Silloin tällöin asiakastapaamisessa esiin tulee murhe yritysten saamisesta Tiitus Students -palveluun. Palveluhan ei palvele ketään, jos siellä ei ole työpaikkoja. Tämä on siis varsin varteenotettava murhe. Millä siitä murheesta päästään eroon?

Ensin haluaisin tuoda esille ongelman, mitä me Tiituksella kuumeisesti yritämme ratkoa: monella oppilaitoksella on omat palvelunsa ja menetelmänsä yritysyhteistyöhön. Tämä tarkoittaa usein sitä, että yrityksen pitää ensin ottaa selvää, kuinka he saavat rekrytoitua tietyn oppilaitoksen opiskelijoita. Tämän vaikeaselkoisuuden ja epäselvyyden takia yritykset saattavat jonkin verran kammoksua oppilaitosyhteistyötä. Tähän me olemme kehittäneet ratkaisuksi Tiitus Studentsin. Tiituksen avulla yritys pystyy julkaisemaan työpaikkoja usean oppilaitoksen opiskelijoille, kunhan oppilaitos on palvelun käyttäjä. Yrityksen ei siis tarvitse lähetellä sähköposteja useaan eri osoitteeseen ja kysellä kuinka toimia, sillä oppilaitoksen kotisivuilta löytyy suora rekisteröitymislinkki Tiitukseen.

Oppilaitoksen työelämäsuhteiden kehittäminen vaatii tietoisuuden ja tunnettuuden lisäämistä yritysten keskuudessa. Kun yritykset tiedostavat, että oppilaitoksilta saa heidän tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa, osaavat he etsiä opiskelijoista työntekijöitä. Itse uskon myös, että yritykset ovat halukkaita rekrytoimaan tuoreen osaamisen omaavaa työvoimaa eli opiskelijoita. Tämän vuoksi he varmasti ovat halukkaita rekisteröitymään Tiitus Studentsin käyttäjiksi, sillä sen avulla he saavat rekrytoitua opiskelijoita hyvin helposti.

On myös selvää, että kaikki yritykset eivät itse ilman opastusta löydä palvelun käyttäjiksi, jolloin pieni markkinointi on varmasti tarpeen. Oppilaitoksen urapalveluiden kanssa toimivien henkilöiden kannattaakin mainostaa palvelua yrityksille, mutta olen kuullut myös, että eräässä oppilaitoksessa opiskelijoita valjastettiin tekemään tätä. Tällainen voisi toimia esimerkiksi osana myynnin kurssia. Opiskelijat usein innostuvat, kun pääsevät tekemisiin todellisten yritysten kanssa. Itse ainakin opiskellessani innostuin, kun teimme yhteistyötä todellisten emmekä kuvitteellisten yritysten kanssa.

Jokainen oppilaitos varmasti itse tietää, ketkä ovat sopivimpia henkilöitä markkinoimaan palvelua. Mutta murheet siitä, etteivätkö yritykset olisi halukkaita liittymään palveluun, ovat turhia. Teemme myös paljon töitä sen eteen, että yrityksetkin olisivat tietoisia palvelusta, jolloin markkinoinnin tarve oppilaitosten suunnalta vähenee jatkuvasti.

Aurinkoista kesää,
Jori

Jori Seppälä toimii Tiituksella Account Managerina ja vastaa Tiituksen oppilaitosversion myynnistä. Olethan yhteydessä meihin, mikäli Jorin ajatukset herättivät jotain kysyttävää.