Oppilaitokset ovat viime aikoina alkaneet panostaa entisestään työelämäyhteyksiin ja yhteistyöhön paikallisten yrityksien kanssa. Osa työnantajista elää vielä ehkä siinä uskossa, että opiskelijat alkavat metsästää työpaikkoja vasta valmistumisen jälkeen. Näin se voi ehkä olla, mutta taistelu oikeasta osaajasta alkaa todellisuudessa jo aikaisemmin. Tietyt toimijat ja toimialat tarvitsevat tuoreet osaajat töihin ja ovat valmiita tekemään sen eteen paljon. Sanotaankin, että työnantajan tulee saada opiskelija kiinnittymään yritykseen ennen viimeistä koulupäivää.

Mitä opiskelijat tuovat mukanaan?

On myös niitä toimialoja, joissa opiskelijan on selkeästi vaikeampi integroitua työelämään. Joskus työnantajien kesken huomaa hieman väheksyvän asennoitumisen sen suhteen, että opiskelijat ovat vielä liian kokemattomia ja nuoria kyseisen yrityksen riveihin. Ymmärrän toisaalta tuon, mutta opiskelija tuo mukanaan myös tuoreimman osaamisen ja tiedon, joka voi olla hyödyksi koko työyhteisölle. Opiskelijan palkkaaminen yritykseen tulisikin olla täydellinen match. Silloin opiskelijan into ja tuore osaaminen yhdistyvät kokeneisiin tekijöihin.

Oppilaitoksen tarjonta ja työelämän tarve ei myöskään aina kohtaa. Vaikka osaajien siirtyminen oppilaitoksesta työelämään on keskeistä, niin sen sujuvuus ei ole aina taattu. Työnantajat eivät aina pysty taipumaan niihin tapoihin, joita oppilaitoksella on tarjota. Esimerkiksi monelta koululta puuttuu suora väylä työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen. Avoimet työpaikat saatetaan ilmoittaa sähköpostitse tai henkilökohtaisten verkostojen kautta. Tällöin myös opiskelijalla on sekava fiilis siitä, mistä kaikkialta työpaikkoja voi löytää.

Myös yritykset tarvitsevat tuoreita osaajia

Monesti opiskelijan työllistymistä mietitään vain työnhaun näkökulmasta. Opiskelijan on tärkeä saada työ- ja harjoittelupaikka, jotta opintosuunnitelman pakolliset työelämäjaksot saadaan arvioitua ja opiskelija valmistuu suunnitellun ajanjakson sisällä. Näkökulma on sinällään hullunkurinen, koska ongelmaa lähdetään monesti ratkomaan väärästä päästä. Joskus ehkä unohdamme kokonaan sen, että myös yrityksellä on tarve tavoittaa opiskelijoita ja tuoretta työvoimaa.

Monet yritykset kamppailevat tällä hetkellä rekrytoinnin takia. Liiketoimintaa olisi mahdollisuus kasvattaa, mutta tarvittavia tekijöitä ei löydy. Yritykset käyttävät rekrytointiin myös paljon resursseja ja rahaa, mutta suoraa väylää opiskelijoiden rekrytointiin ei aina tunnu löytyvän myöskään yrityksen näkökulmasta. Jos yritys ei aikaisemmin ole ollut yhteistyössä oppilaitoksen kanssa, niin työpaikkailmoitukset harvoin suuntautuvat automaattisesti oppilaitoksen opiskelijoille.

Kohtaako oppilaitoksen tarjonta ja työelämän tarve?

Kun seuraamme oppilaitoksen ja työelämän välisiä suhteita, niin välillä esiin nousee ongelma, jossa ostaja haluaa ostaa jotain sellaista, jota myyjällä ei ole tarjota. Yritys haluaisi tavoittaa oppilaitoksen opiskelijoita tehokkaammin ja tarjota heille erilaisia työmahdollisuuksia. Oppilaitos ehkä toimii jarruna välissä, koska pelko opiskelijan opiskeluiden keskeyttämisestä on olemassa.

Oppilaitos puolestaan tarjoaa yritykselle aktiivisesti opiskelijoitaan erilaisiin harjoitteluihin ja toteutuksiin. Monen yrityksen mielenkiinto saattaa kuitenkin tässä kohtaa alkaa laantua, sillä harjoittelun suorittamiseen liittyy paljon organisointia ja raskaalta kuulostavia toimintoja oppilaitoksen kanssa.

Yritykset kaipaavat keskitettyjä väyliä opiskelijoiden tavoittamiseksi, ja opiskelija kaipaa selkeyttä ja ohjausta työnhakuun. Oppilaitosten ja yritysten välille tarvitaan vielä erilaisia keinoja ja mahdollisuuksia opiskelijoiden siirtymiseen opiskeluista työelämään. Puhumme paljon siitä, että opiskelu siirtyy enemmän työelämään jo ensimmäisestä koulupäivästä. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten työelämäyhteydet oppilaitoksien ja yrityksien välillä kehittyvät tulevaisuudessa.

Tiitus tarjoaa ratkaisun oppilaitoksen, opiskelijan ja työelämän kohtaamiseksi. Tiitus Students on oppilaitoksen ylläpitämä kohtaamispaikka, jossa työnantajat ja opiskelijat kohtaavat. Opiskelija voi löytää kaikki opiskelun ja työelämän väliset asiat yhden ja saman sovelluksen sisältä.