Nuoret tekevät aina keväisin suuria valintoja. Maaliskuussa yhteishaku on sekä ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin että korkeakouluihin. Valintoja on toki mietitty pitkään pitkin vuotta, mutta keväällä suunnittelu ja haaveilu konkretisoituu.

Opiskelijoiden koulutusalan valinta riippuu paljon nuoren mielenkiinnon kohteista ja haaveista, joita hänellä on ollut tulevaisuutta koskien. Koulutusohjelman valintaan vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten alan kiinnostavuus ja nuoren oma statushakuisuus. Kun opiskeluala on nuorella kirkkaana mielessä, on aiheellista miettiä opiskelupaikan eli oppilaitoksen valintaa.

Kahvipöytäkeskusteluissa ja illanistujaisissa nuoret keskustelevat korkeakouluista keskenään kouluvalintoja puntaroidessaan, jolloin oppilaitoksen maineen merkitys korostuu. Maine on korkeakoululle kuitenkin vaikea kokonaisuus hallita, sillä kaikki maineen osat eivät ole korkeakoulun oman kontrollin alla. Korkeakoulun maine muodostuu monesta asiasta. Siihen vaikuttavat muun muassa kurssit, luennoitsijat, opiskelijaelämä, opiskelumenetelmät, julkaisut, tutkijat ja tutkimukset.

Työllistymispalvelut opiskelijoiden koulutusvalinnoissa

Nuoret aikuiset miettivät opiskeluvalinnoissaan myös pitkälle tulevaisuuteen. He pohtivat, millä koulutuksella he saavat töitä tulevaisuudessa ja mitä töitä tulevaisuudessa ylipäänsä on tarjolla. Koulutuksen yhtenä päätarkoituksena on tutkinnon saaminen. Tutkinnon avulla korkeakoulutetut hakevat töitä ja se on merkittävä tekijä nuoren työelämää aloittelevan työnhakijan ansioluettelossa. Jos tutkinnon lisäksi ansioluettelossa on työkokemusta, on nuorella työnhakijalla paremmat mahdollisuudet työllistyä.

Opiskeluiden aikana kartutetusta työkokemuksesta on kiistatonta hyötyä. Töiden tekemiseksi on niitä löydettävä ensin jostain. Työnhaku on kuitenkin erittäin aikaa vievää, etenkin jos omista verkostoista ei ole apua työnhaussa. Töiden tekeminen voi jopa jäädä kokonaan, jos töitä ei löydy ja opiskeluiden ohella tehty työnhaku ei tuota tulosta.

Ajan puutten takia opiskelijat ottavat hymyssä suin kaikki työnhakua helpottavat keinot käyttöönsä. Oppilaitos saa helposti osansa hymyistä, jos se pystyy helpottamaan opiskelijoiden työnhakua. Arvostus ja hyvä sana oppilaitoksen hyvistä palveluista varmasti kiirii opiskelijoiden keskuudessa luoden hyvää mainetta. Jos oppilaitos saa hyvän maineen opiskelijoiden keskuudessa työnhaun helpottamisessa ja hyvillä työllistämispalveluilla, saa oppilaitos houkuttelevuutta myös yhteishaussa.

Tiitus Students -palvelun tarkoituksena on helpottaa opiskelijan ja työelämän kohtaamista. Palvelun avulla oppilaitos voi tarjota opiskelijoilleen parempaa palvelua työllistymisen edesauttamisessa.

Tutustu palveluun lisää tai ota suoraan yhteyttä, niin kerromme miten palvelusta on apua teidän oppilaitoksellenne.