Turun seudulla positiivinen rakennemuutos on vaatinut toimia työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmaa on lähdetty ratkomaan Turun seudun kuntien työllisyys- ja yrityspalveluiden sekä ammatillisten oppilaitosten yhteisillä Työvoimahautomoilla. Työvoimahautomoiden tavoitteena on, että oppilaitokset pystyisivät entistä joustavammin ja nopeammin vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin, alueen yritykset löytäisivät aiempaa paremmin osaavaa työvoimaa ja kasvualojen kohtaanto-ongelmaan löydettäisiin uusia ratkaisuja.

Työvoimahautomoiden idea syntyi verkostossa yhteistyön mahdollisuuksia ideoimalla, ja ideoinnin tuloksena päädyttiin verkkoalustapohjaisen työnhakupalvelun hankkimiseen. Palvelun tarkoituksena on kohtauttaa tekijät ja osaajat sekä kehittää toimintatapoja ja prosesseja. “Palvelu toimii myös yritysneuvojien ja ohjaajien apuvälineenä,” hankesihteeri Ilona Karilainen toteaa. Palvelu toimii verkossa, jonka lisäksi työnhakijan on mahdollista käyttää palvelua mobiilisovelluksen kautta.

Työvoimahautomoille sopiva ratkaisu

Kun päätös verkkoalustan hankkimisesta oltiin tehty hankkeen alussa, aloitettiin sopivien toimijoiden kartoitus. Keskeiset ja tärkeät kriteerit palvelulle määriteltiin yhdessä Turun yliopiston kanssa.

“Jo ihan alussa todettiin, että omaa järjestelmää ei kannata kehittää. Kilpailutuksen kautta päädyttiin hankkimaan alusta Tiitukselta, sillä Tiituksen ratkaisu oli hinta ja laatukriteereiltään paras”, hankepäällikkö Hanna Tuohimaa kertoo.

Työvoimahautomoiden palvelu on kehitetty Tiituksen ura- ja rekrytointijärjestelmän pohjalle, jota on mukautettu vastaamaan Työvoimahautomoiden tarpeita. “Tiituksen ratkaisu on toimiva ja kehittämismyönteinen, ja kaiken lisäksi näyttää hyvältä”, Hanna jatkaa.

Osaamisen kehittäminen mukaan

Turun alueella on positiivisen rakennemuutoksen takia pulaa työntekijöistä, ja työvoimavaje vaivaa joitakin aloja erityisesti. Jos vanha ura ei enää työllistä, tulisi työnhakijoita kannustaa ja neuvoa uuden uran hankkimisessa. Tästä syystä Työvoimahautomoiden työnhakupalvelua tullaan kehittämään edelleen, jotta mukaan saadaan myös osaamisen kehittämisen näkökulma. Mikäli työnhakijan osaaminen ei täysin vastaa tiettyyn työpaikkaan etsittyä ihanneosaajaa, on tarkoituksena antaa neuvoja siitä, millaisella koulutuksella omaa osuvuutta kyseiseen työpaikkaan voisi parantaa. Niihin tilanteisiin, joissa sopivaa koulutusta ei vielä ole tarjolla, halutaan sekä työnhakijoille että työnantajille tarjota helppo mahdollisuus tehdä koulutusehdotuksia oppilaitoksille.

“Haluisimme nähdä, miten match-periaate toimisi osaajan ja osaamisen välillä eli miten palvelu osaisi antaa työnhakijoille vinkkiä siitä, miten osaamista kannattaisi tulevaisuutta varten kehittää.” Hanna kertoo.

Hankkeesta kohti jatkuvuutta

Työvoimahautomotoiminta alkoi viime vuoden maaliskuussa Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamana kaksivuotisena hankkeena. Hankkeen tarkoituksena on aikaansaada jatkuvuutta ja pysyvää toimintaa. Toimiva kokoonpano voi kuitenkin muuttua hankkeen päätyttyä. “Konsortio eli hankkeen alussa, ja hankkeen päätyttyä kokoonpano saattaa myös muuttua”, Hanna toteaa. Pysyvän ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi myös volyymia pitää saada palvelussa kasvatettua.

Työvoimahautomot kohdentuvat aloille, joilla työvoiman kysyntä on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä kasvussa. Työvoimahautomot toimivat viidellä eri alalla, joiden osaajien välittämiseen Työvoimahautomot erityisesti keskittyvät: teknologia (meri- ja metalli), kauppa- ja ravitsemisala, rakennus, yksityinen sosiaali– ja terveysala sekä logistiikka. Kuntakumppaneita hankkeessa ovat Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo sekä oppilaitoskumppaneina toimivat Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Lisäksi mukana on Turku Business Region.

Hanketta koordinoi Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus, joka toimii kaikkien alle 25-vuotiaiden työttömien ja kaikkien vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttöminä olleiden turkulaisten työvoimatoimistona. Muiden työttömien työllistämisestä vastaa TE-toimisto.

Palvelu valmiina yrityksiä varten

Yrityksille on pyritty kertomaan Työvoimahautomoiden palvelusta jalkautumalla työnantajien luo ja ohjeistamalla, kuinka palvelu konkreettisesti toimii. “Olemme yrittäneet päästä nopeasti liikkeelle, mutta ohjeistukset ja verkostoituminen vievät aikaa”, Hanna myöntää.

Täyden hyödyn saamiseksi yrityksiä pitäisi saada entistä enemmän mukaan. Yrityksille Tiituksen järjestelmässä on paljon potentiaalia. Tiituksen järjestelmä on erinomainen etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla valmiita rekrytointijärjestelmiä ei välttämättä ole.

“Mobiilityönhaku on tulevaisuuden juttu, jonka toivoisin leviävän suositummaksi, jotta työnhausta tulisi helpompaa. Tiituksessa pelillisyys on myös iso plussa.” Ilona toteaa.

Tiitus rakentaa kaupungeille erilaisia järjestelmiä työnhakijoiden ja työnantajien välille. Palveluiden pohjalla on työnhakijan osaajaprofiili ja matchmaking idea, joka yhdistää sopivat tahot keskenään. Ota rohkeasti yhteyttä ja ideoidaan yhdessä, miten teidän kaupungissanne tai kunnassanne voitaisiin kehittää työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista.