STTK:n viime elokuussa tekemän kyselyn pohjalta todettiin nuoren syrjäytymisen olevan niin vakava asia yksilölle ja yhteiskunnalle, että kaikki keinot on otettava käyttöön sen ehkäisyssä. Eri arvioiden mukaan Suomessa on tällä hetkellä jopa 100 000 nuorta syrjäytyneenä ja kuilun oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Me Tiituksella uskomme, että yksi konkreettinen keino nuorten syrjäytymisen estämiseen on mielekäs työelämään tutustumisjakso eli TET-jakso ja sen monipuolinen kehittäminen.

TET-jaksoon liittyy paljon vanhanaikaisia käsityksiä ja stereotypioita. Tämän vuoksi se nähdään valitettavan monesti irrallisena ja vähäpätöisenä asiana. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että luvattu TET-paikka nuorelle on peruuntunut viime hetkellä, nuorta on pidetty lähinnä ”paperipainona” yrityksessä ja TET-jakson päätyttyä yhteydenpito on loppunut kuin seinään. Tämä aiheuttaa niin opinnonohjaajissa, nuorten huoltajissa kuin häneen liittyviin sidosryhmissä huolia ja murheita. Yrityksillä ongelma kääntyy toisinpäin: TET-jaksolle haluttaisiin kyllä ottaa nuoria, mutta etenkään pk-sektorin yrityksillä ei ole käsitystä mitä kautta lähteä lähestymään naapurissa olevaa yläkoulua. Suora yhteydenpito kouluun on haastavaa TET-jakson aikana ja monesti ei tiedetä, mitä nuoren kanssa voisi TET-jaksolla tehdä.

TET-jakso voi aidosti olla nuoren elämän ainoa kontakti työelämään – saamalla kipinän TET-jakson kautta hän voi innostua opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä alalla tulevaisuudessa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi yrityksen tulisi nähdä tämä mahdollisuutena – tarjoamalla mielekkään TET-jakson nuorelle yritys on hyvinkin saattanut pelastaa sekä nuoren että yrityksen tulevaisuuden. Mielekkään TET-jakson kautta nuori inspiroituu ja hänestä voi hyvin tulla myöhemmin yrityksen työntekijä – ehkä johtajakin. Onhan tämä nuori osa tulevaisuuden työvoimaa, jota kaikki yritykset Suomessa tarvitsevat. Sen vuoksi TET-jaksoa ei tulisi nähdä irrallisena kokonaisuutena, vaan mahdollisuutena turvata eri alojen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa ja samalla tehokkaasti ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Tetjakso.fi-sivusto kokoaa yhteen kaiken, mitä sinun tulee tietää TET-jaksosta. Lue sivustolta lisää myös Tiituksen Tetti-sovelluksesta, joka helpottaa TET-jakson koordinointia.