Miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat vuonna 2018?

Tiitus toteutti maaliskuun 2018 aikana kyselyn opiskelijoiden rekrytoinnista, työllistymisestä ja oppilaitosten työelämäyhteyksistä.

Opiskelijoille kohdistetun kyselyn avulla tutkimme, miten opiskelijat suhtautuvat työpaikan hakemiseen, työllistymiseen ja työelämäyhteyksiin. Toteutimme kyselyn kevään aikana opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Kiitos kaikille vastanneille!

Olemme julkaisseet tutkimuksen tulokset! Voit tilata tuloksista kootun tutkimusraportin.