Tiitus kysyi opiskelijoilta, opettajilta sekä yrityksiltä kysymyksiä työllistymiseen ja osaamiseen liittyen Taitaja2019-tapahtumassa 22.-24.5.2019. Katso alta koosteemme siitä,  mitä opiskelijat, opettajat ja yritysten edustajat vastasivat. Kyselyyn vastasi yhteensä 186 vastaajaa: 74 opiskelijaa, 71 opettajaa ja 41 yrityksen edustajaa.  

 

Opiskelijat

  • 95% koki, että kokemukset työelämästä helpottavat ura- ja jatko-opintovalinnoissa.
  • 96% piti tärkeänä, että koulu auttaa opiskelijaa uran ja ammatin valinnassa.
  • 88 % oli sitä mieltä, että oppilaitoksen ja yritysten pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä eri osa-alueilla.
  • 55% koki saavansa riittävästi tietoa työelämästä ja eri toimialoista opintojen aikana.
  • 72% toivoi opintoihin enemmän esimerkkejä työelämästä.
  • 69% opiskelijoista uskoo löytävänsä töitä valmistumisen jälkeen.

Opiskelijoiden mielestä tärkeimpiä taitoja ja ominaisuuksia työelämässä ovat muun muassa yhteistyökykyisyys, oma-aloitteisuus, sosiaaliset taidot, motivaatio, rehellisyys, ahkeruus ja asenne.

 

Opettajat

  • 96% opettajista koki, että urapalvelut ja uraohjaus ovat tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa tulevaisuudessa.
  • 92% koki, että oppilaitoksen ja työelämän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä eri osa-alueilla.
  • 96% koki, että työelämäkokemukset antavat opiskelijoille suuntaa uralle ja jatko-opintoihin.
  • 52% opettajista koki, että opiskelijat eivät saa opintojen aikana riittävästi tietoa työelämästä ja eri toimialoista.

Avointen vastausten perusteella opettajien mielestä tärkeimpiä taitoja tulevaisuuden työelämässä ovat vuorovaikutus ja kohtaamisen taidot, yhteistyötaidot, halu oppia uutta ja kehittää osaamistaan, joustavuus, kiinnostus, innostus ja asenne.

Opettajat kokivat suurimmiksi haasteiksi oppilaitosten ja yritysten välisessä yhteistyössä muun muassa sopivien yhteistyökuvioiden ja -suhteiden luomisen, yhteisen ajan löytämisen, eri intressit sekä resurssien ja ajan niukkuuden.

 

Yritykset

95% yritysten edustajista koki, että oppilaitoksen ja työelämän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä eri osa-alueilla.

Yritysten edustajien mukaan nuorilta odotetaan työelämässä oma-aloitteisuutta, muutoshalukkuutta, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, nopeaa oppimista sekä työelämän pelisääntöjen tuntemista.

Tärkeimpiä taitoja tulevaisuuden työelämässä yritysten edustajien mukaan ovat muun muassa halu oppia uutta, kyky toimia paineen alla, innokkuus, asenne, joustavuus, muutokseen sopeutuminen sekä proaktiivisuus.

Suurimmiksi haasteiksi oppilaitosten ja yritysten välisessä yhteistyössä yritysvastaajat kokivat muun muassa ajan ja kiireen, ohjaajaresurssien pulan, kommunikoinnin puutteen, osapuolten erilaiset intressit sekä vaikeudet konkretiassa ja käytännön toteutuksessa.

 

Tiitus auttaa yhdistämään opiskelijan ja työelämän. Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten voisimme auttaa oppilaitoksenne opiskelijoita työelämään tai miten yrityksenne löytää oikeat osaajat suoraan oppilaitoksista.