TIITUS – KÄYTTÖEHDOT
Päivitetty 1.3.2020

Tervetuloa Tiitus-palveluun, joka on Celebris Technology Oy:n (jäljempänä myös ”me” tai ”Yhtiö”) omistama rekrytointipalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Celebris Technology Oy (Y-tunnus: 2736664-3) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki.

Yhtiö kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Celebris Oy. Palvelu on osa Celebris Oy:n omistamaa Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelua, joka koostuu useista eri Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun tukemista rekrytointikanavista (jäljempänä ”Rekrytointikanava”), kuten Palvelusta. Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa työnhakijat voivat vaivatta hakea töitä eri Rekrytointikanavista luomalla Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun profiilin (jäljempänä ”Profiili”), jota he voivat vapaasti käyttää eri Rekrytointikanavissa.

Huomaa, että Palvelun ollessa yksi Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun Rekrytointikanavista ja riippuvainen Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelusta, Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun käyttöehdot, jotka löytyvät täältä www.profiili.io/legal

Huomaa myös, että Palvelua käyttävä työnhakija luo Profiilinsa Profiili Recruitment Oy:n omistamaan Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun eikä Yhtiön omistamaan Palveluun, vaikka työnhakija käyttäisi ainoastaan Yhtiön omistamaa Palvelua Rekrytointikanavana. Tämän vuoksi Profiili Recruitment Oy on Profiilin henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja Yhtiö on henkilötietojen käsittelijä, kuten Palvelun tietosuojailmoituksesta www.profiili.io/legal ilmenee.

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat Käyttäjän ja Yhtiön välisiä oikeussuhteita Käyttäjän käyttäessä Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot sekä Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun käyttöehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on siten sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Käyttäjän ja Yhtiön välille Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä ei solmi Sitoumusta Yhtiön kanssa.

 

 

1. YLEISTÄ

Palvelun Käyttäjät jaotellaan kolmeen (3) eri ryhmään:

  • työnhakija (jäljempänä ”Työnhakija” tai ”sinä”) käyttää Palvelua työnhakutarkoituksiin
  • työnantaja (jäljempänä ”Työnantaja” tai ”sinä”) käyttää Palvelua työntekijöiden rekrytoimiseksi ja
  • oppilaitos (jäljempänä ”Oppilaitos” tai ”sinä”) käyttää Palvelua yhdistääkseen Työnhakijat ja Työnantajat keskenään. 

Työnhakijan on oltava vähintään 18-vuotias tai kuuluttava jonkin Oppilaitoksen Tiitus Students verkostoon, jotta hänellä olisi oikeus käyttää Palvelua. Mikäli Työnhakija ei täytä kumpaakaan yllä olevista kriteereistä ja on vähintään 15-vuotias, tulee hänellä olla huoltajiensa suostumus käyttää Palvelua. 

Työnantajan/Oppilaitoksen on oltava täysivaltainen ja lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua. Työnantajan/Oppilaitoksen edustaja käyttää Palvelua Työnantajan/Oppilaitoksen puolesta, vaikka hänellä olisi Palvelussa oma käyttäjätilinsä Työnantajan/Oppilaitoksen edustamista varten. Työnantajan/Oppilaitoksen edustaja ei saa käyttää Palvelua, mikäli hän ei ole sen Työnantajan/Oppilaitoksen oikeutettu edustaja, jota hän väittää edustavansa tai mikäli Työnantajaa/Oppilaitosta, jota hän väittää edustavansa, ei ole olemassa.

Luomalla käyttäjätilin Palveluun (jäljempänä ”Käyttäjätili”) ja käyttämällä Palvelua, sinä vakuutat olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Yhtiön kanssa Sitoumuksen muodossa ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa Sitoumusta. Yhtiö ilmoittaa muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi.

2. KÄYTTÄJÄTILIN LUOMINEN

Käyttäjä voi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta.

Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa sinun antamiesi tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen support@tiitus.fi.

3. PALVELUN KÄYTTÖ

Työnhakija voi käyttää Palvelua seuraavasti:

  • Työnhakija voi käyttää Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun luomaansa Profiilia työnhakuun Palvelussa.
  • Työnhakija voi hakea avoimiin työpaikkoihin Profiililla.
  • Profiili on lähtökohtaisesti anonyymi Työnantajille , eli Profiilin henkilötiedoista piilotetaan ne tiedot, joilla Työnhakija voidaan tunnistaa. Työnhakija voi vaihtaa Profiilinsa kokonaan julkiseksi tai vain tietyille Työnantajille julkiseksi.

 Työnantaja voi käyttää Palvelua rekrytointitarkoituksiin.

 Oppilaitos voi käyttää Palvelua edistääkseen Työnhakijoiden työllistymistä ja suhteitaan Työnantajiin.

4. MAKSUT

Työnhakija käyttää Palvelua maksutta.

Yhtiö perii Palvelun käytöstä maksun Työnantajalta sekä Oppilaitokselta maksuehtojen mukaisesti. Työnantajien päivitetyt maksuehdot löytyvät osoitteesta www.tiitus.fi/kayttoonotto, kun taas Oppilaitosten maksuehdoista sovitaan aina kirjallisesti erikseen.

5. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Työnhakija ei saa käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia omasta tietokone- ja mobiililaitteistosta sekä muista tietoliikennelaitteista ja -asioista, kuten laitteiston kunnosta, internetyhteydestä, virustorjunnasta, varmuuskopioista ja muista vastaavista seikoista. 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Sitoumuksessa ja missä tahansa asiaankuuluvan tuomiovallan alueella soveltuvassa lainsäädännössä, säännöksessä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa.

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjätili Käyttäjän toimiessa tämän Sitoumuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteentoista (12) kuukauteen. 

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun. 

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, teet sen omalla vastuullasi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. 

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Yhtiön tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6. YHTIÖN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Yhtiö toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhtiö ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistä tai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä.

Yhtiöllä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun julkaisemaa sisältöä liiketoiminnan harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Käyttäjien toimista. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Yhtiöllä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yhtiö voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen sinulle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Siten Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Yhtiö ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Yhtiöllä on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Yhtiö ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Yhtiö ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yhtiön itsensä tuottamaa tietosisältöä. Yhtiö ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta.

Yhtiöllä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Yhtiö on kieltänyt, tai (ii) joka on Yhtiön näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Yhtiön brändille epäasiallista sisältöä.

Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Yhtiö voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

Yhtiöllä on, hyviä tapoja noudattaen, oikeus käyttää Työnantajan/Oppilaitoksen ja Yhtiön välistä yhteistyötä hyväksi omassa markkinoinnissaan ja referenssinä.

7. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Yhtiö, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään sinulle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Yhtiötä olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Yhtiön vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä sinä olet maksanut Yhtiölle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän kohdan rajoituksista ei välttämättä koske sinua.

8. TIETOSUOJASOPIMUS

Yhtiö käsittelee Oppilaitoksen/Työnantajan vastuulla olevia henkilötietoja Oppilaitoksen/Työnantajan puolesta, kun se käsittelee niiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja tämän Sitoumuksen nojalla. Tällöin Yhtiö toimii noiden henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2012) mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä, kun taas Oppilaitos/Työnantaja on noiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Täten osapuolten on solmittava tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen tietosuojasopimus, jossa osapuolet sopivat tavoista, joilla käsittelijä saa käsitellä rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Tämä kohta 8 sisältää osapuolten välisen tietosuojasopimuksen, ja molempien osapuolten on noudatettava sen määräyksiä rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä toimiessaan. 

Huomaathan myös, että Työnantaja/Oppilaitos käsittelee Profiili Recruitment Oy:n vastuulla olevia Työnhakijoiden henkilötietoja Profiili recruitnt Oy:n puolesta, kun se käyttää Palvelua tämän Sitoumuksen nojalla. Tällöin Työnantaja/Oppilaitos on tietosuoja-asetuksen (679/2012) mukaisesti käsittelijä, kun taas Profiili recruitment Oy on rekisterinpitäjä. Tämän suhteen tietosuojasopimus löytyy Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun käyttöehtojen kohdasta 8 www.profiili.io/legal

 

Tietosuojasopimuksen kohta

Selite

1.1  Käsittelyn kohde ja kesto

Palvelun käytölle tarpeellisia henkilötietoja käsitellään Sitoumuksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely kestää niin pitkään, kun Sitoumus on voimassa.

1.2  Käsittelyn luonne ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Sitoumuksen mukaisen sopimussuhteen toteuttamiseksi.

1.3  Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietojen tyyppejä ovat perus- ja yhteystiedot, Profiilitiedot ja muut Sitoumuksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot, joita käsittelijä käsittelee Sitoumuksen mukaisesti rekisterinpitäjän puolesta. Rekisteröityjen ryhmät koostuvat Työnantajien/Oppilaitosten yhteyshenkilöistä.

1.4  Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on oikeus käsitellä sen vastuulla olevia henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa antaa käsittelijälle sitovia kirjallisia ohjeita tähän tietosuojasopimukseen liittyen.

1.5  Rekisterinpitäjän antamat ohjeet

Käsittelijä: i) ei saa käsitellä henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin mistä osapuolet ovat sopineet; ii) käsittelee henkilötietoja kaikkien lakien mukaisesti; iii) varmistaa, että vain niillä sen henkilöstöstä on pääsy henkilötietoihin, keillä on valtuutus käsitellä henkilötietoja; iv) varmistaa, että kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

 

Rekisterinpitäjä myöntää käsittelijälle yleisen luvan siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, kunhan tietojen siirrossa noudatetaan kaikkia relevantteja lakeja ja määräyksiä. Mikäli jokin jo toteutetun siirron edellytys lakkaa, käsittelijä on velvollinen välittömästi toteuttamaan korvaavan toimenpiteen, jolla taataan, että siirto on tietosuoja- ja muun soveltuvan lainsäädännön, viranomaismääräysten, rekisterinpitäjän ohjeiden ja tietosuojasopimuksen mukainen, taikka välittömästi lopettamaan henkilötietojen siirtämisen EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja palauttamaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle siirtämänsä tiedot Suomeen.

1.6  Salassapito

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asianmukaista salassapitovelvollisuutta.

1.7  Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijä huolehtii siitä, että hän toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietosuojatoimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvään toimintaan sovelletaan dokumentoituja asianmukaisia riskienhallinta- ja tietoturvaprosesseja. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla (i) henkilötietojen salaus tai pseudonymisointi, (ii) järjestelmien ja tietoliikenteen asianmukainen suojaaminen, (iii) käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden järjestäminen ja (iv) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

 

Käsittelijän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja henkilötietojen asiattomasta käsittelystä rekisterinpitäjälle välittömästi saatuaan tällaisesta tiedon. Käsittelijän on lisäksi viivytyksettä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta tai uhasta annettava rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, asian selvittämiseksi, vastaavien loukkausten ehkäisemiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten kuvaus tietoturvaloukkauksesta ja loukkauksen seurauksista sekä kuvaus toimenpiteistä, joihin Käsittelijä on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta. Käsittelijän on täydennettävä näitä tietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä ja tämän ohjeiden mukaisesti.

1.8  Toiset käsittelijät

Käsittelijällä on lupa käyttää toisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. pilvipalvelu) (jäljempänä ”Toinen Käsittelijä”) rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn. Toiseen Käsittelijään sovelletaan samoja tietosuojavelvoitteita kuin käsittelijään.

1.9  Käsittelijän avustusvelvollisuus

Käsittelijän tulee viivytyksettä auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat sen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä. Käsittelijän tulee myös auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32 – 36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot.

1.10 Henkilötietojen palauttaminen tai tuhoaminen

Sitoumuksen päätyttyä käsittelijän ja sen alihankkijoiden on palautettava omalla kustannuksellaan rekisterinpitäjän henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti joko rekisterinpitäjälle tai mikäli rekisterinpitäjän asiakas on rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjän asiakkaalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osapuolet sopivat erikseen aineiston tuhoamisesta

1.11 Rekisterinpitäjän compliance ja tarkastusoikeus (auditointi)

Käsittelijän on saatettava rekisterinpitäjän kirjallisesta vaatimuksesta rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen artiklassa 28 säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja käsittelijä sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja osallistuu niihin. Rekisterinpitäjä vastaa auditoinnin kustannuksista.

9. SITOUMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. 

Tämän Sitoumuksen päättyessä Yhtiö sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

Sekä Yhtiö että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Yhtiön väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Työnhakijan ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Työnantajan/Oppilaitoksen ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisestivälimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä, Suomessa.

11. SEKALAISTA

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sitoumusta, ellet saa Yhtiöltä siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Yhtiö ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Yhtiö virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Yhtiöllä on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

Sitoumuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4 – 7 ja 10 säilyvät Käyttäjien ja Yhtiön välillä voimassa.