Syksy tuo mukanaan oppilaitoksiin uudet opiskelijat, mutta myös uudet toimintatavat, sillä oppilaitoksissa aletaan syksyn aikana entistä enemmän edistää opiskelijoiden työllistymistä. Oppilaitoksien halu auttaa opiskelijoita löytämään työ sekä tarve palvella paremmin työnantajia ohjaa oppilaitoksia uudenlaisten palveluiden hankintaan.

Lähes parikymmentä oppilaitosta kautta Suomen on ottanut käyttöönsä digitaalisen ura- ja rekrytointipalvelu Tiituksen. Yksi näistä oppilaitoksista on Riveria (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä). Tiituksen avulla toimivan RiveriaRekryn kautta työnantajat tavoittavat Riverian opiskelijat ja valmistuneet. Opiskelijat ja valmistuneet luovat osaamisprofiilin Tiitukseen ja pääsevät tutustumaan heille tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin.

“RiveriaRekry tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden jo opintojen aikana tuoda osaamistaan esille, luoda kontakteja työelämään ja hakea työtä tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja. RiveriaRekry kulkee opiskelijan rinnalla koko opintojen ajan ja opiskelija päivittää profiiliaan uuden osaamisen ja taitojen kertymisen myötä“, Riverian uraohjaaja Pälvi Malinen kertoo.

Osaajapula ohjaa yrityksiä rekrytoimaan opiskelijoita

Työnantajille digitaalinen rekrytointipalvelu tarjoaa kanavan tavoittaa eri alojen osaajia sekä mahdollisuuden tuoda avoimia työmahdollisuuksia esille. Työnantajat voivat tarjota opiskelijoille koulutus- ja oppisopimuspaikkoja, työmahdollisuuksia sekä erilaisia projekteja.

“Joillakin aloilla on työntekijäpulaa, ja RiveriaRekry vastaa tähänkin haasteeseen tarjoten työnantajille mahdollisuuden suoraan kontaktiin työtä etsivien opiskelijoiden sekä valmistuneiden kanssa. On ollut ilo huomata, että työnantajat ovat osoittaneet aitoa kiinnostusta palvelua kohtaan“, Malinen iloitsee.

Oppilaitokset markkinoivat rekrytointipalvelua erilaisissa työelämätapahtumissa niin opiskelijoiden kuin työnantajien suuntaan. Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii paljon myös sisäistä markkinointia. “Syyslukukaudella 2018 järjestämme esimerkiksi eri opintoaloilla ja yksiköissä työelämäpäiviä, joihin kutsumme työelämää mukaan. Koulutamme lisäksi RiveriaRekry-agentteja opiskelijoista. Heidän tehtävänään on promota palvelua opiskelijakollegoidensa suuntaan”, kertoo Malinen RiveriaRekryn markkinoinnin keinoista.

Muutokset ammatillisessa koulutuksessa kannustavat uudistumaan

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillista koulutusta muun muassa toimintaprosessien ja rahoituksen osalta. Reformi lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu siten, että opiskelijoiden työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin vaikuttavat oppilaitoksen rahoitukseen.

“Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut isoja muutoksia ja muun muassa koulutuksen vaikuttavuutta seurataan jatkossa enemmän. Oppilaitoksena tarjoamme tukea meiltä valmistuvien työllistymiseen, ja RiveriaRekry palvelu toimii tässä työssä yhtenä kanavana. Jo opintojen aikana luomme muun muassa erilaisten tapahtumien kautta opiskelijoille mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään ja kuulla erilaisista työmahdollisuuksista”, Malinen kertoo.

Työpaikalla oppiminen lisääntyy uudistuvan ammatillisen koulutuksen myötä. Työllistymisen kannalta opiskelijan hyvät työelämäyhteydet ovat eriarvoisen tärkeät.

“Työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta opiskelijalla on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä ja innostuksensa sekä parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen”, Malinen toteaa.

Tiitus on saanut alkunsa nuorten aikuisten ideasta

Tiituksen on perustanut kaksi vähän yli parikymppistä kaveria, joiden mielestä nykyiset rekrytointikäytännöt ovat liian kankeita, eivätkä vastaa sen paremmin nuorten kuin työnantajienkaan tarpeisiin. “Nopeampi ja ketterämpi mobiilihaku hyödyttää molempia, etenkin kun muuttuva työelämä tarjoaa nuorille yhä enemmän erilaisia vaihtuvia projekteja”, muistuttavat Tiituksen perustajakaksikko Sami Ahonen ja Niklas Litmala.

Digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu Tiitus tarjoaa helpon ja nopean alustan opiskelijoiden työnhakuun. Opiskelija luo Tiitukseen oman työnhakijaprofiilin, johon hän arvioi omaa osaamistaan, ja tuo muun muassa persoonaansa ilmi kuvien ja videon avulla. Opiskelijat voivat lähettää oman profiilinsa näppärästi työnantajille nähtäväksi. Palvelu yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Opiskelijat voivat käyttää palvelua mobiilisovelluksen avulla, jolloin töiden hakeminen onnistuu alusta loppuun asti kännykällä.