Tiitus Students

Palvelu brändätään aina oppilaitoksen näköiseksi

Tiitus Students on palvelu, joka helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin, sekä toimia kanavana harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen.

Opiskelijan pitäisi löytää ensimmäisiä yhteyksiä työelämään jo opintojen aikana. Tiituksen räätälöity oppilaitosversio tuo helpon tavan harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen etsimiseen, sekä mahdollistaa portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen jo opintojen aikana.

Tiitus on käytössä jo kymmenissä oppilaitoksissa ympäri maata.
Palvelua käyttää yli 1300 työnantajaa.

  • Mittarit ja seuranta 65% 65%
  • Opiskelijoiden osaajaprofiilit 78% 78%
  • Työ- ja harjoittelupaikat 93% 93%
  • Työelämälähtöiset projektit 86% 86%

Tavoitteena suora väylä työelämään

Opiskelija luo itselleen jo opintojen aikana portfoliomaisen työnhakijaprofiilin, jota hän voi päivittää koko opintojensa ajan. Portfolioon voidaan lisätä taitoja tai työnäytteitä opiskeluprojekteista. Alueen työnantajat voivat julkaista palveluun työ- ja harjoittelupaikkoja kohdistettuna oppilaitoksen opiskelijoille. Opiskelijat voivat tutustua työpaikkoihin ja tehtäviin ja lähettää oman profiilinsa helposti yritykselle nähtäväksi. Opiskelijat voivat hyödyntää samaa profiilia myös myös esimerkiksi kesätyönhaussa.

Kerää analytiikkaa ja seuraa työllistymistä

Oppilaitos pystyy seuraamaan tarkasti oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin ja työnantajiin. Palvelu osoittaa harjoittelupaikkojen määrän ja työllistymisen kehittymisen eri ajankohtina. Oppilaitos voi seurata palvelusta tarkkaa analytiikka eri ryhmien työelämäyhteyksiä ja tunnistaa minkälaista osaamista oppilaitos pitää sisällään.

Rakenna kumppaniverkostoja

Oppilaitos voi rakentaa ja ylläpitää palvelun avulla omaa tehokasta kumppaniverkostoa alueen yrityksien ja työnantajien kanssa. Oppilaitos voi avata omia kursseja ja projekteja ja etsiä niihin toimeksiantoja. Työnantajat voivat lisätä työ- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoiden nähtäväksi. Oppilaitos voi myös jakaa opiskelijoiden anonyymejä profiileja ja osaamista työnantajien nähtäville.

h

Oma portfolio

Opiskelijat luovat itselleen yhden portfoliomaisen työnhakijaprofiilin, jota pystyvät päivittämään opintojensa ajan. Portfolioon voidaan lisätä kuvia, videoita ja suoritettuja projekteja.

Työ- ja harjoittelupaikat

Työnantajat lisäävät palveluun avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, jotka voidaan kohdistaa suoraan yhden oppilaitoksen opiskelijoille tai ryhmille. Yritys voi myös lähestyä opiskelijoita, mikäli opiskelijan profiili on julkinen.

w

Kohtaaminen

Opiskelijat ja työpaikat kohtaavat. Opiskelija lähettää profiilinsa kätevästi vain muutamalla painalluksella työnantajan nähtäville. Työnantaja voi lähestyä opiskelijaa esimerkiksi palvelun chat-ominaisuuden avulla.

Lue asiakkaidemme tarinat Tiituksen käyttöönotosta

LAMK Duuni yhdistää opiskelijan ja työelämän Lahdessa

Nopeasti muuttunut työmarkkinatilanne ja oppilaitoksen uudet painotukset haastavat myös oppilaitoksia kehittämään työelämäyhteyksiään. Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) alkaa helpottamaan opiskelijoiden työllistymistä LAMK Duuni -palvelun...

Tiitus lähti Pohjois-Karjalaan

Tiituksen oppilaitosverkosto kasvaa, ja myös Riveria (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä) on ottanut käyttöönsä Tiituksen edistääkseen opiskelijoiden työllistymistä. Riveria haluaa oppilaitoksena tukea opiskelijoidensa työllistymistä sekä...

Tiitus ja HyriaRekry

Hyria on ammatillisen koulutuksen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille pääsääntöisesti Hyvinkään ja Riihimäen alueella. Hyrialla kiinnostus Tiituksen palvelulle lähti tarpeesta palvella työnantajia paremmin sekä...

 

Tiitus 3.0

Haluamme vahvistaa oppilaitosten, opiskelijoiden ja työelämän yhteyksiä entisestään. Helmikuun alussa julkaistussa Tiituksen uusimmassa versiossa toimme palveluun ominaisuuksia, jotka parantavat oppilaitosten ja opiskelijoiden työelämäyhteyksiä.

Miten Tiitusta käytetään? 

Tiituksessa on kolme käyttäjäroolia: opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen rooli. Katso videoilta, kuinka eri käyttäjät käyttävät Tiitusta.