Työvoimahautomot – Käyttöehdot henkilöasiakkaille

Tervetuloa Turun seudun työvoimahautomoiden (”Työvoimahautomot”) asiakkaaksi. Työvoimahautomoiden tavoitteena on edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista aloilla, joilla työvoiman kysyntä on kasvussa. Tällä hetkellä Työvoimahautomoiden painopistealoja ovat: rakennusala, teknologiateollisuus (erityisesti meri- ja metalliteollisuus), logistiikka, yksityinen sosiaali- ja terveysala sekä kauppa ja ravitsemisala.

Työvoimahautomoita hallinnoi Turun kaupungin Työpiste (”Hallinnoija”), joka sijaitsee osoitteessa Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku (Postiosoite: PL 1000, 20701 Turku). Hallinnoija on myös Työvoimahautomoiden asiakasrekisterin rekisterinpitäjä. Työvoimahautomoita toteuttavat yhteistyössä Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku Science Park. Turun seudun työvoimahautomoiden rahoituksesta osa tulee Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan sosiaalirahastosta 5.3.2019 asti. Tämän jälkeen palvelun Hallinnoija, yhteistyökonsortio ja toimintatapa saattavat muuttua.

Työvoimahautomoiden palveluympäristönä käytetään Tiitus Group Oy:n (”Ylläpitäjä”) kehittämää ja ylläpitämää verkkosivustoa ja sovellusta, joita voi käyttää mobiililaitteella, mobiilisovelluksella tai tietokoneella (yhdessä ’’Palvelu’’). Tiitus on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki. Ylläpitäjä toimii Hallinnoijan toimeksiannosta ja lukuun Työvoimahautomoiden asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelijänä.

Luomalla käyttäjätunnuksen Palveluun, hyväksyt nämä Käyttöehdot ja niihin osana kuuluvan rekisteriselosteen Turun seudun työvoimahautomoiden asiakasrekisterille, johon voit tutustua osoitteessa [https://rekisteri.turku.fi]. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Palvelun käyttämiselle.

1.Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys palvelun käyttämiselle. Et saa käyttää palvelua, jos et hyväksy Käyttöehtoja. Käyttöehtojen hyväksyminen luo oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja Hallinnoijan välille. Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttämällä palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot.

Hallinnoija voi yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista, Palvelun uusista ominaisuuksista, muutoksista toteuttajatahoihin tai muista syistä. Hyväksymällä Käyttöehdot hyväksyt, että Hallinnoijan muuttuessa Palvelu ja käyttäjätilisi voidaan siirtää uuden Hallinnoijan nimiin, myös Palvelun Ylläpitäjän muutokset ovat mahdollisia.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan palvelussa tai sähköpostitse. Käyttöehtojen kulloinkin voimassaoleva versio on luettavissa Palvelussa. Mikäli uusista Käyttöehdoista seuraa muutoksia sinun oikeuksiisi tai velvollisuuksiisi, me ilmoitamme sinulle erikseen näistä muutoksista esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Sinun katsotaan hyväksyneen Käyttöehtojen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantultua. Mikäli et hyväksy muutoksia, tulee sinun lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa käyttäjätilisi.

2.Oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias, jotta hänellä on oikeus käyttää Palvelua. Vähintään 15 vuotta täyttäneillä on oikeus huoltajansa suostumuksella käyttää palvelua. Luomalla käyttäjätunnuksen ja/tai käyttämällä Palvelua, vakuutat olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu käyttämään Palvelua, sitoutuvasi noudattamaan Palvelun Käyttöehtoja ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

3.Käyttäjätunnuksen luominen Palveluun

Jotta voisit käyttää Palvelua, sinun on rekisteröidyttävä Palveluun ja valittava käyttäjänimi sekä salasana. Jotta voisit käyttää käyttäjätiliäsi, sinun tulee aktivoida käyttäjätilisi avaamalla Ylläpitäjän toimesta sähköpostiisi lähetetty vahvistuslinkki.

Käyttäjätilin luonnin yhteydessä annat oikeuden käyttää käyttäjätilille luovuttamiasi tietoja sinusta. Löydät Työvoimahautomoiden rekisteriselosteesta lisätietoa siitä, mitä, miksi ja miten Hallinnoija kerää tietoja sinusta ja miten kerättyjä tietoja käytetään. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta [https://rekisteri.turku.fi].

4.Palvelun käyttö

Voit aloittaa Palvelun käytön, kun käyttäjätilisi on rekisteröity ja aktivoitu. Palvelun avulla voit muun muassa luoda CV:n, selata sekä hakea vapaita työpaikkoja erilaisia mukautettuja hakukriteerejä hyödyntäen ja muutoinkin olla osana interaktiivista yhteisöä työnantajien sekä työnhakijoiden välillä.

Profiilit ovat oletusarvoisesti anonyymeja ja julkisia. Työnantajat voivat selata anonyymejä profiileja ja lähettää työnhakijoille yhteydenottopyyntöjä. Työnhakijan hyväksyessä työnantajan yhteydenottopyynnön, saa työnantaja hänen profiilinsa kokonaisuudessaan näkyviin.
Anonyymi profiili tarkoittaa sitä, että käyttäjän henkilötiedoista on piilotettu:
-Sukunimi
-Syntymäaika
-Puhelinnumero
-Sähköposti

Työnhakija voi itse päättää asetuksista, onko oma profiili julkinen vai ei.

5.Käyttäjäehtojen voimassaolo

Sitoudut noudattamaan Käyttöehtojen kulloinkin voimassaolevaa versiota niin kauan, kuin käytät Palvelua tai käyttäjätilisi on rekisteröitynä Palvelussa. Voit poistaa käyttäjätilisi, milloin vain ja mistä syystä vain, löydät Palvelun asetuksista ohjeet käyttäjätilin poistamiseen. Hallinnoija voi yksipuolisesti poistaa tai pidättää oikeutesi käyttää käyttäjätiliäsi ilman erillistä ilmoitusta, mikäli sinun katsotaan rikkoneen Palvelun Käyttöehtoja. Mikäli käyttäjätilisi poistetaan tai sen käyttö pidätetään, sinulla ei ole oikeutta saada korvausta tuottamastasi sisällöstä tai sen poistamisesta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä vahingosta. Käyttöehdot eivät ole enää sinua sitovia, kun käyttäjätilisi on poistettu, lukuun ottamatta Käyttöehtojen kohtia 9, 10(d), 17 ja 18-21.

6.Palvelua ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin

Käyttäjät eivät saa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä (esimerkiksi kuvat, tekstit ja videot) minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin tai kaupankäyntiin. Hallinnoija ja Ylläpitäjä voivat tutkia ja poistaa käyttäjätilin sekä turvautua oikeudellisiin keinoihin, mikäli Palvelua käytetään laittomasti tai luvattomasti.

7.Vastuu Käyttäjätilistä

Olet vastuussa käyttäjätilistäsi ja kaikista käyttäjätilisi toimista. Siten olet itse vastuussa käyttäjätilisi kirjautumistietojen luottamuksellisesta säilyttämisestä. Sitoudut ilmoittamaan Ylläpitäjälle viipymättä, mikäli käyttäjätiliäsi on luvattomasti käytetty support@tiitus.fi.

8.Viestiminen muiden Käyttäjien kanssa

Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa käyttäjien käytöksestä Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella. Kuten kohdassa 18 ilmaistaan, Työvoimahautomot, Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat seuranneet tai voineet seurata Palvelun käytöstä. Siten Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa myöskään vahingoista, jotka ovat voineet seurata Käyttäjien tavattua toisensa Palvelun välityksellä.

9.Omistus- ja immateriaalioikeudet

Ylläpitäjä omistaa ja pidättää kaikki oikeudet Palveluun. Sisällön osalta (kuten tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet) omistusoikeudet kuuluvat Ylläpitäjälle tai Hallinnoijalle, mikäli immateriaalioikeudet eivät ole Palvelua rekrytointitarkoituksessa käyttävien yritysten omistamia. Sitoudut olemaan loukkaamatta Hallinnoijan tai Ylläpitäjän oikeuksia käyttäessäsi Palvelua. Ylläpitäjä tai Hallinnoija voivat kuitenkin myöntää kirjallisen luvan sen oikeuksien hyödyntämiseen, jota on pyydettävä ennen oikeuksien käyttämiseen ryhtymistä.

Omistat oikeudet itse Palveluun toimittamaasi sisältöön. Käyttöoikeudet ja muut yksityiskohdat sisältöihin liittyen kuvataan kohdassa 10.

10.Julkaisut ja Sisältö Palvelussa

a)Olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä ja tiedosta, jonka lataat, jaat, tallennat tai muuten toimitat Palveluun tai välität muille Käyttäjille. Tällaista tietoa on esimerkiksi tieto sinusta, työpaikoistasi ja opiskelupaikastasi, chat-viestit, kuvat ja muut julkisesti tai yksityisesti muille Käyttäjille välitetyt tiedot (yhdessä ”Sisältö”). Et saa toimittaa Palveluun tai lähettää Hallinnoijalle, Ylläpitäjälle taikka muille käyttäjille mitään loukkaavaa, virheellistä, epärehellistä, herjaavaa, uhkaavaa, rasistista, tietokoneviruksia sisältävää, laitonta, kaupallista tai muuta vastaavaa Sisältöä. Vakuutat, että (i) kaikki käyttäjätiliisi liittyvä tieto on paikkansa pitävää sekä totuudenmukaista ja että (ii) sinulla on oikeudet Palveluun toimittamaasi Sisältöön.

b)Ymmärrät ja hyväksyt, että Hallinnoija tai Ylläpitäjä voi seurata ja arvioida Palveluun toimittamaasi Sisältöä. Hallinnoijalla tai Ylläpitäjällä on oikeus poistaa Sisältö, joko kokonaan tai osittain, mikäli Sisältö on Käyttöehtojen vastaista tai muuten vahingollista Palvelulle, Hallinnoijalle taikka Ylläpitäjälle.

c)Hallinnoijalla on rajoitettu oikeus hyödyntää Palveluun toimittamaasi Sisältöä. Oikeus hyödyntää Sisältöä rajoittuu seuraaviin tilanteisiin: Työvoimahautomoiden toiminnan harjoittaminen, kehittäminen ja markkinoiminen sekä Palvelun parantaminen ja kehittäminen ja muut vastaavat toimet. Ylläpitäjällä on rajoitettu oikeus hyödyntää Sisältöä Palvelussa Palvelun ylläpitämiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi.

d)Palvelun käyttö edellyttää voimassaolevan lainsäädännön noudattamista. Hyväksyt, että Hallinnoijalla ja Ylläpitäjällä on oikeus käyttää tai säilyttää käyttäjätietojasi, mikäli laki niin velvoittaa ottaen huomioon: (i) oikeusprosessin noudattamisen; (ii) Käyttöehtojen täytäntöön panemisen; (iii) kolmannen tahon vaateet siitä, että Sisältö loukkaa sen oikeuksia; (iv) vaateesi asiakaspalvelusta tai Palvelun käytöstä tulevaisuudessa; tai (v) Hallinnoijan, Ylläpitäjän taikka muun henkilön tarpeen suojata oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.

e)Hyväksyt, että Palvelussa jakamasi Sisältö on julkista ja muiden Käyttäjien ja henkilöiden nähtävissä.

f)Hyväksyt, että Palvelun Ylläpitäjä saattaa muuttua. Ylläpitäjällä tai Hallinnoijalla on oikeus siirtää käyttäjätilisi ja Palveluun toimittamasi Sisältö toiseen palveluympäristöön, mikäli Palvelun Ylläpitäjä muuttuu.

11.Kielletty toiminta

Kohdassa 10(a) lausutun lisäksi, et saa käyttäytyä Palvelussa muutoinkaan loukkaavasti, herjaavasti, harhaanjohtavasti, epärehellisesti, uhkaavasti, rasistisesti, kaupallisesti, laittomasti tai muulla vastaavalla tavalla. Hallinnoijalla tai Ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjätilisi välittömästi, mikäli käyttäjätilisi välityksellä on toimittu kielletyin tavoin.

12.Asiakaspalvelu

Ylläpitäjän asiakaspalvelijat avustavat ja neuvovat sinua Palvelun käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä. Hallinnoija avustaa ja neuvoo sinua muissa Työvoimahautomoiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

13.Muutokset Palvelussa

Hallinnoijalla on oikeus muuttaa Palvelua tai lopettaa se, joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Hallinnoija voi toimia näin ilman erillistä ilmoitusta. Hyväksyt, että Hallinnoija ei ole muutoksista tai Palvelun lopettamisesta vastuussa sinulle tai kenellekään muulle. Mikäli Hallinnoija tai Ylläpitäjä muuttuvat, asiasta tiedotetaan kohtuullisilla menetelmillä esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantultua. Mikäli et hyväksy muutoksia, tulee sinun lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa käyttäjätilisi. Hallinnoijalla tai Ylläpitäjällä on oikeus estää Palvelun käyttö tietystä IP- tai verkko-osoitteesta, mikäli Palvelun käytön häiriötön jatkuminen tai Palvelun toiminnan turvaaminen sitä edellyttää.

14.Tekijänoikeudet

Et saa Julkaista, jakaa tai muutoinkaan käyttää mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä tai mitään muutakaan tietoa ilman tekijänoikeuden omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Hyväksyt, että Palveluun toimittamasi Sisältö ei sisällä luvattomasti kolmansien osapuolten tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Mikäli uskot omistuksesi tulleen kopioiduksi ja/tai julkaistuksi Palvelussa tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksiasi, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä Ylläpitäjän asiakaspalveluun support@tiitus.fi.

Hallinnoijalla ja Ylläpitäjällä on oikeus poistaa tekijänoikeusrikkojan käyttäjätili.

15.Tietosuoja

Hallinnoija ja Ylläpitäjä kunnioittavat yksityisyyttäsi. Työvoimahautomot kannustavat käyttäjiä lukemaan Työvoimahautomoiden rekisteriselosteen osoitteesta [https://rekisteri.turku.fi], joka määrittää palvelussa olevien henkilötietojen käsittelyn laajuuden.

Tietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

CV:si, työhakemuksesi, viestisi työnantajille ja muut vastaavat tietosi poistetaan Palvelusta, jos et ole kirjautunut Käyttäjätilillesi 12 kuukauteen tai jos poistat käyttäjätilisi.

16.Evästeet

Palvelu käyttää evästeitä, joiden tarkoituksena on kehittää Palvelua ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi. Tämä on tavanomainen toimintapa useilla verkkosivuilla.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeet tallentavat tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivulla. Lisätietoa evästeistä löydät Viestintäviraston verkkosivuilta.

Evästeitä ei käytetä henkilön tunnistamiseen.

Voit vapaasti hallinnoida evästeiden käyttöä verkkoselaimessasi. Ohjeet tähän löytyy esimerkiksi verkko-osoitteesta: http://www.aboutcookies.org.

17.Suhteesi päättäminen Hallinnoijaan

Käyttöehdot sinun ja Hallinnoijan välillä ovat voimassa, kunnes sinä tai Hallinnoija irtisanovat tekemänne sopimuksen niiden noudattamisesta alla olevia sääntöjä noudattaen.

Jos haluat irtisanoa sopimuksesi noudattaa Käyttöehtoja, sinun tulee (a) pyytää Hallinnoijaa poistamaan käyttäjätilisi tai (b) poistaa Käyttäjätilisi.

Hallinnoija voi välittömästi irtisanoa tämän sopimuksen kanssasi, jos:
•Olet rikkonut mitä tahansa ehtoa Käyttöehdoissa;
•Hallinnoija on lain mukaan velvoitettu näin toimimaan;
•Työvoimahautomoiden toiminta loppuu tai muuttuu sellaiseksi, ettet enää kuulu Työvoimahautomoiden kohderyhmään.

Sopimuksen päättyessä kaikki oikeudet ja velvollisuudet sinun ja Hallinnoijan välillä raukeavat, lukuun ottamatta Käyttöehtojen kohtia 9, 10(d) ja 18–21.

Hallinnoija voi myös siirtää tämän sopimuksen toiselle taholle, mikäli Työvoimahautomoiden yhteistyökonsortio ja hallinnoiva taho muuttuvat. Tällöin kaikki oikeudet ja velvollisuudet sinun ja nykyisen Hallinnoijan välillä raukeavat ja siirtyvät sinun ja uuden Hallinnoijan välille.

18.Vastuunrajoitus

Tiedostat ja hyväksyt, että Hallinnoija, Ylläpitäjä tai Työvoimahautomoiden kumppaniyritykset taikka kolmannet tahot eivät ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta (i) Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä Sisällöstä; (ii) Sisällön poistamisesta taikka Sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilömisestä tai toimittamisesta; (iii) Käyttäjien käytöksestä; (iv) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (v) muista Palvelun teknisistä ongelmista; tai (vi) muista vastaavista syistä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Siten Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Ylläpitäjä ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.
Palvelun kautta ladattu tai muutoin hankittu materiaali ja sen käyttö ovat käyttäjän vastuulla. Mikäli et hyväksy tätä ehtoa, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Hallinnoijalla on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat itsenäisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Hallinnoija ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Työvoimahautomot, Hallinnoija, Ylläpitäjä, kumppaniyritykset tai lisenssin antajat eivät ole vastuussa käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

19.Palvelussa olevat hyperlinkit toisille verkkosivuille

Palvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille. Hyväksyt, että Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa toisien verkkosivujen sisällöstä, toiminnasta tai mistäkään muusta niihin liittyvästä seikasta.

Mikäli toimit kolmansien osapuolien kanssa, toimit tuolloin omalla vastuullasi. Siten Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa mistään sinun ja kolmannen osapuolen välillä sovitusta tai teihin liittyvästä seikasta.

20.Soveltuva lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Käyttöehdoissa ja sopimussuhteessa sekä niiden tulkinnassa noudatetaan Suomen lakia.
Hyväksyt, että kaikki Käyttöehtojen noudattamisesta seuraavat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tästä huolimatta hyväksyt, että Hallinnoijalla on oikeus hakea kieltoja tai (muita vastaavia kiireellisiä oikeussuojakeinoja) missä tahansa oikeuspaikassa

21.Käyttäjän vaatimat korvaukset

Hallinnoija, Ylläpitäjä ja kumppaniyritykset eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurasta sinun välittömästä tai välillisestä toiminnasta tai laiminlyönnistä. Sinä vastaat kaikista aiheuttamistasi vahingoista ja lainvastaisuuksista.

22.Ilmoitukset

Hyväksyt Hallinnoijan tai Ylläpitäjän lähettävän sinulle ilmoituksia käyttäen siihen kohtuullisia menetelmiä, kuten sähköpostia, SMS-viestejä, MMS-viestejä, tekstiviestejä tai Julkaisuja Palvelussa.

23.Muut ehdot

Ellei toisin sovita, nämä Käyttöehdot ja muut Palveluun liittyvät erityiset ohjeet tai säännöt, jotka on erikseen julkaistu Palvelussa tiettyä palvelun osaa tai tarjousta varten, ovat yhdessä sopimus sinun ja Hallinnoijan välillä ja siten ne määrittävät tavan, jolla voit käyttää Palvelua. Tämä sopimus korvaa kaikki edeltävät sopimukset ja sitoumukset sinun ja Hallinnoijan välillä Palveluun liittyen.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai lisensoida edelleen tätä sopimusta, ellet saa Hallinnoijalta siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Hallinnoijalla on yksipuolinen oikeus luovuttaa, siirtää tai delegoida sen sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Hallinnoija ei käytä tai toimeenpane jotain laillista oikeutta tai oikeussuojakeinoa, joka sisältyy Käyttöehtoihin tai muuta laillista oikeutta (esim. oikeutta vahingonkorvaukseen), ei se tarkoita sitä, että Hallinnoija virallisesti luopuisi oikeuksistaan, ja Hallinnoijalla on tästä huolimatta nämä oikeudet ja oikeussuojakeinot käytettävissään.

Mikäli tuomioistuin, jolla on toimivalta tällaisen asian ratkaisemiseen, päättää, että jokin tämän sopimuksen ehto on pätemätön, poistetaan tämä ehto Käyttöehdoista vaikuttamatta muihin ehtoihin, ellei jäljelle jäävä sopimus muodostu osapuolille kohtuuttomaksi. Muussa tapauksessa Käyttöehdot jäävät jäljelle jäänein ehdoin voimaan.

Mikäli suomen- ja englanninkielisten Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytäntöjen välillä esiintyy eroavaisuuksia, on suomenkielinen versio ensisijainen englanninkieliseen versioon nähden.

Tiitus – Käyttöehdot

(eng)

Tervetuloa käyttämään Tiitus Group Oy:n (”Tiitus”) luomaa ja hallinnoimaa Tiitus-sovellusta, jota voi käyttää mobiililaitteella, mobiilisovelluksella tai tietokoneella (yhdessä ”Palvelu”).

Tiitus on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki.

Ennen kuin voit luoda käyttäjätilin (”Käyttäjätili”) Palveluun, Sinun on hyväksyttävä meidän tietosuojatiedotteemme (”Tietosuojatiedote”), johon voit tutustua täällä https:// www.tiitus.fi/legal. Hyväksyttyäsi Tietosuojatiedotteemme ja luomalla Käyttäjätilin Palveluun, hyväksyt nämä Käyttöehdot ja Tietosuojatiedotteen (yhdessä ”Sitoumus”).

1. Sitoumuksen hyväksyntä ja luonne

Tämä Sitoumus on sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Sinun ja Tiituksen välille. Jos et hyväksy ja suostu noudattamaan Sitoumusta, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Me voimme yksipuolisesti muuttaa tätä Sitoumusta, milloin ja miksi vain. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista, Palvelun uusista ominaisuuksista tai yritystoiminnan muutoksista. Sitoumuksen uusin versio on voimassa oleva versio. Sitoumuksen uusin versio julkaistaan Palvelussa ja siten Sinun tulisi säännöllisin väliajoin tarkistaa, mikä on kulloinkin voimassa oleva Sitoumus. Mikäli uudesta Sitoumuksesta seuraa muutoksia sinun oikeuksiin tai velvollisuuksiin, me ilmoitamme sinulle erikseen sellaisista muutoksista kohtuullisilla menetelmillä esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantultua. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinun tulee päättää suhteesi Tiituksen kanssa lopettamalla Palvelun käyttäminen ja poistamalla Käyttäjätilisi.

Mikäli Sitoumuksen muutokset koskevat meidän Tietosuojatiedotettamme, pyydämme Sinulta suostumuksen käsitellä Sinun henkilötietoja uudistuneen Tietosuojatiedotteemme mukaisesti ennen kuin voit käyttää Palvelua. Mikäli et anna meille suostumustasi, poistamme Käyttäjätilisi, jonka jälkeen et voi enää käyttää Palvelua. Säilytämme tällaisessa tilanteessa tiliäsi luvallasi kuuden (6) kuukauden verran, jonka aikana voit palauttaa Käyttäjätilisi ottamalla meihin yhteyttä. Mikäli et ole meihin yhteydessä tuon kuuden (6) kuukauden aikana, poistamme tilisi pysyvästi.

2. Kelpoisuus käyttää palvelua

Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) on oltava vähintään 18-vuotias tai kuuluttava jonkin oppilaitoksen Tiitus Students verkostoon, jotta hänellä olisi oikeus käyttää Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei täytä kumpaakaan yllä olevista kriteereistä ja on vähintään 15-vuotias, tulee Käyttäjällä olla huoltajiensa suostumus käyttää Palvelua. Luomalla Käyttäjätilin ja käyttämällä Palvelua, vakuutat: olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Tiituksen kanssa Sitoumuksen muodossa; ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

3. Käyttäjätilin luominen Tiitukseen

Jotta voisit käyttää Palvelua, Sinun on rekisteröidyttävä Palveluun ja valittava käyttäjänimi sekä salasana. Jotta voisit käyttää Käyttäjätiliäsi, Sinun tulee aktivoida Käyttäjätilisi avaamalla meidän toimesta sähköpostiisi lähetetty hyperlinkki.

Käyttäjätilin luonnin yhteydessä, annat meille oikeuden käyttää tiettyjä Käyttäjätilille
luovuttamiasi tietoja Sinusta. Löydät Tietosuojaselosteestamme lisätietoa siitä, mitä,
miksi ja miten me keräämme tietoja Sinusta ja miten me niitä käytämme.

4. Palvelun käyttö

Voit aloittaa Palvelun käytön, kun Käyttäjätilisi on rekisteröity ja aktivoitu. Voit käyttää Palvelua työllistymisen edistämiseen.

Tiitus Haavi

Käyttäjätilit ovat työnantajille automaattisesti anonyymejä. Työnantajat voivat selata anonyymejä profiileja ja lähettää työnhakijoille yhteydenottopyyntöjä. Jos työnhakija hyväksyy pyynnön, niin työnantaja saa hänen profiilinsa kokonaisuudessaan näkyviin.

Anonyymi profiili tarkoittaa sitä, että Käyttäjän henkilötiedoista on piilotettu:
- sukunimi;
- syntymäaika;
- puhelinnumero; ja
- sähköposti.

Työnhakija voi itse päättää sovelluksen asetuksista onko oma profiili julkinen vai ei.

Oppilaitokset voivat tunnistaa omissa hubeissaan olevia profiileja.

5. Käyttäjäehtojen voimassaolo

Tämän Sitoumuksen uusin versio on Sinuun nähden voimassa niin kauan, kuin käytät Palvelua / Käyttäjätilisi on rekisteröitynä Palvelussa. Voit poistaa Käyttäjätilisi, milloin vain ja mistä syystä vain noudattamalla Palvelun ’’Asetuksissa’’ olevia ohjeita. Tiitus voi yksipuolisesti poistaa tai pidättää sinun Käyttäjätilin käytön ilman erillistä ilmoitusta, mikäli Tiitus uskoo sinun rikkoneen tätä Sitoumusta. Mikäli Käyttäjätilisi poistetaan tai sen käyttö pidätetään, Sinulla ei ole oikeutta saada hyvitystä maksamistasi Palvelun sisäisistä ostoksista. Tämä Sitoumus ei ole enää sinua sitova, kun Käyttäjätilisi poistetaan, lukuun ottamatta Sitoumuksen Kohtia 9, 10(d), 16 ja 17-21.

6. Palvelua ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin

Palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Siten Käyttäjät eivät saa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä (esimerkiksi kuvat, tekstit ja videot) mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin tai kaupankäyntiin. Organisaatiot, yritykset ja muut yhteisöt eivät saa käyttää Palvelua, ellei Tiitus myönnä siihen nimenomaista lupaa. Tiituksella on yksipuolinen oikeus päättää tällaisen luvan myöntämisestä. Tiitus voi tutkia ja turvautua oikeudellisiin keinoihin, mikäli Palvelua käytetään laittomasti tai luvattomasti.

7. Vastuu Käyttäjätilistä

Olet vastuussa kaikesta Käyttäjätilisi toimista. Siten olet itse vastuussa mm. Käyttäjätilisi kirjautumistietojen luottamuksellisesta säilyttämisestä. Sitoudut ilmoittamaan Tiitukselle viipymättä, mikäli Käyttäjätiliäsi on luvattomasti käytetty osoitteeseen: support@tiitus.fi.

8. Viestiminen muiden Käyttäjien kanssa

Tiitus ei ole vastuussa Käyttäjien käytöksestä Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella. Kuten kohdissa 17 ja 19 ilmaistaan, Tiitus ja sen kumppanit eivät ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, mitkä ovat voineet seurata minkälaisesta Palvelun käytöstä hyvänsä. Siten Tiitus ei ole vastuussa esimerkiksi vahingoista, mitkä ovat voineet seurata Käyttäjien tavattua toisensa Palvelun välityksellä.

9. Omistusoikeudet

Tiitus omistaa ja pidättää oikeuden Palveluun sekä kaikkeen sen sisältöön, kuten tavaramerkkeihin ja muihin immateriaalioikeuksiin siltä osin kuin immateriaalioikeudet eivät ole Palvelua rekrytointitarkoituksessa käyttävien yritysten omistamia. Sitoudut olemaan loukkaamatta Tiituksen omistusoikeuksia käyttäessäsi Palvelua. Tiitus voi kuitenkin myöntää luvan hyödyntää sen omistusoikeuksia, mutta tällöin lupaan on saatava Tiituksen nimenomainen etukäteinen kirjallinen suostumus.

10. Julkaisut ja Sisältö Palvelussa

(a) Vastaat itsenäisesti kaikesta sisällöstä ja tiedosta, jonka julkaiset, lataat, jaat, tallennat tai muuten saatat saatavaksi Palvelussa tai välität muille Käyttäjille (yhdessä ”Julkaisu”). Tällaista tietoa on esimerkiksi tieto Sinusta, työpaikastasi ja opiskelupaikastasi, chat-viestit, kuvat ja muut julkisesti tai yksityisesti muille Käyttäjille välitetyt tiedot (yhdessä ”Sisältö”). Et saa Julkaista Palvelussa tai lähettää Tiitukselle taikka muille Käyttäjille mitään loukkaavaa, virheellistä, epärehellistä, herjaavaa, uhkaavaa, rasistista, tietokoneviruksia sisältävää, laitonta, kaupallista tai muuta vastaavaa Sisältöä. Vakuutat, että (i) kaikki Käyttäjätiliisi liittyvä tieto on paikkansa pitävää sekä totuudenmukaista ja että (ii) sinulla on oikeus Julkaista Sisältöä Palvelussa.

(b) Ymmärrät ja hyväksyt, että Tiitus voi seurata ja arvioida Julkaisemaasi Sisältöä Palvelussa. Tiituksella on oikeus poistaa Sisältö, joko kokonaan tai osittain, mikäli Sisältö on tämän Sitoumuksen vastainen tai vahingoittaa Palvelun taikka Tiituksen mainetta.

(c) Tiituksella on rajoitettu oikeus hyödyntää Julkaisemaasi Sisältöä Palvelussa. Oikeus hyödyntää Julkaistua Sisältöä rajoittuu seuraaviin tilanteisiin: liiketoiminnan harjoittaminen, kehittäminen ja markkinoiminen sekä Palvelun parantaminen ja kehittäminen ja muut vastaavat toimet.

(d) Palvelun käyttö edellyttää voimassaolevan lainsäädännön noudattamista. Hyväksyt, että Tiituksella on oikeus käyttää tai säilyttää Käyttäjätietojasi, mikäli laki niin velvoittaa tai mikäli Tiitus hyvässä uskossa toimien pitää tietojen käyttämistä ja säilyttämistä tarpeellisena ottaen huomioon: (i) oikeusprosessin noudattamisen; (ii) Sitoumuksen täytäntöön panemisen; (iii) kolmannen tahon vaateet siitä, että Sisältö loukkaa sen oikeuksia; tai (iv) Tiituksen taikka muun henkilön tarpeen suojata oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.

(e) Hyväksyt, että Palvelussa jakamasi Sisältö on muiden Käyttäjien ja henkilöiden nähtävissä.

11. Kielletty toiminta

Kohdassa 10(a) lausutun lisäksi, et saa käyttäytyä Palvelussa muutoinkaan loukkaavasti, herjaavasti, harhaanjohtavasti, epärehellisesti, uhkaavasti, rasistisesti, kaupallisesti, laittomasti tai muulla vastaavalla tavalla. Tiituksella on oikeus poistaa Käyttäjätili, mikäli Käyttäjätilin välityksellä on toimittu kielletyin tavoin.

12. Asiakaspalvelu

Tiituksen asiakaspalvelijat avustavat ja neuvovat Käyttäjiä.

13. Muutokset Palvelussa

Tiituksella on oikeus muuttaa Palvelua tai lopettaa se, joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Tiitus voi toimia näin ilman erillistä ilmoitusta. Hyväksyt, että Tiitus ei ole muutoksista tai Palvelun lopettamisesta vastuussa Sinulle tai kenellekään muulle. Tiituksella on oikeus estää Palvelun käyttö tietyn IP-osoitteen perusteella, mikäli Palvelun asianmukaisuus näin vaatii.

14. Tekijänoikeudet

Et saa Julkaista, jakaa tai jalostaa mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä tai mitään muutakaan tietoa ilman omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli uskot omistuksesi tulleen kopioiduksi ja/tai Julkaistuksi Palvelussa tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksiasi, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme. Tiituksella on oikeus poistaa tekijänoikeusrikkojan Käyttäjätili.

15. Tietosuoja

Tietosuojaseloste asettaa periaatteet tietojesi käsittelylle. Käyttäjiemme on hyväksyttävä Tietosuojaselosteemme ennen Palvelun käyttöä.

16. Sitoumuksen irtisanominen

Sitoumus on Sinua kohtaan voimassa, kunnes Sinä tai Tiitus irtisanoo sen alla olevia sääntöjä noudattaen, ottaen kuitenkin huomioon kohdassa 1 Tietosuojaselosteesta lausuttu.

Jos haluat irtisanoa Sitoumuksen, sinun tulee (a) ilmoittaa siitä Tiitukselle tai (b) poistaa Käyttäjätilisi.

Tiitus voi irtisanoa tämän Sitoumuksen kanssasi, jos:

• Olet rikkonut Sitoumuksen määräystä;
• Tiitus on lain mukaan velvoitettu näin toimimaan;
• Tiitus ei aio enää tarjota Palvelua siinä maassa, missä sinä asut tai mistä sinä
käytät Palvelua; tai
• Palvelun toimittaminen ei ole, Tiituksen mielestä, enää taloudellisesti
kannattavaa.

Sitoumuksen päättyessä kaikki oikeudet ja velvoitteet sinun ja Tiituksen välillä raukeavat, lukuun ottamatta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ovat tässä Sitoumuksessa nimenomaisesti mainittu.

17. Vastuuvapauslauseke

Tiedostat ja hyväksyt, että Tiitus tai sen kumppaniyritykset taikka kolmannet tahot eivät ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta (i) Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä Sisällöstä; (ii) Sisällön poistamisesta taikka Sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilömisestä tai toimittamisesta; (iii) Käyttäjien käytöksestä; (iv) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (v) muista Palvelun teknisistä ongelmista; tai (vi) muista vastaavista syistä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Siten Tiitus ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Tiitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palvelun kautta ladattu tai muutoin hankittu materiaali ja sen käyttö ovat Käyttäjän vastuulla. Mikäli et hyväksy tätä ehtoa, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Tiituksella on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat itsenäisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Tiitus ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

18. Palvelussa olevat hyperlinkit toisille verkkosivuille

Palvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille. Hyväksyt, että Tiitus ei ole vastuussa toisien verkkosivujen sisällöstä, toiminnasta tai mistäkään muusta niihin liittyvästä seikasta.

Mikäli toimit kolmansien osapuolien kanssa, toimit tuolloin omalla vastuullasi. Siten Tiitus ei ole vastuussa mistään sinun ja kolmannen osapuolen välillä sovitusta tai teihin liittyvästä seikasta.

19. Tiituksen rajoitettu vastuu

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Tiitus, sen kumppaniyritykset tai
lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Sinulle Palvelun

käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Tiitusta olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä. Edellä lausutusta huolimatta, Tiituksen vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä sinä olet maksanut Tiitukselle Palvelun käytöstä. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän Kohdan rajoituksista ei välttämättä koske sinua.

20. Soveltuva lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Sitoumuksen mukaiseen sopimussuhteeseesi Tiituksen kanssa sovelletaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä ottamatta huomioon kansainvälisen yksityisoikeuden normeja lainvalinnan osalta.

Sinä ja Tiitus sovitte, että kaikki tästä Sitoumuksesta seuraavat riidat tulisi ensisijaisesti ratkaista sopimalla, mutta riitaisuudet ratkaistaan kuitenkin viimesijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Lisäksi te sovitte, että edellä lausutusta huolimatta Tiituksella on oikeus hakea kieltomääräyksiä (tai vastaavaa laillista hätäapua) millä tahansa lainkäyttöalueella.

21. Käyttäjän vaatimat korvaukset

Hyväksyt, että Tiitus, sen tytäryhtiöt ja kumppaniyritykset sekä niiden toimihenkilöt, kumppanit ja muut työntekijät ovat syyttömiä kaikista vahinkoväitteistä, joita kolmannet osapuolet esittävät ja jotka ovat seurasta sinun toimesta tapahtuneen Sitoumuksen rikkomisesta tai noudattamisesta, Palveluun toimittamistasi Julkaisuista tai Sisällöstä taikka lain rikkomisesta.

22. Tiituksen tekemät ilmoitukset

Tiitus voi lähettää sinulle ilmoituksia käyttäen siihen kohtuullisia menetelmiä, kuten sähköpostia, SMS-viestejä, MMS-viestejä, tekstiviestejä tai Julkaisuja Palvelussa. Et välttämättä saa ilmoituksia, mikäli rikot tätä Sitoumusta käyttäen Palvelua luvattomalla tavalla. Hyväksyt, että sinun katsotaan saaneen kaikki mahdolliset ilmoitukset, jotka Sinulle olisi lähetetty, jos olisit käyttänyt Palvelua asianmukaisella tavalla.

23. Muut ehdot

Ellei toisin sovita, tämä Sitoumus ja muut Palveluun liittyvät erityiset ohjeet tai säännöt, jotka ovat julkaistu Palvelussa erikseen tiettyä palvelua tai tarjousta varten, ovat yhdessä laillinen sopimus Sinun ja Tiituksen välillä ja siten ne määrittävät tapaa, jolla voit käyttää Palvelua (lukuun ottamatta palveluita, joita Tiitus tarjoaa erikseen kirjallisella sopimuksella). Tämä laillinen sopimus korvaa kaikki edeltävät sitoumukset sinun ja Tiituksen välillä Palveluun liittyen.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai lisensoida edelleen tätä Sitoumusta, ellet saa
Tiitukselta siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Tiituksella on yksipuolinen oikeus
luovuttaa, siirtää tai delegoida sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Tiitus ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Tiitus virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Tiituksella on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

Mikäli suomen- ja englanninkielisten Käyttöehtojen ja Tietosuojaselosteiden välillä
esiintyy eroavaisuuksia, niin englanninkielinen versio on ensisijainen suomenkieliseen
versioon nähden.

Käyttöehdot päivitetty 23.5.2018