TET-jaksojen uutisoitiin kaipaavaan parannusta, kun Lapsiasiavaltuutetun toimisto huomasi nuorten olevan niihin jokseenkin tyytymättömiä. Digitaaliset järjestelmät voivat vastata ongelmaan. Mahdollisuus valita oma TET-paikka ja työnantajien satsaus TET-jaksojen laatuun olisi ensiarvoisen tärkeää.

Tiitus Groupin uusi Tetti-palvelu julkaistaan tänään. Palvelun tavoitteena on koota kaikki Suomen TET-paikat yhteen paikkaan, ja siten luoda nuorille parempia mahdollisuuksia valita itseään aidosti kiinnostava TET-paikka.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto huomasi selvityksessään, että jopa kolmasosa yhdeksännen luokan nuorista oli kuvannut TET-jaksojaan kielteisesti. Uusi Tetti-palvelu voi parantaa nuorten tyytyväisyyttä TET-jaksoja kohtaan tarjoamalla aikaisempaa laajemman kirjon TET-paikkoja nuorille.

“Olemme ensimmäinen palvelu Suomessa, joka kokoaa TET-paikat yhdelle kartalle. Nyt vain tarvitaan työnantajat ilmoittautumaan TET-työnantajiksi sankoin joukoin. Siksi haastamme kaikki Suomen työnantajat liittymään haasteeseen, kannustaa Tiituksen oppilaitosyhteistyöpäällikkö Jukka Sierla.

TET-tekemiseen tarvitaan lisää yhdenvertaisuutta

TET-paikan etsiminen jää Suomessa usein nuoren harteille. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksen mukaan nuorilla ei aina ole yhtäläisiä valmiuksia hankkia itselleen TET-paikkaa ja näin he voivat asettua TET-paikkojen haussa epätasa-arvoiseen asemaan.

Tetti-palvelua käyttämällä nuori jää vähemmän esimerkiksi sukulaistensa varaan TET-paikan haussa. Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ povasi ehdotelmassaan TET-jaksojen kehittämiseksi Tiituksen kaltaisten digitaalisten järjestelmien lisäävän yhdenvertaisuutta.

Laadukkaan TET-kokemuksen tarjoaminen nuorelle on yhteiskunnallinen teko

Esimerkiksi Sitra Labin Tulevaisuuslaboratoriolla on käynnissä kokeilu, jossa työnantajia kannustetaan tarjoamaan nuorille Vastuullinen TET -jakso. Laboratorioryhmän jäsen ja Kide-Säätiön toimitusjohtaja Tarja Arkio näkee onnistuneen TET-jakson tarjoamisen yritysvastuullisena tekona.

“Nyt on työn alla kriteerit, jonka perusteella voisimme tulevaisuudessa myöntää Vastuullinen TET -diplomin työnantajille, joiden tettiläiset ovat kokeneet TET-jaksonsa työnantajalla mielekkääksi”

Tiituksen #Tettihaaste kannustaa kaikkia työnantajia tarjoamaan innostavia ja laadukkaita TET-kokemuksia nuorille. Työnantajat voivat ottaa haasteen vastaan ilmoittautumalla TET-paikan tarjoajiksi ilmaiseksi osoitteessa: https://secure.tetjakso.fi.

Lisätiedot

Jukka Sierla
Oppilaitosyhteistyöpäällikkö
Tiitus Group Oy
jukka.sierla@tiitus.fi
puh. 050 5561 667

Milla Lius
Markkinointipäällikkö
Tiitus Group Oy
milla.lius@tiitus.fi
puh. 040 5019 616