Muutokset yhteiskunnassa ja taloudessa ohjaavat yrityksiä muuttumaan. Kehitys muuttaa henkilöstön osaamisen tarpeita, kun taas varttuneiden osaajien jääminen pois työelämästä pakottaa uusien kykyjen etsimiseen. Tulevaisuuden osaajien ja koulutetun työvoiman saamista voidaan yrittää turvata palkkaamalla opiskelijoista nuoria osaajia yritykseen.

Nuoret ovat innokkaita ja energisiä, ja heillä on paljon oppimiskykyä ja -halua sekä uusia ajatuksia, ideoita ja energiaa. Varttuneemmat työntekijät täydentävät hyvin organisaation osaamista kokemuksella, näkemyksellä ja ammattitaidolla. Palkkaamalla organisaatioon kaikenikäisiä, saadaan paras mahdollinen yhdistelmä ammattitaitoa ja kaivattuja kykyjä organisaatioon. Listasimme alle keinot, joilla nuoria osaajia voidaan löytää ja työllistää.

 

Minkälaisia töitä opiskelijat voivat tehdä?

Palkkaaminen työsuhteeseen

Opiskelijan palkkaaminen työsuhteeseen on varmasti yleisin keino saada nuoria tekijöitä yritykseen. Kesätyöt ovat työnantajille tutuin ja yleisin tapa palkata opiskelijoita. Kesällä opiskelijoilla on vapaata aikaa opiskelusta, jolloin työnteko onnistuu parhaiten. Opintojen ohella opiskelijoille helpointa on osa-aikainen työ.

Työharjoittelun kautta riskittömämmin

Opiskelija voidaan myös ottaa työharjoitteluun. Harjoittelusta on eittämättä paljon hyötyä opiskelijalle. Harjoittelussa opiskelija pääsee käytännössä näkemään kuinka hänen opiskelemansa asiat toteutuvat työelämässä. Tämän lisäksi harjoittelulla voi olla myös paljon vaikutusta opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon. Harjoittelu työnantajille puolestaan on helppo keino löytää osaajia, joista voidaan palkata määräaikaisia tai vakituisia työntekijöitä yritykseen. Harjoittelu toimii hyvin testiaikana, jolloin harjoittelijan asennetta ja osaamista voidaan arvioida ennen kuin varsinaista rekrytointia tehdään.

Projektit kuntoon opiskelijavoimin

Työmarkkinat muuttuvat entistä enemmän osaamisperusteisiksi. Tietyn ammattitaidon osaajaa ei välttämättä tarvitse tai kannata palkata kokoaikaisesti. Projektiluontoisiin töihin voidaan palkata muun muassa opiskelijoita. Projektityö voi olla esimerkiksi osa oppilaitoksen kurssia, jolloin projektin tekee yhden opiskelijan sijaan opiskelijaryhmä. Kuten työharjoittelussa myös projekteissa opiskelijat tarttuvat yleensä innokkaasti työelämän haasteeseen, sillä käytännön tekeminen konkretisoi opiskeltavat asiat.

Lyhyesti keikkatyönä

Lyhyet keikkatyöt onnistuvat hyvin opiskelijoilta. Lyhyt keikkaluontoinen työ saattaa kestää vain yhdestä päivästä muutamaan päivään. Keikkatyö saattaa olla luonteeltaan myös satunnaista, jolloin opiskelija voidaan kutsua töihin aina tarvittaessa. Markkinointitoimet, kuten promootiot kaupungilla tai kauppakeskuksessa, toimivat hyvin keikkatyönä.

Käytännön ongelmiin ratkaisut opinnäytetöillä

Jo tutkintonsa loppupuolella oleville opiskelijoille voidaan tarjota opinnäytetyöideoita. Jos yrityksellä on sopiva käytännön ongelma, johon haluttaisiin ratkaisua tai tarkastelua uuden teorian silmin, on opinnäytetyö hyvä keino saada haasteeseen uudenlaista näkökulmaa ja kirjallista tarkastelua. Jos opinnäytetyön tekijä paljastuu hyväksi ja fiksuksi tyypiksi, on hänelle helppo tarjota vakituista paikkaa yrityksestä.

Työpaikalla oppien oppisopimuksella tai koulutussopimuksella

Oppisopimuskoulutus perustuu osaamisen kartuttamiseen työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista voidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi täydentää muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuksesta tehdään määräaikainen työsopimus opiskelijan ja työnantajan välille, ja opiskelija saa työstään palkkaa. Sovittaessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu kustannuksia. Koulutussopimus ei perustu työsopimukseen kuten oppisopimus. Koulutussopimuksella tutkinnon, tutkinnon osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittaminen on mahdollista. Opiskelu työpaikalla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikan kanssa. Työpaikan edustaja ja opettaja arvioivat osaamisen näyttöinä, ja opettaja vastaa oppimisprosessista. Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta, eikä opiskelijalle makseta palkkaa. Oppi- ja koulutussopimuksien avulla työnantaja pystyy sopivasta henkilöstä kouluttamaan itselleen osaavan työntekijän, jos hänen taitonsa ovat puutteelliset.

 

Miksi opiskelija?

Oli kyse opiskelijan ottamisesta kesätöihin, harjoitteluun tai opinnäytetyöprojektiin, toimii opiskelijan määräaikainen palkkaus hyvin testiaikana, jolloin opiskelijan asennetta ja osaamista voidaan arvioida ennen kuin varsinaista rekrytointia tehdään. Opiskelijoiden työllistäminen usein myös parantaa työnantajamielikuvaa erityisesti opiskelijoiden keskuudessa, joten tulevaisuuden rekrytointeja helpotetaan ennakoivilla teoilla.

Keinot nuoren osaajan löytämiseen ovat monet. Tiituksen kautta voit löytää sopivan opiskelijan yritykseesi töihin. Ilmoita työpaikasta maksuttomasti ja kohdenna ilmoitus tietyn oppilaitoksen opiskelijoille.