Työ on tärkeä osa elämää ja se edelleenkin määrittelee meitä paljon ihmisinä. Joillekin se on vahvempi osa identiteettiä kuin toisille. Mistä mielikuvat unelma-ammateista muodostuvat? Miksi teemme niitä valintoja, joita teemme?

Yhteiskunta asettaa omia toiveitaan yksilöiden menestymiselle. Taloudellisesti hyvin menestyneitä ja niin sanotuissa hyvissä ammateissa olevia ihannoidaan. Menestymisen paine voi ajaa nuoria valitsemaan uravalintoja, jotka eivät välttämättä ole nuoren mielestä kiinnostavimpia vaan valinnat pohjaavat ennemmin odotuksille menestymisestä.

Odotuksia voi tulla myös muista suunnista: vanhemmilta, isovanhemmilta tai sukulaisilta. Ei ole harvinaista, että opettajan lapsesta tulee opettaja tai yrittäjän lapsesta yrittäjä, sillä erilaiset elämäntyylit periytyvät herkästi. On tuttua ja turvallista valita ura, joka on elämän aikana tullut tutuksi ja johon on kasvaessaan tottunut ja oppinut. Korkeakoulutetuilta vanhemmilta ja suvulta saattaa tulla painetta opiskeluun ja jatko-opintoihin, sillä kouluttamiseen ja opiskeluun ollaan totuttu.

Mielikuvia mielenkiintoisista ammateista tulee lapsena monesta suunnasta. Lasten sarjojen urheat palomiehet ja leppoisat maanviljelijät voivat helposti jäädä lasten mieliin toiveammatteina, jotka eivät lopulta konkretisoidukaan. Myös omien vanhempien ammatit voivat olla cooleimmat ammatit, jotka lapsena tietää. Omakohtaiset työelämän kokemukset tukevat paljon nuorten jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja. Myös omat työkokemukset ohjaavat työuralla eteenpäin. Jos työssä on hyvä, on työtehtävässä mukava jatkaa. Aiempi työkokemus puolestaan voi paljon sanella minkälaisia töitä jatkossa tulee tekemään. Nuoret saavat kuitenkin vaihtelevasti kokemuksia työelämästä ennen täysi-ikäisyyttä. Joku voi nähdä läheltä kuinka yrittäjäperheessä työnteko on läsnä tai joku toinen voi päästä kevyisiin kesätöihin jo muita nuorempana.

Joillekin lapsuuden toiveammatti voi jäädä vain haaveeksi, kun tie viekin toiseen suuntaan. Olivat valinnat mitä tahansa, voi vanhempana suuntaa vielä vaihtaa. Uusi ala tarkoittaa aina uutta alkua, jolloin oma aiempi asiantuntijuus katoaa ja ollaan taas uuden ja jännän äärellä. Elämä ei koskaan lopeta opettamista, joten älä sinäkään lopeta oppimista.

Tiituksen kautta opiskelijat voivat löytää työmahdollisuuksia, joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia työelämään. Yrityksesi voi antaa mahdollisuuden nuorille kokeilla erilaisia työtehtäviä ja auttaa heitä siten löytämään oma työelämän polku.