Viime aikoina on puhuttu paljon rekrytoinnin murroksesta ja muutoksesta. Uudet sovellukset ja tekniikat tarjoavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Joskus kuitenkin saatamme unohtaa, että uudet teknologiat ovat rakennettu vastaamaan muutokseen, eivätkä ole itsessään se muutos. Jotta ymmärtäisimme uusia mahdollisuuksia ja tapoja paremmin, täytyy meidän ensin ymmärtää miksi rekrytointi ja työnhakijan käyttäytyminen tulee muuttumaan.

Kolme muutoksen aiheuttajaa

Pitkät työsuhteet jäävät historiaan

Tulevaisuudessa nuoret tulevat työskentelemään useilla eri työnantajilla, useiden eri projektien muodossa. Uudet mallit mahdollistavat ammattimaisten tekijöiden palkkaamisen riskittömämmin mukaan yksittäisiin projekteihin. Nuorten talenttien osaaminen tulee erikoistumaan omaan erityiseen ydinosaamiseen. Lyhyet työsuhteet vaikuttavat rekrytoinnin tehokkuuden mittareihin ja yksittäisen rekrytoinnin hintaan.

Osaaminen vanhenee

Osaamisen vanheneminen ei tarkoita pelkästään ikäluokkia, vaan koulutuksen ja taidon soveltumista nykyisiin työtehtäviin. Yksi tutkinto ei enää takaa osaamista vuosiksi eteenpäin, vaan työntekijän täytyy päivittää ja ylläpitää osaamistaan jatkuvasti. Osa aloistamme kehittyy niin nopeasti, että päivittämätön osaaminen on lähes hyödytöntä.

Valta vaihtuu

Työmarkkinoilla vallitseva osaajapula aiheuttaa lähitulevaisuudessa vallan vaihdoksen työnantajan ja työnhakijan välillä. Kun avoimia työtehtäviä on auki enemmän, kun työhön soveltuvia tekijöitä, saavat työnhakijat valita mieluisimman työnantajan lukuisista eri vaihtoehdoista. Vallan vaihdos on yksi syy siihen, miksi työnantajabrändäys on noussut tärkeäksi aiheeksi.

 

Kolme seurausta muutoksesta

Tekoälyn merkitys kasvaa

Osaamisen tunnistaminen ja ennen kaikkea sen löytäminen on tulevaisuudessa rekrytoinnin keskiössä. Tekoäly pystyy tunnistamaan hakijoista ihmistä tehokkaammin yksilön taitoja ja verrata niiden sopivuutta avoimeen työtehtävään tai projektiin. Tekoäly myös tehostaa rekrytointia ja säästää näin prosessin kustannuksia. Videotyönhaku tulee yleistymään, koska yhä useampi rekrytointipäätös voidaan tulevaisuudessa tehdä etänä.

Mobiilityönhaku yleistyy

Työnhaku ei ole tulevaisuudessa enää yksi iso projekti, vaan sen on oltava läsnä vahvemmin arjessa. Tulevaisuudessa olemme ikään kuin jatkuvassa työnhaussa ja brändäämme itseämme sopivaksi tekijäksi erilaisiin projekteihin. Työnhakijan tavoitettavuus ja aktiivisuus tulee nousemaan mobiilityönhaun kautta. Mobiililaite kulkee meillä jokaisella taskussa mukana ja se on tulevaisuudessa järkevin ja tehokkain väline työnhakuun.

Työnhaku pelillistyy

Työnhakukokemus tulee olemaan työnhakemisen keskiössä. Nuori sukupolvi ei halua enää täyttää kymmeniä erillisiä raskaita hakemuslomakkeita. Työnhakeminen halutaan kokea helppona ja hauskana.