Tiitus on käytössä yli kahdessakymmenessä suomalaisessa oppilaitoksessa, joista yksi on Hyria – opiskelijoidensa työllistymiseen kunnianhimoisesti suhtautuva ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Hyrian rekrykoordinaattorina toimiva Heidi Heikkinen kertoo Tiitus-työstään ammatillisen oppilaitoksen ura- ja työelämäpalveluissa.

 

Miltä näyttää elämä oppilaitoksen silmin? Miten koronaviruksen aiheuttama uusi tilanne näkyy urapalveluiden arjessa?

 

Olen Heidi Heikkinen ja toimin Hyriassa rekrykoordinaattorina. Rekrykoordinaattorin tehtävänä Hyriassa on pitää yhteyttä työnantajiin ja kartoittaa millaisia työpaikkoja on tarjolla. Kun saan tiedon, mitä työpaikkoja on tarjolla, etsitään työlle tekijä.

Hyria otti käyttöön Tiitus-sovelluksen virallisesti vuoden 2018 tammikuussa. Kautta aikojen työnantajat ovat tarjonneet Hyrian opiskelijoille työpaikkoja ja tehtävämme on ollut meiltä valmistuvien ja valmentautuvien työllistämisen edistämien ja työllistämisessä tukeminen. Nyt työpaikkojen välittäminen koordinoitiin työnantajan näkökulmasta yhteen sovellukseen.

Opiskelijalle työnhaun tulee aina olla monikanavaista, ja Hyriassa opiskelijat ottavat Tiituksen käyttöön jo opintojen alkuvaiheessa. Työnhaku on koko opintojen ajan kulkeva polku, jossa opiskelijaa tuetaan työssäoppimispaikan, kesätyöpaikan ja varsinaisen työpaikan etsimisessä. Koska opiskelijat kulkevat henkilökohtaisia opintopolkuja, heidän työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot ovat eri mittaisia ja eri ajankohtiin sijoittuneita.

 

Tiitus on hyvä työkalu siihen, että opiskelija ottaa vahvasti vastuun omien opintojen suunnittelusta ja työelämäjaksojen hakemisesta

 

Tiituksen myötä aloin pitämään Hyriassa Tiitus-infoja, jotta henkilökunta sekä opiskelijat löytäisivät tiensä sovellukseen. Pidän infoja meillä sekä Hyrian opiskelijoille että Hyrian valmentautujille. Ohjaan Hyriassa myös työnantajia Tiituksen käyttöön ja sen käytössä. Teen omassa työssäni paljon työelämäyhteistyötä ja järjestelen erilaisia työllistymiseen liittyviä tapaamisia myös Hyriassa.

Tiituksella opiskelija tutustuu alueella oleviin Tiituksen käyttöön ottaneisiin yrityksiin. Perimmäisenä tarkoituksena aina kuitenkin on, että työnantaja saa työntekijän ja meiltä valmistuvat ja meillä valmentautuvat työllistyvät.

 

Koronan tuoma poikkeustilanne on haastanut toisenlaisten tapojen haltuun ottamiseen ja uudenlaisten tapojen käyttämiseen

 

Tilanne monissa yrityksissä muuttui rekrytointien osalta ja myös Hyrian opiskelijoiden kesätyöt joissain työpaikoissa peruuntui. Tällä hetkellä etsitään paljon tekijöitä sosiaali- ja terveysalalle ja myös IT-alalle. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden välitys tässä poikkeustilanteessa on keskitetty ihan tarkoituksella Hyrian koulutuspäälliköille.

Työvoimapula näyttäytyy juuri nyt HyriaRekryssä – eli Hyrian Tiituksessa – myös maatalouden työpaikkojen osalta. Hyrian Tiitukseen on tullut uusia työnantajia juuri mm. maatalouden ja verkkokaupan aloilta. Nyt tässä poikkeuksellisessa ajassa, jossa vältämme fyysisiä kontakteja, olen ohjannut näitä työnantajia Tiituksen käyttöön ottamisessa pääasiassa puhelimitse. Olen tehnyt työelämäyhteistyötä ja Tiituksen käyttöön ottamisen ohjausta myös videoyhteyttä hyödyntäen.

Hyrian valmentautujille olen pitänyt virtuaalisia Tiitus-infoja Teamsilla. Nämä infot on mennyt tosi hyvin ja opiskelijat ovat saaneet ladattua Tiituksen käyttöön ja päässeet julkaisemaan omia profiileitaan. Opiskelijat ovat myös itse aktivoituneet tässä ajassa Tiituksen käytössä. Varmasti kesätyöpaikan peruuntuminen tai huoli kesätyöpaikan saamisesta on lisännyt tätä aktiivisuutta.

 

Tiituksesta hyöty tässä tilanteessa on ollut sovelluksen käytön helppous

 

Toki tunnen Tiitus-sovelluksen niin hyvin, että on helppo ohjata sen käyttöön myös silloin, kun sovellus ei ole juuri oman käden ulottuvilla. Sovellus on kuitenkin toiminnoiltaan ja käyttöliittymältään niin helppokäyttöinen, että sen ohjaamien onnistuu myös etätyössä. Pääsääntöisesti jo silloin, kun yritys ilmoittautuu Hyrian toimialueeseen, lähetän heille Tiituksen käyttöönottovideon. Tällä ohjausvideolla valtaosa yrityksistä ottaa itsenäisesti jo Tiituksen käyttöön.

Ensi syksystä Hyrialla Tiitus siirtyy vielä vahvemmin niin yleissivistäviin aineisiin kuin ammatillisiinkin opintoihin. Tiitus otetaan käyttöön eri opinnoissa ja profiilia päivitetään tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Tämän tavoitteena on se, että ihan todella Tiitus ja työllistyminen tulee olemaan koko opintojen ajan mukana kulkeva polku.

Viimeiset viikot ovat olleet hyvin poikkeuksellisia ja varmasti me kaikki olemme opetelleet uusia tapoja tehdä omaa työtämme. Tiituksen käyttöön ottaminen on onnistunut hyvin myös tässä poikkeuksellisessa ajassa. Toivotaan, että sinne edelleen tarjotaan töitä työtä hakeville opiskelijoille. Pidetään huolta toisistamme, pysytään kotona ja pidetään yhteyttä mobiilisti.

Yhdessä me tästä selvitään 🔆

 

Toivottelee,
Heidi