Tiitus Students on Tiituksen uusi palvelu, joka on suunniteltu kaventamaan rakoa opiskelijoiden ja työelämän välillä. Oppilaitoksen opiskelijat ja työnantajat ohjataan jatkossa löytämään toisensa mobiilisovelluksen avulla. Opiskelijat luovat itselleen persoonallisen työnhaun profiilin, jota voivat päivittää opintojensa aikana. Työnantajat pystyvät lähestymään opiskelijoita aktiivisesti ja tarjoamaan kohdennetusti erilaisia työ- ja harjoittelupaikkoja.

Työelämäyhteyksien ylläpito ja seuranta

Oppilaitokset pystyvät hallitsemaan työelämäyhteyksiä ja seurata ryhmäkohtaisesti opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. Yhteyksiä on helppo pilkkoa ja tarkastella, mikä mahdollistaakin erilaisten pullonkaulojen tai osaamisen puutteiden selvittämiseen kattavan analytiikan avulla. Oppilaitos pystyy myös paremmin selvittämään minkälaista tunnistettua ja tunnistamatonta osaamista koulun opiskelijat pitävät sisällään. Tulevan syksyn aikana Tiitus Students otetaan käyttöön jo noin kymmenessä eri oppilaitoksessa ympäri Suomea.

Kaikki mitä koulun ja työelämän välille tarvitaan

Jatkossa opiskelija voi löytää kaikki opiskelun ja työelämän väliset asiat yhden ja saman sovelluksen sisältä. Sovellus on väylä löytää avoimia työpaikkoja ja rakentaa opiskelijan omaa työnhakijabrändiä ja profiilia opintojen edetessä. Työnantajat voivat liittyä erilaisten oppilaitoksien sisäisiin verkostoihin ja nähdä oppilaitoksen osaajaprofiileita. Eri osaamisia ja taitoja pysytään seulomaan tekoälyn avulla ja tehtävään sopivalle profiilille pystytään tarjoamaan anonyymisti erilaisia työtarjouksia. Normaalien työpaikkailmoitusten lisäksi Oppilaitoksen kumppaniyritykset ja eri työnantajat voivat lisätä koulun sisäiseen verkostoon myös erilaisia harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.

Yksi työnhakijaprofiili, jota päivitetään opintojen aikana

Näyttävän työhakemuksen tekeminen on opiskelijalle vaikeaa. Työhakemuksesta pyritään tekemään helposti liian tekninen ja kaikista tärkein, eli opiskelijan motivaatio, luonne ja persoona jää hakemuksen varjoon. Tiituksessa opiskelija pystyy tuomaan profiiliinsa myös omaa persoonaansa vahvemmin ja rohkeammin esille. Opiskelija voi kuvata itsestään lyhyen esittelyvideon ja lisätä profiilin valitsemiaan valokuvia suoraan sosiaalisesta mediasta. Aikajanalle on mahdollista lisätä erilaista osaamista ja koulutusta, jota opiskelijalle kertyy esimerkiksi opintojen aikana.


Tiitus Students on oppilaitoksen ylläpitämä kohtaamispaikka, jossa työnantajat ja opiskelijat kohtaavat

Projektit ovat tärkeä osa opintoja

Myöhemmin loppuvuoden  aikana Tiitus Students mahdollistaa myös erilaisten työelämän projektien linkittämisen palvelun yhteyteen. Oppilaitoksissa on tiettyjä kursseja, jotka toistuvat säännöllisesti vuodesta toiseen. Kurssit liittyvät eri aihepiireihin, mutta tarvitsevat lähes poikkeuksetta harjoitustöitä tai kosketuspintaa oikeasta työelämästä. Oppilaitos voi julkaista kursseja avoimesti Tiituksen students palveluun, jossa yritykset voivat kommunikoida opettajan kanssa ja tarjota erilaisia projekteja työelämästä kurssien kokonaisuuksiksi.