Yritysvierailut

 

Kutsukaa VEKE:n opiskelijat teille kylään, esitelkää firma tai laittakaa opiskelijat töihin puolikkaaksi päiväksi. Yritysvierailut ovat harkkarekrytoinnin tavoista tehokkain ja satsaus tulevaisuuteen.

VEKE:n opiskelija-aktiivit voivat tuoda teille 10-40 opiskelijaa. Teidän tarvitsee ilmoittautua, suunnitella ohjelma ja purtavat opiskelijoille.

Kerro yhteydenotossasi kuinka monta opiskelijaa teille mahtuu sekä toivomanne ajankohdat yritysvierailulle.

 

Muuta mielessä?

Olisiko teillä tarjota yhteistyöidea VEKE:n opiskelijoille? Kerro meille siitäkin.

VEKE ry

Helsinkiläiset ekonomit

Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry on Viikin kampuksen ainejärjestöistä nuorin – perustettu 2017 varta vasten elintarviketaloudesta, kuluttamisesta ja vastuullisuudesta kiinnostuneille opiskelijoille. VEKE toimii opiskelijoiden ja ohjelmien edunvalvojana ja järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia jäsenilleen; yritysekskursioita, herkullisia sitsejä ja railakkaita illanviettoja! VEKEn tapahtumista siis löytyy kaikille jotain. VEKE on matalan kynnyksen ainejärjestö, joka kannustaa aina uusia fukseja lähtemään messiin ja tällä hetkellä hallituksesta löytyykin 20 henkilöä. Koska VEKEläiset opiskelevat elintarviketaloutta -ja kulutusta, rakastavat he hyvää ruokaa, jonka ympärille myös tapahtumat usein rakennetaan.

OPPILAITOS
Helsingin yliopisto

KAUPUNKI
Helsinki

JÄSENMÄÄRÄ
80