Useat yritykset eivät näe oppilaitosyhteistyön mahdollisuutta ja potentiaalia, ja osalti siksi oppilaitosyhteistyön kehittäminen on jäänyt viime vuosikymmenelle. Oppilaitokset kuitenkin tarjoavat valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja malleja työnantajille. Tässä tekstissä haluamme avata oppilaitosyhteistyön myyttejä.

”Oppilaitosyhteistyötä kannattaa tehdä vain silloin, kun yritys kasvaa.”

On selvää, että taloudessamme on nousu- ja laskukausia, joiden sykli vaihtelee joskus nopeammin ja joskus taas hitaammin. Markkinoiden taloudellinen tila vaikuttaa vahvasti myös yrityksen työllistämispotentiaaliin ja aktiivisuuteen. Yritykset usein sitovat myös oman oppilaitosyhteistyön näihin suhdannevaihteluihin. Uusien työntekijöiden merkitys kasvaa huomattavasti, kun talous lähtee merkittävästi kasvuun taas laskukauden jälkeen. Usein tällöin rekrytointitarve yllättää yrityksen. Oppilaitosyhteistyö on perinteisesti pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tulokset eivät näy heti. Siksi oppilaitosyhteistyötä ei voi tehdä vain silloin kun menee hyvin, vaan sitä tulisi tehdä etukäteen pitkäjänteisesti ja valmistautuen suuremman potentiaalin hyödyntämiseen.

”Oppilaitosyhteistyö on työpaikkailmoitusten välittämistä.”

Toimiva yhteistyö oppilaitoksen kanssa avaa yritykselle valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja tarjoaa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Valitettavan usein yritykset kuitenkin näkevät oppilaitoksen pelkästään yhtenä kanavana työpaikkojen julkaisemiseen. Oppilaitosyhteistyö voitaisiin nähdä myös kokonaisvaltaisena mallina, joka seuraa opiskelijaa ensimmäisistä kouluvuosista jopa korkeakouluun asti. Suomessa oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään yrityksissä vain vähän.

”Oppilaitosyhteistyö on vain yksipuolista puurtamista.”

Oppilaitosyhteistyö on nimensä mukaisesti yhteistyötä, joista kummankin osapuolen tulee saada itselleen tärkeää hyötyä ja lisäarvoa. Oppilaitosyhteistyötä suunnitellessa on tärkeä luoda omat tavoitteet ja tahtotila siitä, mitä oppilaitosyhteistyöltä halutaan saavuttaa? Oppilaitosyhteistyötä ei kannata lähteä tekemään vaan tekemisen vuoksi, vaan sen ympärille on tärkeä löytää mittareita ja suunnitelma yhteistyön kehittämisestä ja sen eri vaiheista.

Tiituksen helmikuussa julkaistava uusi versio avaa oppilaitosyhteistyön ympärille uusia mahdollisuuksia. Uuden version keskeisiä ominaisuuksia ovat projektit, tapahtumat, koulutukset ja mentorit. Projektitorilla yritykset voivat ehdottaa oppilaitokselle erilaisia haasteita. Tapahtumat puolestaan tarjoavat oppilaitokselle mahdollisuuden kasata yhteen kaikki työelämän tapahtumat, jotka on tarkoitettu opiskelijalle tai työelämälle.