TET-Jakso on tärkeä osa nuoren kasvamista kohti työelämää

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoa työelämästä, mahdollisuuksia kokeilla ja seurata erilaisia työtehtäviä, vihjeitä omalle uranvalinnalle sekä tilaisuus kokeilla omia ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa.

Tiitus Tetti on sähköinen ohjelmisto, jonka avulla koko TET-jaksoa koordinoidaan. Pääset rekisteröitymään ja kirjautumaan palveluun tämän sivun alalaidasta.

 

Miksi meidän pitäisi ottaa nuori TET-jaksolle?

TET-jakso on antaa nuorille paljon; nuoret pääsevät ainutlaatuisen mahdollisuuden avulla näkemään millaista työelämä on ja minkälaisia työtehtäviä nuoria kiinnostavissa ammateissa pääsee tekemään. Nuorten ottaminen työelämään tutustumisjaksolle parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa erityisesti nuorten keskuudessa, mutta myös yleisesti. Useilla aloilla on työvoimapulaa nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa, joten TET-jakso toimii myös hyvänä mainoksena yrityksestä ja alasta nuorten suuntaan.

 

Näin valmistaudut TET-jaksoon

Ennen TET-jaksoa

Ennen TET-jaksoa tulee täyttää erillinen TET-sopimus yhdessä oppilaan kanssa, jotta tutustumisjaksosta saataisiin mahdollisimman onnistunut kokemus teille molemmille. Tämä sopimus menee myös huoltajien allekirjoitettavaksi ennen TET-jaksoa. Sopimus palautuu koululle.

TET-jakso on hyvä suunnitella etukäteen, jotta työtehtävien ja tutustumispäivien ohjelman miettiminen ei jää viime tinkaan. Tulevasta TET-harjoittelijasta on hyvä muistaa tiedottaa myös muuta henkilökuntaa ja miettiä kuka on opiskelijan vastuuhenkilö eli ohjaaja jakson ajan. TET-yhteyshenkilöön opinto-ohjaaja voi olla yhteydessä tarvittaessa.

TET-jaksoa varten on hyvä suunnitella, mitä työelämään tutustujalle halutaan viestiä yrityksestä tai ammattialasta. On myös hyvä miettiä, miten tettiläinen saisi mahdollisimman laajan kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta.

Mitä työelämään tutustuja tekee?

Muista, että opiskelija ei tule töihin vaan tutustumaan työelämään. Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia. Opiskelijalle onkin hyvä miettiä erilaisia selkeitä ja monipuolisia työtehtäviä. On tärkeää, että opiskelija ohjeistetaan hyvin, sillä uusi ympäristö voi tuntua aluksi vieraalta ja pelottavalta. Muista antaa opiskelijalle palautetta ja pohtikaa yhdessä erilaisia työhön liittyviä tapoja ja näkökulmia. Opiskelijan on myös hyvä antaa seurata erilaisia työpaikalla tapahtuvia tehtäviä ja toimintoja. Voit esimerkiksi haastaa opiskelijan miettimään mitä erilaisia ammatteja työpaikalta löytyy.

On tärkeä muistaa, että tutustumisjaksoon osallistuva oppilas on edelleen koululainen eikä hän ole työsuhteessa. Monelle nuorelle TET-paikka on myös ensimmäinen työpaikkakokemus. Oppilas on tapaturmavakuutettu TET-jaksolla, myös TET-matkoilla. Oppilaan työaika on kuusi (6) tuntia päivässä sisältäen ruokatauon ja kohtuullisen matka-ajan ruokailuun. Oppilas perehtyy työpaikan sääntöihin, työtehtäviin ja koulutukseen sekä työturvallisuuteen. Niistä on hyvä puhua opiskelijan kanssa vielä ennen ensimmäisen tutustumispäivän alkua.

 

TET-jakson jälkeen

Nuorelta voi TET-jakson jälkeen pyytää palautetta yrityksen tai työpaikan toiminnasta, palveluista ja tietenkin TET-jaksosta. Työnantaja arvioi TET-jakson jälkeen oppilaan TET-jaksolla suoriutumisen. Tettiläiseltä kannattaa kysyä tarvitseeko hän mahdollisesti mukaansa jotain materiaalia yrityksestä mahdollista TET-jakson esittelyä varten.

Tunteita ja tarinoita Tet-jaksoilta

Lukiolaiset yrityksiin tutustumaan

Lukiolaiset yrityksiin tutustumaan

Oppilaitosyhteistyötä lukioiden kanssa Lukioissa pöhistään uudistuksen kynnyksellä. Elokuun alussa voimaan tulevan lukiokoulutuksen uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää lukio-opintojen jälkeisiä välivuosia ja helpottaa ylioppilaiden siirtymistä...