Tiituksen oppilaitosverkosto kasvaa, ja myös Riveria (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä) on ottanut käyttöönsä Tiituksen edistääkseen opiskelijoiden työllistymistä. Riveria haluaa oppilaitoksena tukea opiskelijoidensa työllistymistä sekä työelämäyhteyksien rakentumista jo opintojen aikana. Työnantajille RiveriaRekry-palvelu tarjoaa kanavan tavoittaa eri alojen osaajia sekä mahdollisuuden tuoda avoimia työmahdollisuuksia esille. RiveriaRekryä markkinoidaan työelämälle mahdollisuutena tavoittaa tuhansia eri alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita Riveriasta. RiveriaRekrystä työnantajat tavoittavat myös valmistuneet ja alumnit.

“Joillakin aloilla on työntekijäpulaa, ja RiveriaRekry vastaa tähänkin haasteeseen tarjoten työnantajille mahdollisuuden suoraan kontaktiin työtä etsivien opiskelijoiden sekä valmistuneiden kanssa. On ollut ilo huomata, että työnantajat ovat osoittaneet aitoa kiinnostusta palvelua kohtaan”, Riverian uraohjaaja Pälvi Malinen iloitsee.

Tiitus kulkee opiskelijan mukana koko opintojen ajan

RiveriaRekry tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden jo opintojen aikana tuoda osaamistaan esille, luoda kontakteja työelämään ja hakea työtä tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja. RiveriaRekry kulkee opiskelijan rinnalla koko opintojen ajan ja opiskelija päivittää profiiliaan uuden osaamisen ja taitojen kertymisen myötä.

“Syyslukukaudella kierrämme jatkavia ryhmiä RiveriaRekryn perehdytyksen merkeissä. Aloittavat opiskelijat täydentävät ja päivittävät osaamisprofiilinsa RiveriaRekryyn opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opinnon puitteissa. Erilaisissa tapahtumissa RiveriaRekry on vahvasti mukana myös opiskelijoiden suuntaan muun muassa työelämäpäivissä ja Pestuu-tapahtumissa. Koulutamme lisäksi RiveriaRekry agentteja opiskelijoista. Heidän tehtävänään on promota palvelua opiskelijakollegoidensa suuntaan“, Malinen toteaa.

RiveriaRekry on kaikessa mukana

Riveriassa pyritään siihen, että RiveriaRekry on vahvasti mukana yritysyhteistyössä ja palvelua markkinoidaan työelämän suuntaan koko henkilöstön voimin.

“Riveriassa rakennetaan kumppanuuksia yhteistyöyrityksiin ja osana kumppanuutta RiveriaRekry palvelu on vahvasti mukana. Riverian ura- ja työelämäpalvelut järjestävät erilaisia tapahtumia, joissa RiveriaRekry on myös näkyvästi mukana. Esimerkiksi syyslukukaudella 2018 järjestämme eri opintoaloilla ja yksiköissä työelämäpäiviä, joihin kutsumme työelämää mukaan. Kevätkaudella on tulossa Pestuu-tapahtumat ympäri maakuntaa, joissa myös RiveriaRekry palvelua markkinoidaan aktiivisesti. Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat tärkeä yhteistyötaho ja avainasemassa palvelun käyttöönotossa, heillä on rekrytointia monelle alalle ja uusia paikkoja avautuu päivittäin”, Malinen kertoo.

Uudistukset vauhdittavat muutosta

Muutokset ammatillisessa koulutuksessa kannustavat uudistumaan. Riveria pyrkii työelämäyhteyksien vahvistamiseen monin eri keinoin. RiveriaRekry yhtenä kanavana tukee opiskelijoita työelämäyhteyksien rakentamisessa.

“Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut isoja muutoksia ja muun muassa koulutuksen vaikuttavuutta seurataan jatkossa enemmän. Oppilaitoksena tarjoamme tukea meiltä valmistuvien työllistymiseen, ja RiveriaRekry palvelu toimii tässä työssä yhtenä kanavana. Lisäksi opintojen aikana luomme muun muassa erilaisten tapahtumien kautta opiskelijoille mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään ja kuulla erilaisista työmahdollisuuksista. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta opiskelijalla on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä ja innostuksensa sekä parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen”, Malinen sanoo.

Tiituksen oppilaitoksille tarkoitettu Tiitus Students -palvelu helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin ja toimia kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen.