Tiitus käynnistää alkuvuodesta 2019 hankkeen oman osaamisen tunnistamiseksi. Yhä useammalla nuorella on haasteellista tunnistaa ja hahmottaa omia vahvuuksiaan.

Hankkeen aikana Tiitus kehittää mallia oman osaamisen tunnistamiseksi  etenkin nuoren ja opiskelijan näkökulmasta. Mallin pohjalta kehitetään omaa osaamista tukeva verkkopalvelu, joka toimii nuoren digitaalisena osaamisen sparraajana. Palvelua voidaan hyödyntää etenkin uraohjauksessa.

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa osaamista ja oppimista myös työpaikoilla tapahtuvista harjoitteluista ja erilaista vapaa-ajan harrastuksista.