Tuotteemme ja palvelumme oppilaitoksille

Tiitus rakentaa ohjelmistoja oppilaitosten työelämä- ja urapalveluiden koordinointiin

Tiitus Ohjelmisto

Tiitus Students ohjelmisto on oppilaitoksille tarkoitettu rekrytointi- ja urajärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitettu opiskelijoiden ja oppilaitoksen työelämäyhteyksien järjestämiseen ja koordinointiin. Palvelu toimitetaan brändättynä oppilaitoksen oman ulkoasun ja graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Palvelun myötä oppilaitos saa oman urasivuston, johon työnantajat voivat julkaista työ- ja harjoittelupaikkoja. Oppilaitos voi seurata järjestelmän avulla analytiikkaa ja työelämäyhteyksien kehittymistä.

Tiitus Network

Tiitus Network on oppilaitoksille tarkoitettu palvelu, jonka avulla oppilaitos voi markkinoida omia palveluitaan ja osaamistaan alueen yrityksille ja ihmisille. Palvelu voidaan sijoittaa esimerkiksi oppilaitoksen nykyisille verkkosivuille. Sivuston kävijä voi hakea mitä tahansa hakusanaa koulun verkostoista. Tiituksen tekoäly etsii ja näyttää hakutuloksia oppilaitoksen kursseista, henkilökunnasta, projekteista, opinnäytetöistä, julkaisuista ja opiskelijoiden osaajaprofiileista.

Tiitus Tetti

Tiituksen kehittämä uusi Tetti palvelu tulee helpottamaan koko TET-jakson koordinointia. Palvelu tulee helpottamaan työnantajaa, opettajaa ja opiskelijaa, sillä lukuisat paperiset lomakkeet saadaan siirrettyä nyt sähköiseen muotoon. Palvelu toimii kätevästi nuoren omalla mobiililaitteella. Tetti palvelussa nuori pystyy luomaan itselleen osaajaprofiilin, jonka avulla hän voi löytää ja hakea TET-paikkaa lähialueelta. Hän voi etsiä kartalta mielenkiintoisia yrityksiä ja tutustua heidän toimintaansa.

10 syytä miksi Tiitus edesauttaa reformin mukaisia tavoitteita

 

1: Vahvistaa oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin
2: Opiskelijat tunnistavat osaamisensa ja opinnot monipuolistuvat
3: Kerää analytiikkaa ja dataa työelämäyhteyksistä
4: Suoraviivaistaa työelämäyhteistyön hallinnointia ja koordinointia
5: Vapauttaa oppilaitoksen aikaa ja resursseja
6: Opiskelijat saavat yhteyksiä suoraan työelämään
7: Opiskelijat saavat kokemusta työelämästä
8: Tuotteen ympärille voi rakentaa parempia palveluita työelämälle
9: Mobiilityönhaku ja chat helpottavat opiskelijoiden työnhakua
10: Oppilaitoksen maine ja kiinnostus kasvavat

Opiskelu ja työ kuuluvat yhteen

Opiskelijan pitäisi löytää ensimmäisiä yhteyksiä työelämään jo opintojen aikana. Tiituksen räätälöity oppilaitosversio tuo helpon tavan harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen etsimiseen sekä mahdollistaa portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen. Opiskelija voi päivittää portfoliomaista työnhakijaprofiilia koko opintojensa ajan. Portfolioon voidaan lisätä taitoja tai työnäytteitä esimerkiksi opiskeluprojekteista.

Yhden palvelun alta tavoittavat kaikki opiskelijat

Tiitus Students on palvelu, joka helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin sekä toimia sähköisenä kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen. Yritys voi hyödyntää yhtä ja samaa Tiitusta rekrytoidessaan useamman oppilaitoksen opiskelijoita eri puolelta Suomea.  Alueen työnantajat voivat julkaista palveluun ilmoituksia kohdistettuna oppilaitoksen opiskelijoille. Opiskelijat voivat tutustua tarjolla oleviin tehtäviin ja lähettää oman profiilinsa helposti yritykselle nähtäväksi.

Palveluitamme on käytössä jo seuraavissa oppilaitoksissa
Tutustu asiakkaidemme palveluihin

 

Eikö teidän oppilaitos ole vielä Tiitus Students käyttäjä? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevasta painikkeesta, niin tulemme esittelemään palvelua tarkemmin.

Oppilaitokset kertovat

Tiitus auttaa oppilaitosta urapalveluiden kehittämisessä

Tiituksen asiantunteva tiimi ja verkostot auttavat myös oppilaitosten työelämä- ja urapalveluiden kehittämisessä. Usein urapalveluiden resursointi ja aktiivinen ote ja rajapinta työelämään aiheuttaa haasteita ja kasvukipuja. Tiituksen malli helposta urapalvelusta on oivallinen ratkaisu oppilaitoksiin, jossa omia urapalveluita ei ole. Kehitämme ja resurssoimme yhdessä urapalveluiden toimintaa yhdessä oppilaitoksen kanssa. Kysy rohkeasti mallista.

Urabotti antaa suuntaa uralle

Toimiva ja laadukas uraohjaus on yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuuden oppilaitoksissa. Tiitus kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa urabottia, jonka tarkoituksena on tarjota muun uraohjauksen lisäksi digitaalinen uraohjaaja, joka palvelee opiskelijaa kellonajasta ja paikasta riippumatta. Urabotti osaa vastata unelmiin, työnhakuun ja jatko-opintoihin liittyviin kysymyksiin ja antaa opiskelijalle vinkkejä ja haastaa erilaisissa tilanteissa. Tarvittaessa botti yhdistää ammattilaisen mukaan keskusteluun.

Miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat?

Tiituksen tekemästä Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selviää, että opiskelijat pitävät työelämälähtöisyyttä tärkeänä, ja he haluaisivat tehdä enemmän työelämäprojekteja sekä saada kokemusta työelämästä opintojen aikana.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Voit tilata tutkimuksen tulokset kootussa muodossa.