TET-jakso on nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua työelämään ja saada ideoita jatkokoulutusmahdollisuuksista. Omakohtaiset kokemukset tukevat jatkokoulutukseen liittyviä valintoja.

Opinto-ohjaajat näkevät paljon vaivaa opiskelijoiden TET-jakson järjestämisessä ja koordinoinnissa.

Ennen TET-jaksoa opiskelijoiden tulee löytää TET-paikka. Yleensä opiskelijan tulee itseä etsilleen TET-paikka omien mieltymystensä ja kiinnostusten kohteiden mukaisesti.

Kun opiskelija on löytänyt mieleisen TET-paikan, tulee hänen tehdä TET-sopimus työnantajan kanssa.

TET-jaksosta opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa tai tekee jälkeen päin raportin, jossa kertoo ajatuksia TET-jaksosta.