Hyria on ammatillisen koulutuksen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille pääsääntöisesti Hyvinkään ja Riihimäen alueella. Hyrialla kiinnostus Tiituksen palvelulle lähti tarpeesta palvella työnantajia paremmin sekä kohtauttaa opiskelijoita ja työnantajia tehokkaasti. Hyria on ollut pioneeri palvelun käyttöönotossa, ja Tiitus yhdessä Hyrian kanssa on tehnyt paljon työtä palvelun kehittämisessä oppilaitoksien tarpeisiin sopiviksi. Nyt Tiituksen palvelu on osa HyriaRekrya.

”Palvelun käyttöönotto Hyrialla on lähtenyt käyntiin pääsääntöisesti tosi hyvin. Työtä palvelun eteen on tehty paljon ja paljon on vielä tehtävää. Ihan ensin on ymmärrettävä, että Tiitus ei ole opiskelijalle sovellus, jonka kerran lataamalla saa valmiiksi. Sovellukseen pystyy luomaan osaamisportfolion, joka kuvaa hyvin opiskelijan oppimisprosessia ja sen kehittymistä”, Hyrian rekrytointikoordinaattori Heidi Heikkinen kertoo.

”Olimme ensimmäisiä oppilaitoksia, jotka ottivat oppilaitoksille tarkoitetun palvelun käyttöön. Tämän takia käyttäjille ja työnantajille piti kertoa alussa, että joudumme kärsimään siitä, että kaikki ei ehkä toimi. Tämä ensimmäisenä palvelun käyttöön ottaminen mahdollistaa kuitenkin sen, että pääsemme vaikuttamaan palvelun toimivuuteen ja siihen, miten se saadaan palvelemaan parhaiten alueemme työnantajia ja opiskelijoitamme”, Heidi jatkaa.

Hyriassa kaiken kaikkiaan opiskelijoita on reilu 10 000, joista tutkintotavoitteisia on yli 40 %. ”Koska monilla meillä opiskelevilla on jo työpaikka, on vaikeaa tarkkaan sano sitä, kuinka monelle Tiitus on työnhakuun tarpeellinen väline”, Heidi kertoo. Ennen kuin työnantajia otettiin mukaan palveluun, oli osaajaprofiileita palvelussa jo noin 450. Tällä hetkellä palvelussa on hieman alle 600 opiskelijaa.

Työelämäyhteyksiin panostaminen on tietoinen valinta

Heidi kertoo itse olevansa innoissaan Tiituksesta, mutta tunnistaa uusien järjestelmien käyttöönoton haasteet. Uudet asiat aina alussa haastavat kouluttajia, opettajia ja ohjaajia etenkin kun työpöytä on täynnä muitakin työtehtäviä. Vastarintaa palvelun käyttöönotossa voidaan kokea, jos palvelu koetaan taas yhtenä uutena työtehtävänä kaiken muun lisäksi. Hyria on kuitenkin hyvin muutokseen sopeutunut työpaikka, joten suuria haasteita ei ole tämän osalta ollut.

”HyriaRekryyn ja Tiitukseen resursointi on tietoinen valinta, jolla voidaan vastata ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin. Palvelu tukee hyvin sitä tehtävää, johon ammatillinen lainsäädäntö oppilaitoksia velvoittaa”, Heidi muistuttaa.

Työnantajat innoissaan

Työnantajat lähtivät innolla käyttämään Tiitusta ja kiinnostus palvelua kohtaan on edelleen kova. Tapahtumat ovat olleet tärkeässä osassa palvelun markkinoinnissa työnantajille. Hyria on ollut mukana Työ & Elämä -rekrytointitapahtumissa, joissa työnantajia on kohdattu. HyriaRekry-palvelu myös lanseerattiin kyseisessä tapahtumassa, ja sen jälkeen Hyria aloitti systemaattisen Tiituksen käytön. Hyria järjesti myös HyriaRekry-aamukahvit työnantajille, jossa Tiituksen palvelusta kerrottiin.  Työnantajien saaminen palveluun ei ole suuri haaste, sillä työvoimapula pakottaa työnantajat etsimään töille tekijöitä opiskelijoista. Heidi kertookin, että hän ottaa työnantajia Tiituksen palvelussa kumppaneiksi melkein päivittäin ja ohjaa käyttöön ottamisessa yrityksen tarpeen huomioiden.

Opiskelijoita innostetaan ja opastetaan monin keinoin

Opiskelijoita Hyria on pyrkinyt innostamaan niin sosiaalisen median kuin opiskelijoista värvättyjen Tiitus-agenttien avulla. Myös opiskelijoiden vanhemmille on viestitty Wilman välityksellä palvelusta ja sen käyttöönoton tärkeydestä.

Käyttöönottoa opiskelijoiden keskuudessa on edistetty myös henkilökohtaisesti opiskelijoita opastamalla. Alussa opastustyötä tehtiin paljon ja opinto-ohjaajat neuvoivat opiskelijoita ryhmittäin ottamaan palvelua käyttöön. ”Erityisesti opinto-ohjaajat ja valmentajat ovat antaneet Tiitus-ohjaukseen suuren panoksen”, Heidi kertoo. Hyrialla on myös oma Hyria-piste Hyvinkään kauppakeskus Willassa, jonne opiskelijat ja opiskelusta kiinnostuneet voivat mennä kysymään neuvoja. Myös sieltä aktiiviset opiskelijat saavat neuvoa tarvittaessa.

Tiituksen palvelun käytössä on vielä paljon potentiaalia sekä Hyrian opiskelijoiden että Hyria-säätiön valmennettavien osalta. Tiitusta ollaan ottamassa tärkeämmäksi osaksi opiskelua ja tulevan syksyn aikana aloittavat opiskelijat ottavat Tiituksen käyttöönsä yhtenä opiskeluvälineenä. “Kaikki ryhmät on aikataulutettu siten, että opiskelijat viedään palveluun.” Heidi toteaa.

Tiituksen oppilaitoksille tarkoitettu Tiitus Students -palvelu helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin ja toimia sähköisenä kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen.