Oppilaitokset ovat tärkeä ja suora kanava yrityksille rekrytoida opiskelijoita. Keinoja, joilla oppilaitos voi edistää opiskelijoiden ja yritysten kohtaamista, on monia.

Tapahtumat kohtaamispaikkana

Opiskelijan ja työnantajan kohtaaminen voi tapahtua esimerkiksi oppilaitoksessa järjestettävien rekrytointitapahtumien avulla. Näissä työnantajat voivat esitellä toimintaansa kasvotusten ja markkinoida yritystään oppilaitoksissa ja messuilla sekä tarjota erityisesti opiskelijoille suunnattua esittelymateriaalia.

Tapahtumat ovat kuitenkin vain yksittäisiä ja usein ne järjestetään vain pari kertaa vuodessa. Jatkuvan kohtaamisen edesauttamiseksi tarvitaan keinoja ja palveluita, jossa työnantajat ja opiskelijat voivat kohdata jatkuvasti ja omatoimisesti. Näin opiskelijoiden rekrytointi on mahdollista milloin vain ympäri vuoden. Kun palvelu on helppo sekä työnhaussa olevalle opiskelijalle kuin työtä tarjoavalla yritykselle, palvelun käyttö on todennäköisempää.

Miten opiskelijat ja työnantajat voivat kohdata verkossa?

Henkilökohtainen kontaktointi
Jos oppilaitoksella ei ole mitään palvelua käytössään yrityksiltä saatavien työpaikkailmoitusten välittämiseen, voivat oppilaitokset saattaa tiedon avoimista työpaikoista opiskelijoille esimerkiksi sähköpostitse. Jotta työnantajien huutoon voidaan vastata, voivat oppilaitokset myös pyrkiä löytämään osaavia tekijöitä suoraan opiskelijaryhmistä esimerkiksi sisäisesti keskustelemalla ja opettajilta kyselemällä.

Työpaikkailmoitusseinät
Yksinkertaisin muoto auttaa opiskelijaa työllistymään ovat erilaiset palvelut ja alustat, jonne yritykset voivat julkaista työilmoituksia. Joissakin tapauksissa yritys voi itse julkaista työpaikkoja, mutta joskus palveluissa työpaikkailmoituksen voi saada julkaistua vain kontaktoimalla oppilaitoksen yhteistyöhenkilöä, joka moderoi ilmoituksia. Työpaikkailmoitusseinä voidaan hoitaa myös sosiaalisen median kautta esimerkiksi tekemällä Facebook-ryhmä, jonne työnantajat voivat ilmoittaa ja linkata työpaikkailmoituksia ryhmän jäsenille.

Oppilaitoksen omat portaalit ja järjestelmät
Monesti oppilaitokset saattavat aloittaa työelämäpalvelujen kehitystyön hankkeen turvin. Toiminnalle voidaan määritellä raamit ja toiveet, jotka ohjaavat sopivan palvelun hankinnassa. Oppilaitokset saattavatkin päätyä hankkeen puitteissa rakentamaan täysin omaa palvelua työllistymisen edistämiseen. Omien järjestelmien kehittäminen aivan alusta saakka on kuitenkin työläämpää ja kalliimpaa kuin valmiin vaihtoehdon valitseminen.

Valmiit rekrytointi- ja urajärjestelmät
Työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamiseksi voidaan käyttää myös rekrytointijärjestelmiä, joiden tarkoituksena on toimia sähköisenä kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen. Rekrytointijärjestelmä, joka hallinnoi oppilaitoksen yrityssuhteita, samalla tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin.

Järjestelmän käyttö helpottaa huomattavasti työpaikka- ja harjoitteluilmoitusten koordinointia – etenkin, jos se on helppokäyttöinen kaikille osapuolille. Tiituksen rekrytointi- ja urajärjestelmän käyttö on kätevää niin opiskelijalle, yritykselle kuin oppilaitoksellekin. Opiskelijoille Tiituksen osaajaprofiili mahdollistaa portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen jo opintojen aikana, ja profiilia on helppo päivittää kokemuksen karttuessa. Opiskelija voi selailla ja hakea töitä omalla puhelimellaan sovelluksen avulla. Työnhaku onnistuu muutamalla painalluksella.

Yritykset hyötyvät Tiituksen käytöstä huomattavasti. Työpaikkailmoituksen tekemisen ja jakamisen lisäksi yritys voi hoitaa rekrytointiprosessin kokonaan Tiituksen kautta, jolloin viestintä rekrytointiprosessin vaiheista näkyy automaattisesti opiskelijalle sovelluksessa. Yrityksen rekrytoijat voivat keskustella opiskelijan kanssa chatissa jo ennen haastattelua tai sen jälkeen. Kun rekrytointiprosessi on saatu päätökseen, voi yritys päättää hakuprosessin ja lähettää siitä hakijoille tiedon palvelun kautta. Oppilaitos voi myös jakaa opiskelijoiden anonyymejä profiileja ja osaamista työnantajien nähtäville, jolloin yritykset voivat etsiä opiskelijoista sopivia työntekijöitä ilman avoimen työpaikkailmoituksen julkaisemista.

Tiituksen palvelun avulla oppilaitos pystyy seuraamaan tarkasti suhteitaan paikallisiin yrityksiin ja muihin työnantajiin. Palvelu näyttää työ- ja harjoittelupaikkojen määrän ja työllistymisen kehittymisen eri ajankohtina. Oppilaitos voi seurata palvelusta tarkkaa analytiikka eri ryhmien työelämäyhteyksistä ja tunnistaa minkälaista osaamista oppilaitos pitää sisällään.

Mietittekö te oppilaitoksessanne kuinka työelämäpalveluja voitaisiin kehittää? Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä, miten Tiituksen avulla oppilaitoksenne työelämäpalveluita voitaisiin kehittää.