Miellämme varsinkin Suomessa työsuhteet hyvin pitkiksi. Samanaikainen työskentely johonkin muuhun projektiin tai työhön on mahdotonta. Keikkatyöt taas puolestaan mielletään hyvin lyhytkestoisiksi. Keikkatyötä suositaan etenkin nuorten keskuudessa, koska siihen vaaditaan usein matalampaa osaamista. Uskomme, että perinteisten työsuhteiden ja uuden keikkatyön käsitteen välissä on vielä jotain markkinaa, jota nykyiset alustat ja palvelut eivät pysty tarjoamaan.

Työsuhteiden ja keikkatöiden välissä on projekteja, mutta ne ovat kuitenkin jotain paljon laajempaa. Projektit voivat muistuttaa jopa työsuhteita, mutta ne on yleisesti rajattu jonkin tietyn yksittäisen asian ratkaisemiseen. Projekti voi kestää päivästä vuoteen ja sen toteuttaja voi olla opiskelijaryhmä, yksilö tai jopa toinen yritys.

Mitä työlle tapahtuu tulevaisuudessa?

Työ tulee monipuolistumaan tulevaisuudessa. Meille tulee koko ajan uusia mahdollisuuksia tehdä työtä. Meillä Suomessa on ollut aiemmin todella selkeä käsite ja määrite siitä, mitä työ on. Työ kuitenkin tulee pirstaloitumaan tulevaisuudessa ja me emme tule enää tekemään yhtä pitkää työuraa vain yhdelle työnantajalle. Työ pirstaloituu siten, että työntekijällä voi olla tulevaisuudessa useita eri työnantajia jopa samanaikaisesti. Siksi tarvitsemme myös selkeän alustan projektien välittämiselle.

Työmarkkinat tulevat muuttumaan myös enemmän osaamisperusteiseksi. Yritykset siis saattavat hakea vain jotain tiettyä osaamista, ja tarve osaamiselle voi olla hyvinkin väliaikainen. Tietyn ammattitaidon osaajaa ei välttämättä tarvitse tai kannata palkata kokoaikaisesti. Myös yrittäjyys on muuttanut muotoa ja erilaiset kevytyrittäjyyden palvelut mahdollistavat sivutoimisen yrittäjyyden myös muun työn ohella.

Miten projekteihin suhtaudutaan oppilaitoksissa?

Lähes jokaisella oppilaitoksella on visio viedä opiskelua jatkossa lähemmäs työelämää. Käytännönläheinen oppiminen on ollut suosiossa pitkään ja sen tulokset ovat aina lähtökohtaisesti hyviä. Myös opiskelijat toivovat enemmän erilaisia projekteja, jotka tuovat opiskelijan arkeen vaihtelevuutta ja väriä.

Aikaisemmin koulun projektit ovat keskittyneet pitkälti kursseihin. Yritykset ja oppilaitokset ovat tehneet paljon erilaista kurssiyhteistyötä koulujen kanssa. Monet yritykset kokevat kuitenkin kurssiyhteistyön joskus raskaaksi, koska teema ja aikataulut ovat olleet lähes kokonaan joustamattomia.

Nykyisin kuitenkin eri oppilaitoksissa suhtautuminen alkaa olla toinen. Opiskelu halutaan jossain tilanteissa viedä jopa kokonaan työelämään ja toteutustapa on vapaampi. Tällöin myös erilaiset projektit nousevat opiskeluiden keskiöön.

Mikä on Tiituksen projektitori?

Projektitorin keskeinen tarkoitus on olla yleinen ja kansallinen markkinapaikka, jossa projektit ja niiden tekijät kohtaavat. Eri osapuolet voivat heittää torille erilaisia haasteita, johon toiset voivat tarttua. Paikallinen kahvila voi esimerkiksi haastaa opiskelijaryhmän miettimään kahvilalle uutta brändiä. Myös oppilaitokset voivat tarjota erilaisia resursseja ja hankkeita vahvemmin yrityksien käyttöön ja solmia tätä kautta uusia yhteyksiä työelämään.

Projektitori on paikka, jossa erilaiset projektit ja projektien tekijät kohtaavat toisensa. Tutustu projektitoriin!