Vierivä kivi ei sammaloidu, ja siksi Tiitustakin kehitetään jatkuvasti. Tiituksen tiimin Niklas kertoi, miten kehitystyötä tehdään ja miksi.

Miksi Tiitusta kehitetään?

Tiitusta kehitetään, jotta opiskelija ja työ voisivat kohdata paremmin toisensa. Muutokset oppilaitoksissa ja työmarkkinoilla ovat tuoneet työn tekemisen tärkeyden osaksi lähes jokaisen opiskelijan arkea. Yritykset yrittävät löytää enemmän nuoria osaajia töihin, mutta opiskelijat ja työnantaja eivät aina automaattisesti kohtaa.

Tiitusta kehitetään parantamaan oppilaitoksen ura- ja työelämäpalveluiden sekä työnantajien välistä vuorovaikutusta. Tietenkään unohtamatta opiskelijoita. Pyrimme tuomaan työn modernilla tavalla lähemmäksi opiskelijan arkea.

Mitä kehitetään?

Tiitusta kehitetään jatkuvasti eteenpäin vastaamaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Työmarkkinat ja erilaiset oppimisen muodot kehittyvät myös tällä hetkellä nopeaa tahtia, joten Tiituksen tuotekehityksen on pysyttävä matkassa mukana.

Pyrimme rakentamaan Tiituksesta kannustavan ja pelillisen kokemuksen, joka palvelisi mahdollisimman hyvin opiskelijaa, työnantajaa sekä oppilaitosta. Tiitus toimii myös opiskelijan omalla mobiililaitteella ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluiden toimivuus ja helppokäyttöisyys onkin ehtoja tämän päivän toimiville ratkaisulle.

Miten kehitetään?

Tiitusta kehitetään lähinnä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Myös Tiituksen työntekijät ovat erittäin luovia ja ratkaisukeskeisiä. Mietimme viikoittain erilaisia ratkaisuja, joiden avulla voimme edesauttaa yrityksemme tavoitteita työnhaun kohtaannon parantamiseksi.

Kehitysideoista tehdään konkreettisia tikettien avulla. Tiketit ovat kuin digitaalisia muistilappuja, joita kuljetetaan eteenpäin kehittäjältä testauksen kautta tuotantoon. Ohjelmistokehityksessä toimitaan vaiheittain: jotta idea saadaan käytäntöön, pitää tehdä määrittely, joka antaa ohjeet käyttöliittymäsuunnittelulle. Tämän jälkeen voidaan aloittaa toteutus, jota testataan ennen julkaisua. Käyttöönotossa voi tulla vielä esille jotain “bugeja”, jotka korjataan myöhemmin. Tällöin kehitettävä sovellus paranee entisestään kohti parempaa versiota.

Tiitus tuo opiskelijat, oppilaitokset ja työnantajat saman palvelun alle.