Työvoimahautomot – Käyttöehdot yrityksille

Työvoimahautomot – Käyttöehdot yritysten ja muiden organisaatioiden edustajille

(päivitetty 23.5.2018)

Tervetuloa Turun seudun työvoimahautomoiden (”Työvoimahautomot”) asiakkaaksi. Työvoimahautomoiden tavoitteena on edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista aloilla, joilla työvoiman kysyntä on kasvussa. Tällä hetkellä Työvoimahautomoiden painopistealoja ovat: rakennusala, teknologiateollisuus (erityisesti meri- ja metalliteollisuus), logistiikka, yksityinen sosiaali- ja terveysala sekä kauppa ja ravitsemisala.

Työvoimahautomoita hallinnoi Turun kaupungin Työpiste (”Hallinnoija”), joka sijaitsee osoitteessa Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku (Postiosoite: PL 1000, 20701 Turku). Hallinnoija on myös Työvoimahautomoiden asiakasrekisterin rekisterinpitäjä. Työvoimahautomoita toteuttavat yhteistyössä Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku Science Park. Turun seudun työvoimahautomoiden rahoituksesta osa tulee Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan sosiaalirahastosta 5.3.2019 asti. Tämän jälkeen palvelun Hallinnoija, yhteistyökonsortio ja toimintatapa saattavat muuttua.

Työvoimahautomoiden palveluympäristönä käytetään Tiitus Group Oy:n (”Ylläpitäjä”) kehittämää ja ylläpitämää verkkosivustoa ja sovellusta, joita voi käyttää mobiililaitteella, mobiilisovelluksella tai tietokoneella (yhdessä ’’Palvelu’’). Tiitus on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki. Ylläpitäjä toimii Hallinnoijan toimeksiannosta ja lukuun Työvoimahautomoiden asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelijänä.

Luomalla käyttäjätunnuksen Palveluun, hyväksyt nämä Käyttöehdot ja niihin osana kuuluvan rekisteriselosteen Turun seudun työvoimahautomoiden asiakasrekisterille (yhdessä, ’’Sitoumus’’), johon voit tutustua osoitteessa [https://rekisteri.turku.fi]. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Palvelun käyttämiselle.

1.Käyttöehtojen hyväksyntä ja luonne

Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys palvelun käyttämiselle. Et saa käyttää palvelua, jos et hyväksy Käyttöehtoja. Käyttöehtojen hyväksyminen luo oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun, edustamasi organisaation ja Hallinnoijan välille. Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttämällä palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot.

Hallinnoija voi yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista, Palvelun uusista ominaisuuksista, muutoksista toteuttajatahoihin tai muista syistä. Hallinnoijan muuttuessa sopimus siirretään uuden Hallinnoijan nimiin, myös Palvelun Ylläpitäjän muutokset ovat mahdollisia.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan palvelussa tai sähköpostitse. Käyttöehtojen kulloinkin voimassaoleva versio on luettavissa Palvelussa Mikäli uusista Käyttöehdoista seuraa muutoksia sinun tai edustamasi organisaation oikeuksiin tai velvollisuuksiin, me ilmoitamme sinulle organisaatiosi edustajana erikseen näistä muutoksista esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Sinun ja edustamasi organisaation katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytätte Palvelua muutosten voimaantultua. Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot. Mikäli ette hyväksy muutoksia, teidän tulee lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa Käyttäjätilinne.

2.Kelpoisuus käyttää Palvelua

Luomalla Käyttäjätunnuksen ja/tai käyttämällä Palvelua, vakuutat olevasi oikeustoimikelpoinen sekä valtuutettu solmimaan sitovan sopimuksen edustamasi organisaation puolesta Hallinnoijan kanssa, sitoutuvasi noudattamaan Palvelun Käyttöehtoja ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

3.Käyttäjätunnuksen luominen Palveluun

Jotta edustamasi organisaatio voi käyttää Palvelua, sinun on organisaation edustajana rekisteröitävä organisaatio Palveluun luomalla organisaatiolle käyttäjätili. Sinun on valittava käyttäjätilille käyttäjänimi sekä salasana. Jotta voisit käyttää käyttäjätiliäsi, sinun tulee aktivoida käyttäjätilisi avaamalla Ylläpitäjän toimesta sähköpostiisi lähetetty vahvistuslinkki.

Käyttäjätilin luonnin yhteydessä annat meille oikeuden käyttää käyttäjätilille luovuttamiasi tietoja sinusta ja edustamastasi organisaatiosta. Löydät rekisteriselosteesta lisätietoa siitä, mitä, miksi ja miten Hallinnoija kerää tietoja ja miten kerättyjä tietoja käytetään. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta [https://rekisteri.turku.fi].

4.Palvelun käyttö

Edustamasi organisaatio voi aloittaa Palvelun käytön, kun käyttäjätili on rekisteröity ja aktivoitu. Palvelun avulla voit muun muassa luoda organisaatiollesi esittelysivun, ilmoittaa avoimesta työ- tai harjoittelupaikasta, ottaa vastaan hakemuksia sekä selata työnhakijoiden profiileja erilaisia mukautettuja hakukriteerejä hyödyntäen ja muutoinkin olla osana interaktiivista yhteisöä työnantajien sekä työnhakijoiden välillä.

Organisaatioprofiilit ovat oletusarvoisesti julkisia. Työnhakijaprofiilit ovat oletusarvoisesti anonyymeja ja julkisia. Työnhakija voi itse päättää asetuksista, onko oma profiili julkinen vai ei. Työnantajat voivat selata anonyymejä profiileja ja lähettää työnhakijoille yhteydenottopyyntöjä. Työnhakijan hyväksyessä työnantajan yhteydenottopyynnön, saa työnantaja hänen profiilinsa kokonaisuudessaan näkyviin.

5.Käyttöehtojen voimassaolo

Sinä ja edustamasi organisaatio sitoudutte noudattamaan Käyttöehtojen kulloinkin voimassaolevaa versiota käyttäessänne Palvelua tai käyttäjätilinne ollessa rekisteröitynä Palvelussa. Voitte poistaa organisaationne käyttäjätilin, milloin tahansa ja mistä syystä tahansa, löydätte Palvelun asetuksista ohjeet käyttäjätilin poistamiseen. Hallinnoija voi yksipuolisesti poistaa tai pidättää oikeutenne käyttäjätilin käyttöön ilman erillistä ilmoitusta, mikäli sinun tai edustamasi organisaation katsotaan rikkoneen Käyttöehtoja. Mikäli edustamasi organisaation käyttäjätili poistetaan tai sen käyttö pidätetään, sinulla tai edustamallasi organisaatiolla ei ole oikeutta saada korvausta tuottamastanne sisällöstä tai sen poistamisesta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä vahingosta. Käyttöehdot eivät ole enää sinua tai edustamaasi organisaatiota sitovia, kun edustamasi organisaation käyttäjätili on poistettu, lukuun ottamatta Käyttöehtojen kohtia
9, 10(d), 17 ja 18-21.

6.Palvelua ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin

Käyttäjät eivät saa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä (esimerkiksi kuvat, tekstit ja videot) minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin tai kaupankäyntiin. Hallinnoija ja Ylläpitäjä voivat tutkia ja poistaa käyttäjätilin sekä turvautua oikeudellisiin keinoihin, mikäli Palvelua käytetään laittomasti tai luvattomasti.

7.Vastuu Käyttäjätilistä

Sinä ja edustamasi organisaatio olette vastuussa käyttäjätilistänne ja kaikista käyttäjätilinne toimista. Siten olette vastuussa käyttäjätilinne kirjautumistietojen luottamuksellisesta säilyttämisestä. Sitoudutte ilmoittamaan Ylläpitäjälle viipymättä, mikäli organisaatiosi käyttäjätiliä on luvattomasti käytetty support@tiitus.fi.

8.Viestiminen muiden Käyttäjien kanssa

Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa käyttäjien käytöksestä Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella. Kuten kohdassa 18 ilmaistaan, Työvoimahautomot, Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat seuranneet tai voineet seurata Palvelun käytöstä. Siten Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa myöskään vahingoista, jotka ovat voineet seurata Käyttäjien tavattua toisensa Palvelun välityksellä.

9.Omistus- ja immateriaalioikeudet

Ylläpitäjä omistaa ja pidättää kaikki oikeudet Palveluun. Sisällön osalta (kuten tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet) omistusoikeudet kuuluvat Ylläpitäjälle tai Hallinnoijalle, mikäli immateriaalioikeudet eivät ole Palvelua rekrytointitarkoituksessa käyttävien yritysten omistamia. Sitoudut olemaan loukkaamatta Hallinnoijan tai Ylläpitäjän oikeuksia käyttäessäsi Palvelua. Ylläpitäjä tai Hallinnoija voivat kuitenkin myöntää kirjallisen luvan sen oikeuksien hyödyntämiseen, jota on pyydettävä ennen oikeuksien käyttämiseen ryhtymistä.

Sinä ja edustamasi organisaatio omistatte oikeudet Palveluun toimittamaanne Sisältöön. Käyttöoikeudet ja muut yksityiskohdat sisältöihin liittyen kuvataan kohdassa 10.

10.Julkaisut ja Sisältö Palvelussa

a)Sinä ja edustamasi organisaatio olette yksin vastuussa kaikesta sisällöstä ja tiedosta, jonka julkaiset, lataat, jaat, tallennat tai muuten toimitat Palveluun tai välität muille Käyttäjille. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi tieto organisaatiostasi tai sinusta, avoimista työpaikoista, chat-viestit, kuvat ja muut julkisesti tai yksityisesti muille Käyttäjille välitetyt tiedot (yhdessä, ’’Sisältö’’). Et saa toimittaa Palveluun tai lähettää Hallinnoijalle, Ylläpitäjälle taikka muille käyttäjille mitään loukkaavaa, virheellistä, epärehellistä, herjaavaa, uhkaavaa, rasistista, tietokoneviruksia sisältävää, laitonta, kaupallista tai muuta vastaavaa Sisältöä. Vakuutat, että (i) kaikki Käyttäjätiliisi liittyvä tieto on paikkansa pitävää sekä totuudenmukaista ja että (ii) sinulla on oikeudet Palveluun toimittamaasi Sisältöön.

b)Ymmärrät ja hyväksyt, että Hallinnoija tai Ylläpitäjä voi seurata ja arvioida Palveluun toimittamaasi Sisältöä. Hallinnoijalla tai Ylläpitäjällä on oikeus poistaa Sisältö, joko kokonaan tai osittain, mikäli Sisältö on Käyttöehtojen vastaista tai muuten vahingollista Palvelulle, Hallinnoijalle taikka Ylläpitäjälle.

c)Hallinnoijalla on rajoitettu oikeus hyödyntää Palveluun toimittamaasi Sisältöä. Oikeus hyödyntää Julkaistua Sisältöä rajoittuu seuraaviin tilanteisiin: Työvoimahautomoiden toiminnan harjoittaminen, kehittäminen ja markkinoiminen sekä Palvelun parantaminen ja kehittäminen ja muut vastaavat toimet. Ylläpitäjällä on rajoitettu oikeus hyödyntää julkaisemaasi Sisältöä Palvelussa Palvelun ylläpitämiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi.

d)Palvelun käyttö edellyttää voimassaolevan lainsäädännön noudattamista. Hyväksyt, että Hallinnoijalla ja Ylläpitäjällä on oikeus käyttää tai säilyttää käyttäjätietojasi, mikäli laki niin velvoittaa ottaen huomioon muun muassa: (i) oikeusprosessin noudattamisen; (ii) Käyttöehtojen täytäntöön panemisen; (iii) kolmannen tahon vaateet siitä, että Sisältö loukkaa sen oikeuksia; (iv) vaateesi asiakaspalvelusta tai Palvelun käytöstä tulevaisuudessa; tai (v) Hallinnoijan, Ylläpitäjän taikka muun henkilön tarpeen suojata oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.

e)Hyväksyt, että Palvelussa jakamasi Sisältö on julkista ja muiden Käyttäjien ja henkilöiden nähtävissä.

f)Hyväksyt, että Palvelun Ylläpitäjä saattaa muuttua. Ylläpitäjällä tai Hallinnoijalla on oikeus siirtää organisaatiosi käyttäjätili ja Palveluun toimittamasi Sisältö toiseen palveluympäristöön, mikäli Palvelun Ylläpitäjä muuttuu.

11.Kielletty toiminta

Kohdassa 10(a) lausutun lisäksi, et saa käyttäytyä Palvelussa muutoinkaan loukkaavasti, herjaavasti, harhaanjohtavasti, epärehellisesti, uhkaavasti, rasistisesti, kaupallisesti, laittomasti tai muulla vastaavalla tavalla. Hallinnoijalla tai Ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjätili välittömästi, mikäli käyttäjätilin välityksellä on toimittu kielletyin tavoin.

12.Asiakaspalvelu

Ylläpitäjän asiakaspalvelijat avustavat ja neuvovat sinua ja edustamaasi organisaatiota Palvelun käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä. Hallinnoija avustaa ja neuvoo sinua ja organisaatiotasi muissa Työvoimahautomoiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

13.Muutokset Palvelussa

Hallinnoijalla on oikeus muuttaa Palvelua tai lopettaa se, joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Hallinnoija voi toimia näin ilman erillistä ilmoitusta. Hyväksyt, että Hallinnoija ei ole muutoksista tai Palvelun lopettamisesta vastuussa sinulle, edustamallesi organisaatiolle tai kenellekään muulle. Mikäli Hallinnoija tai Ylläpitäjä muuttuvat, asiasta tiedotetaan kohtuullisilla menetelmillä esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Sinun ja edustamasi organisaation katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantultua. Mikäli et hyväksy muutoksia, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa organisaatiosi käyttäjätili. Hallinnoijalla tai Ylläpitäjällä on oikeus estää Palvelun käyttö tietystä IP- tai verkko-osoitteesta, mikäli Palvelun käytön häiriötön jatkuminen tai Palvelun toiminnan turvaaminen sitä edellyttää.

14.Tekijänoikeudet

Et saa Julkaista, jakaa tai muutoinkaan käyttää mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä tai mitään muutakaan tietoa ilman tekijänoikeuden omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Hyväksyt, että Palveluun toimittamasi Sisältö ei sisällä luvattomasti kolmansien osapuolten tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Mikäli sinä tai edustamasi organisaatio uskotte omistuksenne tulleen kopioiduksi ja/tai julkaistuksi Palvelussa tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksianne, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä Ylläpitäjän asiakaspalveluun support@tiitus.fi.

Hallinnoijalla ja Ylläpitäjällä on oikeus poistaa tekijänoikeusrikkojan edustaman organisaation Käyttäjätili.

15.Tietosuoja

Hallinnoija ja Ylläpitäjä kunnioittavat yksityisyyttäsi. Työvoimahautomot kannustavat käyttäjiä lukemaan Työvoimahautomoiden rekisteriselosteen osoitteesta [https://rekisteri.turku.fi], joka määrittää palvelussa olevien henkilötietojen käsittelyn laajuuden.

Tietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Organisaation tiedot, viestit ja muut vastaavat tiedot poistetaan Palvelusta, jos et ole kirjautunut edustamasi organisaation käyttäjätilille 12 kuukauteen tai jos poistat edustamasi organisaation Käyttäjätilin.

16.Evästeet

Palvelu käyttää evästeitä, joiden tarkoituksena on kehittää Palvelua ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi. Tämä on tavanomainen toimintapa useilla verkkosivuilla.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeet tallentavat tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivulla. Lisätietoa evästeistä löydät Viestintäviraston verkkosivuilta.

Evästeitä ei käytetä henkilön tunnistamiseen.

Voit vapaasti hallinnoida evästeiden käyttöä verkkoselaimessasi. Ohjeet tähän löytyy esimerkiksi verkko-osoitteesta: http://www.aboutcookies.org.

17.Suhteenne päättäminen Hallinnoijaan

Käyttöehdot sinun, edustamasi organisaation ja Hallinnoijan välillä ovat voimassa, kunnes sinä, edustamasi organisaatio tai Hallinnoija irtisanovat tekemänne sopimuksen niiden noudattamisesta alla olevia sääntöjä noudattaen.

Jos haluat irtisanoa sinun ja edustamasi organisaation sopimuksen noudattaa Käyttöehtoja, sinun tulee (a) pyytää Hallinnoijaa poistamaan edustamasi organisaation käyttäjätili tai (b) poistaa edustamasi organisaation käyttäjätili.

Hallinnoija voi irtisanoa välittömästi tämän sopimuksen sinun ja edustamasi organisaation kanssa, jos:
•Sinä tai edustamasi organisaatio olette rikkoneet mitä tahansa ehtoa Käyttöehdoissa;
•Hallinnoija on lain mukaan velvoitettu näin toimimaan;
•Työvoimahautomoiden toiminta loppuu tai muuttuu sellaiseksi, ettei edustamasi organisaatio enää kuulu Työvoimahautomoiden kohdealoihin.

Sopimuksen päättyessä kaikki oikeudet ja velvollisuudet sinun, edustamasi organisaation ja Hallinnoijan välillä raukeavat, lukuun ottamatta Käyttöehtojen kohtia 9, 10(d) ja 18–21.

Hallinnoija voi myös siirtää tämän sopimuksen toiselle taholle, mikäli Työvoimahautomoiden yhteistyökonsortio ja hallinnoiva taho muuttuvat. Tällöin kaikki oikeudet ja velvollisuudet sinun ja edustamasi organisaation ja nykyisen Hallinnoijan välillä raukeavat ja siirtyvät sinun ja edustamasi organisaation ja uuden Hallinnoijan välille.

18.Vastuunrajoitus

Tiedostat ja hyväksyt, että Hallinnoija, Ylläpitäjä tai Työvoimahautomoiden kumppaniyritykset taikka kolmannet tahot eivät ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta (i) Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä Sisällöstä; (ii) Sisällön poistamisesta taikka Sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilömisestä tai toimittamisesta; (iii) Käyttäjien käytöksestä; (iv) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (v) muista Palvelun teknisistä ongelmista; tai (vi) muista vastaavista syistä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Siten Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Ylläpitäjä ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palvelun kautta ladattu tai muutoin hankittu materiaali ja sen käyttö ovat käyttäjän vastuulla. Mikäli et hyväksy tätä ehtoa, sinulla ja edustamallasi organisaatiolla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Hallinnoijalla on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat itsenäisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Hallinnoija ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Työvoimahautomot, Hallinnoija, Ylläpitäjä, kumppaniyritykset tai lisenssin antajat eivät ole vastuussa käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

19.Palvelussa olevat hyperlinkit toisille verkkosivuille

Palvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille. Hyväksyt, että Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa toisten verkkosivujen sisällöstä, toiminnasta tai mistäkään muusta niihin liittyvästä seikasta.

Mikäli toimit kolmansien osapuolien kanssa, toimit tuolloin omalla vastuullasi. Siten Hallinnoija tai Ylläpitäjä eivät ole vastuussa mistään sinun, edustamasi organisaation ja kolmannen osapuolen välillä sovitusta tai teihin liittyvästä seikasta.

20.Soveltuva lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Käyttöehdoissa ja sopimussuhteessa sekä niiden tulkinnassa noudatetaan Suomen lakia.

Hyväksyt, että kaikki Käyttöehtojen noudattamisesta seuraavat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tästä huolimatta hyväksyt, että Hallinnoijalla on oikeus hakea kieltoja tai (muita vastaavia kiireellisiä oikeussuojakeinoja) missä tahansa oikeuspaikassa

21.Käyttäjän vaatimat korvaukset

Hallinnoija, Ylläpitäjä ja kumppaniyritykset eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurasta sinun tai edustamasi organisaation välittömästä tai välillisestä toiminnasta tai laiminlyönnistä. Sinä ja edustamasi organisaatio vastaavat kaikista aiheuttamistaan vahingosta ja lainvastaisuuksista.

22.Ilmoitukset

Hyväksyt Hallinnoijan tai Ylläpitäjän lähettävän sinulle ilmoituksia käyttäen siihen kohtuullisia menetelmiä, kuten sähköpostia, SMS-viestejä, MMS-viestejä, tekstiviestejä tai Julkaisuja Palvelussa.

23.Muut ehdot

Ellei toisin sovita, nämä Käyttöehdot ja muut Palveluun liittyvät erityiset ohjeet tai säännöt, jotka on erikseen julkaistu Palvelussa tiettyä palvelun osaa tai tarjousta varten, ovat yhdessä sopimus sinun, edustamasi organisaation ja Hallinnoijan välillä ja siten ne määrittävät tavan, jolla voitte käyttää Palvelua. Tämä sopimus korvaa kaikki edeltävät sopimukset ja sitoumukset sinun, edustamasi organisaation ja Hallinnoijan välillä Palveluun liittyen.

Sinulla tai edustamallasi organisaatiolla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai lisensoida edelleen tätä sopimusta, ellet saa Hallinnoijalta siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Hallinnoijalla on yksipuolinen oikeus luovuttaa, siirtää tai delegoida sen sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Hallinnoija ei käytä tai toimeenpane jotain laillista oikeutta tai oikeussuojakeinoa, joka sisältyy Käyttöehtoihin tai muuta laillista oikeutta (esim. oikeutta vahingonkorvaukseen), ei se tarkoita sitä, että Hallinnoija virallisesti luopuisi oikeuksistaan, ja Hallinnoijalla on tästä huolimatta nämä oikeudet ja oikeussuojakeinot käytettävissään.

Mikäli tuomioistuin, jolla on toimivalta tällaisen asian ratkaisemiseen, päättää, että jokin tämän sopimuksen ehto on pätemätön, poistetaan tämä ehto Käyttöehdoista vaikuttamatta muihin ehtoihin, ellei jäljelle jäävä sopimus muodostu osapuolille kohtuuttomaksi. Muussa tapauksessa Käyttöehdot jäävät jäljelle jäänein ehdoin voimaan.

Mikäli suomen- ja englanninkielisten Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytäntöjen välillä esiintyy eroavaisuuksia, niin suomenkielinen versio on ensisijainen englanninkieliseen versioon nähden.