Nopeasti muuttunut työmarkkinatilanne ja oppilaitoksen uudet painotukset haastavat myös oppilaitoksia kehittämään työelämäyhteyksiään. Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) alkaa helpottamaan opiskelijoiden työllistymistä LAMK Duuni -palvelun avulla. LAMK Duuni -palvelun tarkoituksena on yhdistää opiskelijoita ja työelämää sekä rakentaa opetuksen ympärille vahvempaa verkostoa alueen yrityksien ja työnantajien kesken.

“Odotus LAMK Duunin suhteen on, että opiskelijat saadaan integroitua työelämään entistä paremmin jo opiskeluaikana ja siten heidän urakehityksensä alkaa entistä varhaisemmassa vaiheessa. Haluamme myös palvella alueen yrityksiä. LAMKilta on puuttunut työväline tai alusta hoitaa opiskelijoiden ja työelämän suoria kontakteja”, kertoo LAMKin vararehtori ​Maarit Vilppunen​.

LAMK Duuni -palvelu toimii Tiituksen työnhakusovelluksen kautta, joka tarjoaa helpon ja nopean alustan opiskelijoiden työnhakuun. Työnantajille palvelu tarjoaa erinomaisen väylän tavoittaa opiskelijoita tehokkaasti. LAMKissa opiskelee vuosittain noin 5 000 tutkinto-opiskelijaa, jotka opiskelevat liiketalouden ja matkailun, muotoilun ja viestinnän, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja ympäristön aloilla.​ Tiituksen työnhakusovellus yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.

Tiitus yhdistää opiskelijan ja työelämän jo noin 20 oppilaitoksessa.