Markkinoi palveluitasi

Tuo oppilaitoksesi osaaminen näkyviin

TKI-hakukone on palvelu, jonka avulla voit markkinoida ja tuoda oppilaitoksen sisäistä osaamista esille. Palvelu voidaan asettaa toimimaan esimerkiksi oppilaitoksen verkkosivujen yhteyteen.

TKI-hakukonetta voisi kuvailla sisäisenä hakukoneena, josta ulkopuolinen vierailija pystyy tutustumaan oppilaitoksen osaamiseen ja erilaisiin palveluihin. Vierailija voi esimerkiksi syöttää palveluun hakusanan ”markkinointi”, jolloin palvelu alkaa etsimään vastaavuuksia erilaisten rajapintojen kautta. Vierailija näkee esimerkiksi markkinoinnin opettajat, markkinoinnin kurssit ja markkinoinnin opiskelijoiden osaajaprofiileita.

Esimerkkejä palveluun kytkettävistä rajapinnoista

  • Koulun sisäiset julkaisut
  • Henkilökunnan yhteystiedot
  • Kurssit
  • Opinnäytetyöt
  • Opiskelijoiden työnhaku- ja osaajaprofiilit
  • Tapahtumat
  • Partnerit
  • TKI-hankkeet ja projektit