Karri pitelee käsissään vanhemmiltaan saatuja punaisia ruusuja ja poseeraa koulun edessä valokuvaa varten. On kaunis alkukesän valmistujaispäivä. Hymy on herkässä. Oppilaitoksella pidettyjen juhlallisten puheitten ja virallisten kuvausten jälkeen Karri lähtee vanhempineen kotiinsa juhlistamaan valmistumistaan. Vaikka päivä on Karrin elämässä merkityksellinen, on illalla juhlien jälkeen Karrilla kuitenkin ahdistunut olo. Vuosien ahkeran opiskelun jälkeen Karri on tiedoton ja avuton. Hän ei tiedä minne suunnata ensi maanantaina herättyään. Opiskelun rutiiniin ei ole vastinetta, sillä Karrilla ei ole töitä. Karri on vastavalmistunut työtön.

Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastoista ilmenee, että tammikuussa 2018 Suomessa oli noin 14 700 vastavalmistunutta työtöntä. Korkeakoulutettuja työttömiä oli noin 3600. Edellisvuoteen verrattuna vastavalmistuneiden työttömien määrä on laskussa, mutta määrät ovat silti suuret. Luvuista herää paljon kysymyksiä. Jos opiskelun ja tutkinnon saamisen jälkeen on tarkoitus mennä töihin, miten silti näin suuri osuus vastavalmistuneista on työttömiä?

Tapahtumat työllistymisen edistämisen keinoina

Korkeakoulut osaltaan pyrkivät auttamaan opiskelijoita työllistymisessä opintojen aikana. Korkeakoulut tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia työllistymisen edistämiseen ja työelämäyhteyksien parantamiseen erilaisin keinoin. Tarjolla on muun muassa CV-pajoja, joissa opiskelijat saavat opastusta ansioluettelon ja hakemuksien laadintaan sekä rekrytointi- ja työelämätapahtumia, joissa opiskelijat ja työnantajat voivat kohdata ja tavata kasvotusten. Myös opiskelijayhdistykset voivat järjestää erilaisia työelämätapahtumia tai yritystapaamisia, joissa opiskelijat pääsevät verkostoitumaan työnantajien kanssa kasvotusten.

Kaikkien näiden tapahtumien tarkoituksena on muun muassa löytää opiskelijoille työmahdollisuuksia. Ennen kaikkea valmistumisen jälkeiset työt ovat oppilaitoksen tuloksellisuuden mittaamisessa merkityksellistä, mutta opiskelijoiden työskentely opintojen ohessa parantaa myös valmistumisen jälkeistä työllistymistodennäköisyyttä.

Työstä seuraa työtä

Työllistymistä valmistumisen jälkeen edesauttaa työharjoittelun tekeminen opintojen aikana. Työharjoittelun kautta opiskelija saa arvokkaita kontakteja, joiden avulla työn löytäminen helpottuu. Ylipäänsä työnteko opiskellessa parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia saada töitä valmistumisen jälkeen. Työn tekeminen opiskeluiden aikana vähentää työttömyysriskiä, sillä opintojen aikana kartutettu työkokemus on arvostettua ja töitä tehneillä opiskelijoilla on paremmat lähtökohdat töiden haussa. Työnteko opiskeluiden aikana myös kartuttaa työelämätaitoja, joita työnantajat arvostavat. Kaikki taidot kehittyvät töitä tehdessä oli kyseessä sitten tiimityöskentelytaidot, sosiaaliset taidot tai ongelmanratkaisutaidot.

Voivatko oppilaitokset tukea opiskelijaa jatkuvasti?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutuksen vaikuttavuuden mittaamisessa työelämään sijoittuminen on entistä merkityksellisempää oppilaitoksille. Jotta työharjoittelu- ja rekrytointimahdollisuuksia löytyisi opiskelijoille, on oppilaitoksen oltava aktiivinen toimiva prosessien tehostamisessa. Oppilaitos voi parantaa työharjoittelu- ja rekrytointiprosesseja monenlaisin keinoin. Tapahtumat ja vierailut ovat kuitenkin vain hetkittäisiä mahdollisuuksia opiskelijoille ja yrityksille kohdata. Tämän lisäksi niiden järjestäminen vaatii aikaa ja resursseja. Kertaluontoisten kohtaamisten sijaan oppilaitos voi edistää opiskelijoidensa sijoittumista työelämään tarjoamalla jatkuvan kohtaamispaikan opiskelijoille ja työnantajille. Tällöin oppilaitos pystyy edesauttamaan työllistymistä tehokkaasti. Kun kohtaamispaikka on luotu, voivat sekä opiskelijat että työnantajat omien tarpeidensa synnyttyään ryhtyä toimeen ja lähteä etsimään töitä tai työntekijää.

Tiitus Students -palvelun tarkoituksena on toimia opiskelijan ja työnantajien kohtaamispaikkana. Palvelun avulla oppilaitos voi tarjota opiskelijoilleen parempaa palvelua työllistymisen edesauttamisessa. Ota suoraan yhteyttä, niin kerromme miten palvelusta on apua teidän oppilaitoksellenne.