Haluamme kehittää Tiituksen tiimin kanssa malleja, joiden avulla voisimme edistää työssä tapahtuvaa oppimista. Suomessa on olemassa useita erilaisia konsepteja, joiden mahdollistamana oppimisen voi suorittaa osittain tai kokonaan työnantajan ohjeistuksessa. Tehokkaammat virtuaalisen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen mallit tehostaisivat etenkin syrjäseutujen tilannetta. Syrjäseutujen nuorten mahdollisuudet hupenevat, sillä koulutus vetäytyy ja keskittyy suurimpiin kaupunkeihin.