Ura- ja rekrytointipalveluiden tarkoituksena on edistää oppilaitoksessa opiskelevien ja sieltä valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen siirtymistä. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa opiskelijoiden opinto-ohjausta työllistymisen näkökulmasta tarkasteltuna. Opiskelijan kannalta rekrytointipalvelut merkitsevät paitsi suoraa työllistymiskanavaa, myös yleisemmin mahdollisuutta muodostaa realistinen ja monipuolinen kuva työelämästä urasuunnittelunsa tueksi.

Ovatko ura- ja rekrytointipalvelut kehittyneet viimeisen 16 vuoden aikana?

Opetushallituksen toimeksiannosta vuonna 2002 tehty toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluiden tilanteesta tehdyn peruskartoituksen mukaan neljänneksellä oppilaitoksista oli ura- ja rekrytointipalveluihin liittyvää kehittämistoimintaa tai ura- ja rekrytointipalvelut olivat jo osa oppilaitoksen normaalia toimintaa. Vuoden 2002 jälkeen tietääksemme samanlaista kartoitusta ei ole tehty. Voimme siis vain arvioida mihin suuntaan oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelut ovat kehittyneet ja kuinka pitkälle ollaan päästy.

Miten ura- ja rekrytointipalveluita voi kehittää helposti?

Opetushallituksen vuonna 2002 tekemässä peruskartoituksessa esille tullut ongelma on ajankohtainen vielä näin 16 vuotta myöhemmin: ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä haittaa oppilaitoksissa tiedon, resurssien ja valmiiden toimintamallien puute. Henkilöstöllä ei ole arkityöltään aikaa paneutua kehittämään oppilaitoksensa ura- ja rekrytointipalveluita.

Ura- ja rekrytointipalvelut eivät kehity itsessään, vaan kehitystyö vaatii panostusta. Kehittämistyötä ei kuitenkaan tarvitse aloittaa nollasta. Tiituksen oppilaitoksille tarkoitettu ura- ja rekrytointijärjestelmän käyttöönotto on helppoa, kun tietoinen valinta työelämäyhteyksien parantamiseen on tehty.

Tiituksen oppilaitoksille suunnattu ura- ja rekrytointipalvelu mahdollistaa sen, että jokaisen oppilaitoksen ei tarvitse kehittää itselleen sopivaa ratkaisua vaan Tiitus Students -palvelu on helppo hankkia ja käyttöönottaa. Tällöin ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämisessä resursseja ei kulu oman palvelun rakentamiseen tyhjästä. Tiitus Students -palveluamme voi myös helposti brändätä oppilaitoksen ilmeen mukaiseksi.

Helppoja palveluita voi jokainen käyttää omatoimisesti

Jotkin opiskelijat ovat aktiivisempia ja omatoimisempia, kun taas jotkut opiskelijat kaipaavat enemmän opastusta ja neuvontaa uraan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Resurssien vähyyden takia kaikille suunnattua syvällistä henkilökohtaista ohjausta ei välttämättä ole aikaa toteuttaa. Tiituksen työnhakusovellus on helppo, ja se auttaa opiskelijoita olemaan omatoimisia. Opiskelijoiden on myös helppo tehdä ja päivittää osaajaprofiilia itse, sillä taidot, osaamiset ja luonteenpiirteet voi valita valmiista vaihtoehdoista. Kun opiskelija pystyy toimimaan omatoimisesti, jää ura- ja rekrytointipalveluille aikaa suunnata vapautuneet resurssit enemmän henkilökohtaista ohjausta tarvitsevien tukemiseen.

Lähdeviittaus: Stenström, M-L., Pöyliö, L. & Valkonen, S. 2002. Ura- ja rekrytointipalvelut toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsinki: Opetushallitus

Opiskelijan pitäisi löytää ensimmäisiä yhteyksiä työelämään jo opintojen aikana. Tiituksen räätälöity oppilaitosversio tuo helpon tavan harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen etsimiseen, sekä mahdollistaa portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen jo opintojen aikana.