Sen sijaan, että työntekijöitä etsitään koulutettujen ja kokeneiden tekijöiden joukosta, voi innokkaita ja reippaita työntekijöitä löytyä opiskelijoista. Mistä opiskelijoiden rekrytointi pitäisi aloittaa?

Sosiaalisen median avulla

Nuoret tavoittaa erityisesti sosiaalisen median kautta. Facebookin suosio nuorempien aikuisten keskuudessa on pienenemässä, mutta etenkin Instagram ja LinkedIn ovat hyviä kanavia. Instagram tavoittaa hyvin nuoremmatkin tekijät. Voit julkaista työpaikkailmoituksen yrityksesi Facebook-sivulle tai Instagram-tilille, ja lisäksi markkinoida julkaisua haluamallesi kohderyhmälle.

Työnvälitysportaalien kautta

On olemassa joitakin työnvälitysportaaleja ja -seiniä, jonne ilmoituksia voi julkaista. Näiden tavoittavuus voi olla kuitenkin huono tai kyseenalainen, ja niiden kattavuus voi olla pirstaleinen. Jotta hyvä kattavuus toivotussa kohderyhmässä saadaan aikaiseksi, voi ilmoituksia joutua julkaisemaan useassa kanavassa ja oikeiden kanavien löytäminen voi viedä aikaa.

Omista verkostoista

Helpointa, vaikka hieman kyseenalaistettua, on aloittaa sopivan tekijän löytäminen miettimällä, onko verkostossasi, sukulaispiirissäsi tai esimerkiksi harrastuksissasi opiskelijoita, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita töistä yrityksessäsi. Pienessä yrityksessä työntekijän palkkaaminen on aina riski, joten tutun ottaminen töihin on turvallisempaa.

TE-palvelujen kautta

Opiskelijat tarkastelevat työpaikkailmoituksia monesta kanavasta ja selailevat myös TE-palveluiden sivuilla julkaistuja työpaikkoja. Työpaikkailmoituksen julkaiseminen TE-palveluiden sivustolle on laaja, jolloin hakemuksia voi tulla laidasta laitaan.

Oppilaitoksilta

Kun osaajia rekrytään suoraan oppilaitoksen kautta, löydetään helpommin tietyn alan osaajat suoraan. Monen ammatilliseen koulutukseen kuuluu muun muassa työssä oppimista. Selvitä missä lähialueesi oppilaitoksissa on yrityksesi alan opiskelijoita. Selvitä, mikä on oppilaitoksen käytäntö opiskelijoiden rekrytoinnissa ja kuinka oppilaitos siinä auttaa. Jos oppilaitoksessa on käytössä Tiitus, voit tehdä työ- tai harjoittelupaikkailmoituksen Tiitukseen ja julkaista sen oppilaitoksen opiskelijoille nähtäville helposti, nopeasti ja maksuttomasti. Tarvitset vain oppilaitokselta hyväksynnän työpaikkailmoituksen julkaisulle.

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritysten avulla

Opiskelijoiden tavoittamisessa monet rekrytointiyritykset auttavat ja etenkin opiskelijoiden löytämiseen on olemassa omat erikoistuneet rekrytointiyrityksensä. Jos rekrytointi ei ole omaa vahvinta alaa, kannattaa ulkoisia palveluita hyödyntää. Rekrytointipalvelut ovat tehokkaita ja säästävät aikaa, mutta ne voivat kustantaa yritykselle enemmän kuin omatoiminen rekrytointi.

Keinot nuoren osaajan löytämiseen ovat monet. Tiituksen kautta voit löytää sopivan opiskelijan yritykseesi töihin. Ilmoita työpaikasta maksuttomasti ja kohdenna ilmoitus tietyn oppilaitoksen opiskelijoille.