon / valitaan aiemmin syötetty kuva ja klikataan ”Lisää valittu kuva”.

– Esittelyteksti
Tähän voidaan kertoa hyödyllistä tietoa kyseisestä projektista yhdellä tai useammalla kielellä.

7. Valmis

– Hienoa! Olet saanut tiedot projektista onnistuneesti täytettyä. Tarkasta lopuksi, että syötetyt tiedot ovat oikein.

Mikäli tietoja tarvitsee muuttaa tai täydentää, voidaan palata valikoissa taaksepäin painamalla haluttua vihreää numeropalloa (1 / Perustiedot, 2 / Toimialue ja sijainti, 3 /Taidot ja osaaminen tai 4 / Muut tiedot).

– Valitaan milloin projekti-ilmoitus julkaistaan (heti tai haluttuna ajankohtana) ja milloin projektin näkyvyysaika päättyy.

Lopuksi painetaan ”Julkaise”, joka julkaisee projektin halutussa/halutuissa toimialueissa.

Projekti julkaistaan heti kun liittymispyyntö on hyväksytty.

Julkaistu projekti löytyy jommasta kummasta valikosta:
– Projektit -> Kaikki projektit -> Julkaistu
(jos projekti on heti julkaistu nähtäville / toimija on hyväksynyt toimialueeseen)
– Projektit -> Kaikki projektit -> Tulevat (jos projekti on tulossa myöhemmin nähtäville / toimija ei ole vielä hyväksynyt toimialueeseen)

in Ohjeet – Yritykset
Löysitkö vastauksen?