Tiitus Tetti on yläkoululaisten ja lukiolaisten TET-jaksoille suunniteltu työkalu, joka helpottaa TET-jakson organisointia myös työpaikalla ja koulussa. Tetti-sovellus toimii jokaisen opiskelijan omalla mobiililaitteella. Opiskelija voi tehdä palveluun itselleen ensimmäisen osaajaprofiilin, jota hän pystyy jatkossa hyödyntämään myös muissa jatko-opinnoissa.

Tetti-palvelun tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat ja helpottaa kommunikaatiota eri henkilöiden välillä. Palvelu laskee esimerkiksi kodin ja työpaikan välisen etäisyyden ja kertoo opinto-ohjaajalle tarpeen ateria- tai matkakorvauksesta. Palvelun tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään.

Tetti sovelluksen ensimmäinen versio julkaistaan loppuvuodesta 2018. Tiitus etsii projektin ympärille yhteistyökumppaneita.