Kysyimme opiskelijoilta heidän ajatuksiaan työelämästä, opiskelusta ja oppilaitosyhteistyöstä ylipäänsä. Vastausten pohjalta kokosimme kysymyslistan, jonka avulla jokainen yritys, joka haluaa rekrytoida opiskelijoita tai yritys, joka haluaa sitouttaa opiskelijoita yritykseen töihin, voi käydä läpi ja tarkastella toimintaansa opiskelijan silmin. Tsekkaa onko teidän yrityksenne hyvä työpaikka opiskelijalle!

Onko yrityksessänne mahdollisuus oppia?

Opiskelijat haluavat ehdottomasti saada enemmän kokemusta työelämästä opiskellessa. Opintojen aikana tehdyt työt mahdollistavat sen, että opitut asiat konkretisoituvat. Opiskellessa olisi parasta tehdä kursseilla sellaisia projekteja, joista saatuja meriittejä voi käyttää hyväksi esimerkiksi töitä hakiessa.

Onko yrityksenne opiskelijaystävällinen?

Haastateltujen opiskelijoiden mukaan opiskelijaystävällinen työnantaja on ennen kaikkea kahta asiaa: joustava ja ymmärtäväinen. Joustavuutta tarvitaan, jotta aikataulut saadaan soviteltua opiskelun kanssa yhteen. Ymmärtäväisyyttä puolestaan tarvitaan, jotta voidaan antaa mahdollisuus joustamiseen.

Onko teillä töitä opiskelijoille opintojen ohelle?

Opiskelijat haluavat opintojen oheen opintoja tukevia töitä, eli mieluiten omaan alaan liittyviä. Energiaa pitää myöskin jäädä opiskelulle, joten esimerkiksi osa-aikainen työ on paras opiskelijalle.

Onko teillä töitä vastavalmistuneille opiskelijoille?

Opiskelijat etenkin haluavat työpaikan, jossa voivat vielä opiskelun jälkeenkin kehittyä ja saada haastetta. Opiskelijat haluavat päästä todistamaan omaa kerrytettyä osaamista. Valmistumisen jälkeen etsitään myös sellaista työnantajaa, jota voi yrityksenä arvostaa.

Haluavatko opiskelijat olla yrityksessänne töissä?

Opintojen jälkeen opiskelijat ovat valmiita antamaan täyden panoksensa työhön ja he ovat valmiita keskittymään tekemiseen. Opiskelijat,  kuten kuka tahansa muukin, haluavat työskennellä firmassa, jossa huolehditaan ja välitetään.

Tsekkaa opiskelijahaastattelut Tiituksen Facebookista, Twitteristä tai LinkedInistä. Löydät videot tunnisteella #löydäosaaja.

Jos teidän yrityksessänne on töitä tarjolla opiskelijoille, käy ilmoittamassa niistä Tiituksessa tai hae suoraan Haavi-palvelun avulla paras tulevaisuuden osaaja!