Tiitus – Käyttöehdot (nämä ehdot eivät ole voimassa 25.5.2018 jälkeen)

Tervetuloa käyttämään Tiitusta, joka on Tiitus Group Oy:n (’’Tiitus’’) luoma ja hallinnoima sovellus, jota voi käyttää mobiililaitteella, mobiilisovelluksella tai tietokoneella (yhdessä ’’Palvelu’’). Tiitus on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki.

Luomalla käyttäjätunnuksen Tiitukseen, hyväksyt nämä Käyttöehdot ja niihin osana kuuluvan Tietosuojakäytännön (yhdessä, ’’Sitoumus’’), johon voit tutustua täällä [tiitus.fi/legal]. Jos et hyväksy ja suostu noudattamaan Sitoumusta, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

 1. Sitoumuksen hyväksyntä ja luonne

Tämä Sitoumus on sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Sinun ja Tiituksen välille. Jos et hyväksy ja suostu noudattamaan Sitoumusta, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Me voimme yksipuolisesti muuttaa tätä Sitoumusta, milloin ja miksi vain. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista, Palvelun uusista ominaisuuksista tai yritystoiminnan muutoksista. Sitoumuksen uusin versio on voimassa oleva versio. Sitoumuksen uusin versio julkaistaan Palvelussa ja siten Sinun tulisi säännöllisin väliajoin tarkistaa, mikä on kulloinkin voimassa oleva Sitoumus. Mikäli uudesta Sitoumuksesta seuraa muutoksia sinun oikeuksiin tai velvollisuuksiin, me ilmoitamme sinulle erikseen sellaisista muutoksista kohtuullisilla menetelmillä esimerkiksi palvelun välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantultua. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinun tulee päättää suhteesi Tiituksen kanssa lopettamalla Palvelun käyttäminen ja poistamalla Käyttäjätilisi.

 1. Kelpoisuus käyttää palvelua

Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias tai kuuluttava jonkin oppilaitoksen Tiitus Students verkostoon, jotta hänellä olisi oikeus käyttää Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei täytä kumpaakaan yllä olevista kriteereistä ja on vähintään 15-vuotias, tulee Käyttäjällä olla huoltajiensa suostumus käyttää Palvelua.  Luomalla Käyttäjätunnuksen ja käyttämällä Palvelua, vakuutat: olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Tiituksen kanssa Sitoumuksen muodossa; ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 1. Käyttäjätunnuksen luominen Tiitukseen

Jotta voisit käyttää Palvelua, Sinun on rekisteröidyttävä Palveluun ja valittava käyttäjänimi sekä salasana. Jotta voisit käyttää Käyttäjätiliäsi, Sinun tulee aktivoida Käyttäjätilisi avaamalla meidän toimesta sähköpostiisi lähetetty hyperlinkki.

Käyttäjätilin luonnin yhteydessä, annat meille oikeuden käyttää tiettyjä Käyttäjätilille luovuttamiasi tietoja Sinusta. Löydät Tietosuojakäytännöstä lisätietoa siitä, mitä, miksi ja miten me keräämme tietoja Sinusta ja miten me niitä käytämme.

 1. Palvelun käyttö

Voit aloittaa Palvelun käytön, kun Käyttäjätilisi on rekisteröity ja aktivoitu. Palvelun avulla voit muun muassa luoda CV:n, selata sekä hakea vapaita työpaikkoja erilaisia kustomoituja hakukriteerejä hyödyntäen ja muutoinkin olla osana interaktiivista yhteisöä työnantajien sekä työnhakijoiden välillä.

Tiitus Haavi

Tiituksen profiilit ovat automaattisesti anonyymisti julkisia. Työnantajat voivat selata anonyymejä profiileja ja lähettää työnhakijoille yhteydenottopyyntöjä. Jos työnhakija hyväksyy pyynnön, niin työnantaja saa hänen profiilinsa kokonaisuudessaan näkyviin.

Anonyymi profiili tarkoittaa sitä, että käyttäjän henkilötiedoista on piilotettu:
-Sukunimi
-Syntymäaika
-Puhelinnumero
-Sähköposti

Työnhakija voi itse päättää sovelluksen asetuksista onko oma profiili julkinen vai ei.

 1. Käyttäjäehtojen voimassaolo

Tämän Sitoumuksen uusin versio on Sinuun nähden voimassa niin kauan, kuin käytät Palvelua / Käyttäjätilisi on rekisteröitynä Palvelussa. Voit poistaa Käyttäjätilisi, milloin vain ja mistä syystä vain [noudattamalla Palvelun ’’Asetuksissa’’ olevia ohjeita]. Tiitus voi yksipuolisesti poistaa tai pidättää sinun Käyttäjätilin käytön ilman erillistä ilmoitusta, mikäli Tiitus uskoo sinun rikkoneen tätä Sitoumusta. Mikäli Käyttäjätilisi poistetaan tai sen käyttö pidätetään, Sinulla ei ole oikeutta saada hyvitystä maksamistasi Palvelun sisäisistä ostoksista. Tämä Sitoumus ei ole enää sinua sitova, kun Käyttäjätilisi poistetaan, lukuun ottamatta Sitoumuksen Kohtia 9, 10(d), 17 ja 18-22.

 1. Palvelua ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin

Palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Siten Käyttäjät eivät saa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä (esimerkiksi kuvat, tekstit ja videot) mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin tai kaupankäyntiin. Organisaatiot, yritykset ja muut yhteisöt eivät saa käyttää Palvelua, ellei Tiitus myönnä siihen nimenomaista lupaa. Tiituksella on yksipuolinen oikeus päättää tällaisen luvan myöntämisestä. Tiitus voi tutkia ja turvautua oikeudellisiin keinoihin, mikäli Palvelua käytetään laittomasti tai luvattomasti.

 1. Vastuu Käyttäjätilistä

Olet vastuussa kaikesta Käyttäjätilisi toimista. Siten olet itse vastuussa Käyttäjätilisi kirjautumistietojen luottamuksellisesta säilyttämisestä. Sitoudut ilmoittamaan Tiitukselle viipymättä, mikäli Käyttäjätiliäsi on luvattomasti käytetty support@tiitus.fi.

 1. Viestiminen muiden Käyttäjien kanssa

Tiitus ei ole vastuussa Käyttäjien käytöksestä Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella. Kuten kohdissa 18 ja 20 ilmaistaan, Tiitus ja sen kumppanit eivät ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, mitkä ovat voineet seurata minkälaisesta Palvelun käytöstä hyvänsä. Siten Tiitus ei ole vastuussa esimerkiksi vahingoista, mitkä ovat voineet seurata Käyttäjien tavattua toisensa Palvelun välityksellä.

 1. Omistusoikeudet

Tiitus tai omistaa ja pidättää oikeuden Palveluun sekä kaikkeen sen sisältöön, kuten tavaramerkkeihin ja muihin immateriaalioikeuksiin siltä osin kuin immateriaalioikeudet eivät ole Palvelua rekrytointitarkoituksessa käyttävien yritysten omistamia. Sitoudut olemaan loukkaamatta Tiituksen omistusoikeuksia käyttäessäsi Palvelua. Tiitus voi kuitenkin myöntää luvan hyödyntää sen omistusoikeuksia, mutta tällöin lupaan on saatava Tiituksen nimenomainen etukäteinen kirjallinen suostumus.

 1. Julkaisut ja Sisältö Palvelussa

 

 • Vastaat itsenäisesti kaikesta sisällöstä ja tiedosta, jonka julkaiset, lataat, jaat, tallennat tai muuten saatat saatavaksi Palvelussa tai välität muille Käyttäjille (yhdessä ’’Julkaisu’’). Tällaista tietoa on esimerkiksi tieto Sinusta, työpaikastasi ja opiskelupaikastasi, chat-viestit, kuvat ja muut julkisesti tai yksityisesti muille Käyttäjille välitetyt tiedot (yhdessä, ’’Sisältö’’). Et saa Julkaista Palvelussa tai lähettää Tiitukselle taikka muille Käyttäjille mitään loukkaavaa, virheellistä, epärehellistä, herjaavaa, uhkaavaa, rasistista, tietokoneviruksia sisältävää, laitonta, kaupallista tai muuta vastaavaa Sisältöä. Vakuutat, että (i) kaikki Käyttäjätiliisi liittyvä tieto on paikkansa pitävää sekä totuudenmukaista ja että (ii) sinulla on oikeus Julkaista Sisältöä Palvelussa.
 • Ymmärrät ja hyväksyt, että Tiitus voi seurata ja arvioida Julkaisemaasi Sisältöä Palvelussa. Tiituksella on oikeus poistaa Sisältö, joko kokonaan tai osittain, mikäli Sisältö on tämän Sitoumuksen vastainen tai vahingoittaa Palvelun taikka Tiituksen mainetta.
 • Tiituksella on rajoitettu oikeus hyödyntää Julkaisemaasi Sisältöä Palvelussa. Oikeus hyödyntää Julkaistua Sisältöä rajoittuu seuraaviin tilanteisiin: liiketoiminnan harjoittaminen, kehittäminen ja markkinoiminen sekä Palvelun parantaminen ja kehittäminen ja muut vastaavat toimet.
 • Palvelun käyttö edellyttää voimassaolevan lainsäädännön noudattamista. Hyväksyt, että Tiituksella on oikeus käyttää tai säilyttää Käyttäjätietojasi, mikäli laki niin velvoittaa tai mikäli Tiitus hyvässä uskossa toimien pitää tietojen käyttämistä ja säilyttämistä tarpeellisena ottaen huomioon: (i) oikeusprosessin noudattamisen; (ii) Sitoumuksen täytäntöön panemisen; (iii) kolmannen tahon vaateet siitä, että Sisältö loukkaa sen oikeuksia; (iv) vaateesi asiakaspalvelusta tai Palvelun käytöstä tulevaisuudessa; tai (v) Tiituksen taikka muun henkilön tarpeen suojata oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.
 • Hyväksyt, että Palvelussa jakamasi Sisältö on muiden Käyttäjien ja henkilöiden nähtävissä.

 

 1. Kielletty toiminta

Kohdassa 10(a) lausutun lisäksi, et saa käyttäytyä Palvelussa muutoinkaan loukkaavasti, herjaavasti, harhaanjohtavasti, epärehellisesti, uhkaavasti, rasistisesti, kaupallisesti, laittomasti tai muulla vastaavalla tavalla. Tiituksella on oikeus poistaa Käyttäjätili, mikäli Käyttäjätilin välityksellä on toimittu kielletyin tavoin.

 1. Asiakaspalvelu

Tiituksen asiakaspalvelijat avustavat ja neuvovat Käyttäjiä.

 1. Muutokset Palvelussa

Tiituksella on oikeus muuttaa Palvelua tai lopettaa se, joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Tiitus voi toimia näin ilman erillistä ilmoitusta. Hyväksyt, että Tiitus ei ole muutoksista tai Palvelun lopettamisesta vastuussa Sinulle tai kenellekään muulle. Tiituksella on oikeus estää Palvelun käyttö tietyn IP-osoitteen perusteella, mikäli Palvelun asianmukaisuus näin vaatii.

 

 1. Tekijänoikeudet

Et saa Julkaista, jakaa tai jalostaa mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä tai mitään muutakaan tietoa ilman omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli uskot omistuksesi tulleen kopioiduksi ja/tai Julkaistuksi Palvelussa tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksiasi, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tiituksella on oikeus poistaa tekijänoikeusrikkojan Käyttäjätili.

 1. Tietosuoja

Tiitus kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tietosuojakäytäntö asettaa periaatteet tietojesi käsittelylle. Me rohkaisemme Käyttäjiä lukemaan Palvelun Tietosuojakäytännön.

Hyväksyt, että Tiitus voi siirtää tietosi Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, missä niitä voidaan lisäksi käsitellä.

CV:si, työhakemuksesi, viestisi työnantajille ja muut vastaavat tietosi poistetaan Palvelusta, jos et ole kirjautunut Käyttäjätilillesi 12 kuukauteen.

 1. Evästeet

Palvelu käyttää evästeitä, joiden tarkoituksena on kehittää Palvelua ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi. Tämä on tavanomainen toimintapa useilla verkkosivuilla.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeet tallentavat tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivulla.

Evästeitä ei käytetä henkilön tunnistamiseen.

Voit vapaasti hallinnoida evästeiden käyttöä verkkoselaimessasi. Ohjeet tähän löytyy esimerkiksi verkko-osoitteesta: aboutcookies.org.

 1. Sitoumuksen irtisanominen

Sitoumus on Sinua kohtaan voimassa, kunnes Sinä tai Tiitus irtisanoo sen alla olevia sääntöjä noudattaen.

Jos haluat irtisanoa Sitoumuksen, sinun tulee (a) ilmoittaa siitä Tiitukselle tai (b) poistaa Käyttäjätilisi.

Tiitus voi irtisanoa tämän Sitoumuksen kanssasi, jos:

 • Olet rikkonut Sitoumuksen määräystä;
 • Tiitus on lain mukaan velvoitettu näin toimimaan;
 • Tiitus ei aio enää tarjota Palvelua siinä maassa, missä sinä asut tai mistä sinä käytät Palvelua; tai
 • Palvelun toimittaminen ei ole, Tiituksen mielestä, enää taloudellisesti kannattavaa.

Sitoumuksen päättyessä kaikki oikeudet ja velvoitteet sinun ja Tiituksen välillä raukeavat, lukuun ottamatta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ovat tässä Sitoumuksessa nimenomaisesti mainittu.

 1. Vastuuvapauslauseke

Tiedostat ja hyväksyt, että Tiitus tai sen kumppaniyritykset taikka kolmannet tahot eivät ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta (i) Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä Sisällöstä; (ii) Sisällön poistamisesta taikka Sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilömisestä tai toimittamisesta; (iii) Käyttäjien käytöksestä; (iv) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (v) muista Palvelun teknisistä ongelmista; tai (vi) muista vastaavista syistä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Siten Tiitus ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Tiitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palvelun kautta ladattu tai muutoin hankittu materiaali ja sen käyttö ovat Käyttäjän vastuulla. Mikäli et hyväksy tätä ehtoa, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Tiituksella on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat itsenäisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Tiitus ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

 1. Palvelussa olevat hyperlinkit toisille verkkosivuille

Palvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille. Hyväksyt, että Tiitus ei ole vastuussa toisien verkkosivujen sisällöstä, toiminnasta tai mistäkään muusta niihin liittyvästä seikasta.

Mikäli toimit kolmansien osapuolien kanssa, toimit tuolloin omalla vastuullasi. Siten Tiitus ei ole vastuussa mistään sinun ja kolmannen osapuolen välillä sovitusta tai teihin liittyvästä seikasta.

 1. Tiituksen rajoitettu vastuu

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Tiitus, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Sinulle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Tiitusta olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Tiituksen vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä sinä olet maksanut Tiitukselle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän Kohdan rajoituksista ei välttämättä koske sinua.

 1. Soveltuva lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Sitoumuksen mukaiseen sopimussuhteeseesi Tiituksen kanssa sovelletaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä ottamatta huomioon kansainvälisen yksityisoikeuden normeja lainvalinnan osalta.

Sinä ja Tiitus sovitte, että kaikki tästä Sitoumuksesta seuraavat riidat tulisi ensisijaisesti ratkaista sopimalla, mutta riitaisuudet ratkaistaan kuitenkin viimesijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Lisäksi te sovitte, että edellä lausutusta huolimatta Tiituksella on oikeus hakea kieltomääräyksiä (tai vastaavaa laillista hätäapua) millä tahansa lainkäyttöalueella.

 1. Käyttäjän vaatimat korvaukset

Hyväksyt, että Tiitus, sen tytäryhtiöt ja kumppaniyritykset sekä niiden toimihenkilöt, kumppanit ja muut työntekijät ovat syyttömiä kaikista vahinkoväitteistä, joita kolmannet osapuolet esittävät ja jotka ovat seurasta sinun toimesta tapahtuneen Sitoumuksen rikkomisesta tai noudattamisesta, Palveluun toimittamistasi Julkaisuista tai Sisällöstä taikka lain rikkomisesta.

 1. Tiituksen tekemät ilmoitukset

Tiitus voi lähettää sinulle ilmoituksia käyttäen siihen kohtuullisia menetelmiä, kuten sähköpostia, SMS-viestejä, MMS-viestejä, tekstiviestejä tai Julkaisuja Palvelussa. Et välttämättä saa ilmoituksia, mikäli rikot tätä Sitoumusta käyttäen Palvelua luvattomalla tavalla. Hyväksyt, että sinun katsotaan saaneen kaikki mahdolliset ilmoitukset, jotka Sinulle olisi lähetetty, jos olisit käyttänyt Palvelua asianmukaisella tavalla.

 1. Muut ehdot

Ellei toisin sovita, tämä Sitoumus ja muut Palveluun liittyvät erityiset ohjeet tai säännöt, jotka ovat julkaistu Palvelussa erikseen tiettyä palvelua tai tarjousta varten, ovat yhdessä laillinen sopimus Sinun ja Tiituksen välillä ja siten ne määrittävät tapaa, jolla voit käyttää Palvelua (lukuun ottamatta palveluita, joita Tiitus tarjoaa erikseen kirjallisella sopimuksella). Tämä laillinen sopimus korvaa kaikki edeltävät sitoumukset sinun ja Tiituksen välillä Palveluun liittyen.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai lisensoida edelleen tätä Sitoumusta, ellet saa Tiitukselta siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Tiituksella on yksipuolinen oikeus luovuttaa, siirtää tai delegoida sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Tiitus ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Tiitus virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Tiituksella on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

Mikäli suomen- ja englanninkielisten Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytäntöjen välillä esiintyy eroavaisuuksia, niin englanninkielinen versio on ensisijainen suomenkieliseen versioon nähden.