TETTI

Tutustu rohkeasti työelämään

TET-jaksolla eli työelämään tutustumisjaksolla nuori menee valitsemaansa työpaikkaan ja tekee hänelle sopivia töitä aikuisen ohjauksessa. Nuorille mahdollisuus työhön tutustumiseen on tärkeä, sillä nuori saa tietoa ja kokemusta ammateista ja työelämästä. Nuori saa kokemuksen kautta vahvistusta omille unelmilleen ja saa ideoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen niin työn kuin jatkokoulutukseen hakeutumisen suhteen. TET-jaksojen pituus vaihtelee muutamasta päivästä useampaan viikkoon.

Tiitus Tetti on yläkoululaisten ja lukiolaisten TET-jaksoille suunniteltu työkalu, joka helpottaa TET-jakson organisointia työpaikalla ja koulussa. Tetti-sovellus toimii jokaisen opiskelijan omalla mobiililaitteella. Opiskelija voi tehdä palveluun itselleen osaajaprofiilin, jota hän pystyy jatkossa hyödyntämään myös muissa jatko-opinnoissa.

Tetti-palvelun tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat ja helpottaa kommunikaatiota eri henkilöiden välillä. Palvelun tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään.

OPISKELIJAT

TET-jakso on hyvä tilaisuus nähdä oikeaa työelämää ja hankkia kokemuksia ammatinvalintaan. Opiskelija kerryttää tietoa, jota ei välttämättä koulusta saa.  TET-jakson työkokemuksista on hyötyä myöhemmin töitä haettaessa, sillä jaksosta voi mainita muun muassa ansioluettelossa.

TYÖNANTAJAT

Opiskelijalle ei välttämättä tarvitse järjestää päivän aikana mitään erityisohjelmaa, riittää, kun hän saa olla mukana seuraamassa työpäivää. Opiskelijalle voi antaa työtehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

OPPILAITOKSET

Tetti-palvelun avulla oppilaitos pystyy hallinnoimaan TET-jaksoa kätevästi. Sopimuksen tekeminen onnistuu palvelussa kuin myös oppimispäiväkirja pitäminen. Opo näkee jokaisen opiskelijan profiilin ja tilan sekä voi seurata TET-jakson etenemistä.