Kun työsuhde alkaa, niin työnantajan kanssa on hyvä sopia muutamista asioista. Usein nämä asiat sovitaan työsopimuksessa, joka onkin ehdottoman tärkeä tehdä ennen ensimmäistä työpäivää. Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa laaditaan ehdot työskentelylle sekä erilaisia menettelytapoja esimerkiksi työsuhteen päättämiselle.

Työsopimus saattaa aluksi tuntua turhalta. Sen merkityksen kuitenkin huomaa vasta silloin, jos sinun ja työnantajan välille ilmenee työsuhteeseen liittyviä väärinymmärryksiä. Tällaisia tilanteita tapahtuu aika harvoin, mutta työsopimus turvaakin erityisesti sinun oikeuksia. Usein erimielisyydet ja kysymykset saattavat koskea palkanmaksua tai kertyneitä lomia.

Kun saat työsopimuksen työnantajalta allekirjoitettavaksi, niin tarkista ainakin nämä seuraavat kohdat. Hyvä muistisääntö on se, että työsopimuksessa ei tulisi olla yhtään sellaista kohtaa jota et itse täysin ymmärrä, tai teksti tuntuu epäselvältä ja sekavalta.

Palkka
Työsopimuksesta tulisi selvitä paljonko palkkaa saat tehdystä työstä ja milloin palkkaa maksetaan. Palkka voi olla tuntiperusteinen tai kuukausipalkka. Joskus palkkaan voi sisältyä myös erilaisia lisiä, kuten sunnuntaista ja yövuoroista tai ylitöistä.

Työaika
Täyspäiväinen työaika on usein 37,5/viikossa, mutta osa-aikaisella työntekijällä se voi olla mitä vain 0-37.5 tunnin väliltä. Nolla sopimus tarkoittaa sitä, että työantaja ei ole velvollinen tarjoamaan sinulle tiettyä tuntimäärää viikossa, vaan jokainen viikko katsotaan tilannekohtaisesti työvuoroja suunnitellessa. Nollasopimus tarkoittaa myös työntekijälle sitä, että hänen ei tarvitse sitoutua kuin erikseen sovittaviin työvuoroihin.

Sopimuksesta on myös hyvä ilmetä se, että onko työaikasi joustava, vai tapahtuuko se tiettynä kellon aikana. Joustava työaika tarkoittaa sitä, että työpäivä alkaa joka aamu esimerkiksi 8-10. Mikäli tulet töihin myöhemmin, niin työpäiväsi loppuu myös myöhemmin.

Koeaika
Työsuhteessa on aina irtisanomisaika työnantajalle sekä työntekijälle. Monesti mikäli työnantaja irtisanoo työsuhteen, niin irtisanomisaika on pidempi kuin työntekijän omasta ilmoituksesta. Koeaika tarkoittaa sitä, että työsuhteen alussa on esimerkiksi 3kk jakso, jolloin kumpikin työsopimuksen osapuoli voi päättää työsopimuksen ilman perusteluita tai irtisanomisaikaa.

Työsopimus on virallinen ja juridinen asiakirja. Monet asiat on kirjattu sopimukseen ylös tiivistettynä ja virallista kieltä käyttäen. Ennen työsuhteen alkua työnantajan kanssa on myös sopia yhteisistä säännöistä ja tavoitteista suullisesti. Esimerkiksi jos työsi on tulospainotteista, niin varmista työnantajalta mikä on vähimmäistulos, johon sinun odotetaan pääsevän.