Oppilaitoksille yritysyhteistyön ja urapalveluiden tueksi

Tiitus rakentaa ohjelmistoja oppilaitosten työelämä- ja urapalveluiden koordinointiin

Tiitus Students

Tiitus Students -ohjelmisto on oppilaitoksille tarkoitettu rekrytointi- ja urajärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitettu opiskelijoiden ja oppilaitoksen työelämäyhteyksien järjestämiseen ja koordinointiin. Palvelun myötä oppilaitos saa oman urasivuston, johon työnantajat voivat julkaista työ- ja harjoittelupaikkoja. Oppilaitos voi seurata järjestelmän avulla analytiikkaa ja työelämäyhteyksien kehittymistä. Tiitusta voidaan käyttää oppilaitoksessa opinto-ohjauksen ja urapalveluiden työkaluna.

Tiitus Tetti

Tiituksen kehittämä uusi Tetti palvelu tulee helpottamaan koko TET-jakson koordinointia. Palvelu tulee helpottamaan työnantajaa, opettajaa ja opiskelijaa, sillä lukuisat paperiset lomakkeet saadaan siirrettyä nyt sähköiseen muotoon. Palvelu toimii kätevästi nuoren omalla mobiililaitteella. Tetti palvelussa nuori pystyy luomaan itselleen osaajaprofiilin, jonka avulla hän voi löytää ja hakea TET-paikkaa lähialueelta. Hän voi etsiä kartalta mielenkiintoisia yrityksiä ja tutustua heidän toimintaansa.

Tiitus Lukio

Tiituksen kehittämät sovellukset palvelevat erittäin hyvin myös lukioita. Lukiot voivat kerätä oman lukionsa sivulle paikallisia työnantajia, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan lukiolaisia tutustumisjaksolle. Lukiolainen voi tehdä palvelun kautta myös oman osaajaprofiilin eli digitaalisen CV:n ja tunnistaa palvelun avulla omia vahvuuksia ja taitoja. Lukiossa tehtyä profiilia voi hyödyntää esimerkiksi kesätyönhaussa. Palvelun kautta yritykset pystyvät julkaisemaan lukiolaisille myös erilaista projekteja ja kesätöitä.

10 syytä miksi Tiitus edesauttaa reformin mukaisia tavoitteita

 

1: Vahvistaa oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin
2: Opiskelijat tunnistavat osaamistaan ja opinnot monipuolistuvat
3: Kerää analytiikkaa ja dataa työelämäyhteyksistä
4: Suoraviivaistaa työelämäyhteistyön hallinnointia ja koordinointia
5: Vapauttaa oppilaitoksen aikaa ja resursseja
6: Opiskelijat saavat yhteyksiä suoraan työelämään
7: Opiskelijat saavat kokemusta työelämästä
8: Tuotteen ympärille voi rakentaa parempia palveluita työelämälle
9: Mobiilityönhaku ja chat helpottavat opiskelijoiden työnhakua
10: Oppilaitoksen maine ja kiinnostus kasvavat

Oman osaamisen tunnistamista ja työelämäyhteyksiä

Katso oppilaitosten kokemuksia Tiituksesta!

Palveluitamme on käytössä jo seuraavissa oppilaitoksissa
Tutustu asiakkaidemme palveluihin

 

Eikö teidän oppilaitos ole vielä Tiitus Students käyttäjä? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevasta painikkeesta, niin tulemme esittelemään palvelua tarkemmin.

Tiitus auttaa oppilaitosta urapalveluiden kehittämisessä

Tiituksen asiantunteva tiimi ja verkostot auttavat myös oppilaitosten työelämä- ja urapalveluiden kehittämisessä. Usein urapalveluiden resursointi ja aktiivinen ote ja rajapinta työelämään aiheuttaa haasteita ja kasvukipuja. Tiituksen malli helposta urapalvelusta on oivallinen ratkaisu oppilaitoksiin, jossa omia urapalveluita ei ole. Kehitämme ja resurssoimme yhdessä urapalveluiden toimintaa yhdessä oppilaitoksen kanssa, jotta yritysyhteistyötä saadaan kehitettyä. Kysy rohkeasti mallista.

Urabotti auttaa uraohjauksessa

Toimiva ja laadukas uraohjaus on yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuuden oppilaitoksissa. Tiitus kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa urabottia, jonka tarkoituksena on tarjota muun uraohjauksen lisäksi digitaalinen uraohjaaja, joka palvelee opiskelijaa kellonajasta ja paikasta riippumatta. Urabotti osaa vastata unelmiin, työnhakuun ja jatko-opintoihin liittyviin kysymyksiin ja antaa opiskelijalle vinkkejä ja haastaa erilaisissa tilanteissa. Tarvittaessa botti yhdistää ammattilaisen mukaan keskusteluun.

 

 

Työnantajista haluaisi tavoittaa opiskelijat paremmin rekrytoitaessa.

 

Työnantajat. (Tiitus, Oppilaitos ja työelämä -tutkimus)

Oppilaitosyhteistyön ytimessä

Miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat?

Tiituksen tekemästä Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selviää, että opiskelijat pitävät työelämälähtöisyyttä tärkeänä, ja he haluaisivat tehdä enemmän työelämäprojekteja sekä saada kokemusta työelämästä opintojen aikana.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Voit tilata tutkimuksen tulokset kootussa muodossa.