Miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat vuonna 2018?

Tiitus toteutti maaliskuun 2018 aikana kyselyn opiskelijoiden rekrytoinnista, työllistymisestä ja oppilaitosten työelämäyhteyksistä.

Työnantajille kohdistetyn kyselyn avulla tutkimme, mitä mieltä yritysten työntekijät ovat oppilaitosyhteistyöstä ja opiskelijoiden työllistämisestä. Toteutimme kyselyn kevään aikana opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Kiitos kaikille vastanneille!

Olemme julkaisseet tutkimuksen tulokset! Voit tilata tuloksista kootun tutkimusraportin.