Miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat?

Tiituksen tekemästä Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selviää, että oppilaitoksia pidetään tärkeänä kanavana opiskelijoiden työnhaussa, ja oppilaitosyhteistyö koetaan hyvänä opiskelijoiden rekrytointikanavana. Yritysten edustajat kuitenkin kokevat, että oppilaitokset voisivat olla aktiivisempia toimijoita oppilaitosyhteistyössä. Opiskelijat pitävät työelämälähtöisyyttä tärkeänä, ja he haluaisivat tehdä enemmän työelämäprojekteja sekä saada kokemusta työelämästä opintojen aikana.

Opiskelijoille, työnantajille ja oppilaitoksille kohdistetun kyselytutkimuksen tulokset ovat saatavilla kootussa muodossa. Voit tilata tutkimusraportin ja lähetämme sen sinulle sähköpostitse.

Tuloksia

%

Noin kolme neljäsosaa opiskelijavastaajista koki tarpeelliseksi yhden kanavan, josta opiskelijat voivat etsiä työ- ja harjoittelupaikkoja.

%

Hieman päälle puolet yritysten edustajista koki oppilaitosyhteistyön organisoinnin haastavaksi.

%

Kolme neljäsosaa yritysten edustajista kokee oppilaitosyhteistyön hyvänä kanavana rekrytoida uusia työntekijöitä.

%

Lähes kolme neljäsosaa yritysten edustajista kertoi, että he voisivat kuvitella tekevänsä enemmän oppilaitosyhteistyötä mikäli oppilaitos olisi aktiivisempi osapuoli.

Tutkimuksen toteutus

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Tutkimus osoitettiin kolmelle eri kohderyhmälle: opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tutkimuksen toteutti Tiitus Group Oy. Linkit verkkokyselyihin olivat avoimia, ja kyselyt olivat anonyymeja.

Tilaa tutkimusraportti

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Raportista selviää:

  • Miten opiskelijat kokevat työnhaun
  • Mitä mieltä opiskelijat sekä oppilaitosten ja yritysten edustajat ovat opiskelijoiden työllistymisestä ja sen tukemisesta
  • Mitä mieltä opiskelijat ovat työelämäyhteyksistä
  • Mitä mieltä opiskelijat sekä oppilaitosten ja yritysten edustajat ovat oppilaitosyhteistyöstä

Lähetämme tutkimusraportin sinulle sähköpostitse. Jos et jostain syystä saa tutkimusta, tarkastathan roskapostisi! Jos et sieltäkään löydä viestiämme, ota yhteyttä support@tiitus.fi ja lähetämme raportin sinulle uudelleen.

Pidämme yksityisyydestäsi huolen, emmekä jaa tietojasi kolmansille osapuolille. Tilaamalla raportin hyväksyt tietojesi käsittelyn.
Tietosuojatiedote