Työnantajien ja Tiituksen väliset käyttöehdot (eng)

(nämä ehdot eivät ole voimassa 25.5.2018 jälkeen)

Käyttäessäsi Työnantajana (”sinä”) Tiitus Group Oy:n (’’Tiitus’’) tuotteita, sovelluksia, palveluita ja verkkosivuja (yhdessä ’’Palvelu’’) sitoudut näihin Työnantajien ja Tiituksen välisiin Käyttöehtoihin (’’Työnantajan Sitoumus’’). Voit myös muutoin hyväksyä Työnantajan Sitoumuksen (esimerkiksi sopimalla niin Tiituksen kanssa).

Työnantajan Sitoumus on sopimus, joka luo sitovat ehdot Sinun ja Tiituksen välille Palvelun käyttöön liittyen. Mikäli et hyväksy Työnantajan Sitoumusta, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua Työnantajana.

Tiituksella on oikeus muuttaa Työnantajan Sitoumusta. Mikäli käytät Palvelua tällaisen muutoksen jälkeen, Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset.

On tärkeää, että luet, ymmärrät ja hyväksyt tämän asiakirjan kokonaisuudessaan, sillä se määrittää ja rajoittaa Sinun oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi käyttäessäsi Palvelua Työnantajana.

Mikäli suomen- ja englanninkielisten Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytäntöjen välillä esiintyy eroavaisuuksia, niin englanninkielinen versio on ensisijainen suomenkieliseen versioon nähden.

Yleistä

www.tiitus.fi on verkkosivu, jota ylläpitää Tiitus Group Oy (Y-tunnus: 2736664-3). Tiitus on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki.

Jos et noudata Työnantajan Sitoumusta, Tiitus voi poistaa käyttäjätilisi.

Tiitus voi yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen Sinulle tai kaikille käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelu voi sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille (näitä hyperlinkkejä voi olla esimerkiksi käyttäjien jakamassa tiedossa tai kommenteissa). Vieraillessasi kolmannen tahon verkkosivuilla, teet sen omalla vastuullasi.

Käyttäjätilin luominen

Voit selata Verkkosivuja ilman käyttäjätilin rekisteröintiä, mutta käyttääksesi Palvelua Työntekijöiden rekrytointiin, sinun tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Jotta voisit rekisteröityä käyttäjäksi, Sinun tulee valita itsellesi käyttäjänimi ja salasana. Jotta voisit käyttää käyttäjätiliäsi, Sinun tulee aktivoida käyttäjätilisi avaamalla Tiituksen toimesta sähköpostiisi lähetetty hyperlinkki.

Olet vastuussa Sinua koskevien tietojen paikkansa pitävyydestä, oikeellisuudesta ja kaiken kattavuudesta. Sitoudut päivittämään tietosi Palveluun, mikäli aihetta muutoksille esiintyy.

Tiedostat ja hyväksyt, että olet yksipuolisesti vastuussa Palvelun käyttöön vaadittavan salasanasi turvallisesta käytöstä, säilyttämisestä ja salassapidosta. Siten hyväksyt, että olet yksipuolisesti vastuussa kaikista käyttäjätilisi toimista. Sitoudut ilmoittamaan Tiitukselle viipymättä, mikäli käyttäjätiliäsi on luvattomasti käytetty support (at) tiitus.fi.

Käyttäjänimeksi ei saa valita loukkaavaa tai muiden oikeuksia vahingoittavaa nimeä.

Et voi käyttää palvelua tai hyväksyä Työnantaja Sitoumusta, mikäli: (a) olet alle 18-vuotias tai oikeustoimikelpoisuuttasi on muutoin rajoitettu); (b) et ole Suomen, muun maan tai kansanvälisen lainsäädännön mukaisesti oikeutettu käyttämään Palvelua; (c) et ole sen yhtiön oikeudellinen edustaja, HR johtaja tai HR päällikkö, jota väität edustavasi; tai (d) yhtiötä, jota väität edustavasi, ei ole olemassa.

Tiituksella on oikeus jäädyttää tai poistaa käyttäjätilisi, mikäli et anna Tiituksen vaatimia tietoja tai antamasi tiedot ovat virheellisiä taikka epätäsmällisiä. Tiitus voi palauttaa käyttäjätilisi, kun olet antanut vaaditut sekä oikeat, tarkat, ajankohtaiset ja täydet tiedot.

Tiituksella on yksipuolinen oikeus hyväksyä toimija tai henkilö Palvelun käyttäjäksi. Tiitus ei anna erillistä ilmoitusta tai selitystä, mikäli se ei hyväksy toimijaa tai henkilöä käyttäjäksi. Tiitus ei ole vastuussa mistään vahingoista tai muista kuluista, joita Sinulle saattaa aiheutua siitä, ettei Sinua hyväksytty käyttäjäksi. Tiitus voi ilman erillistä ilmoitusta peruuttaa antamansa hyväksynnän mistä syystä vain.

Palvelua saa käyttää ainoastaan lainmukaisesti ja vain lainmukaisiin tarkoituksiin. On ehdottoman kiellettyä käyttää Palvelussa valheellista nimeä tai muuta vastaavaa valheellista tietoa.

Kuinka voit käyttää Palvelua

Voit käyttää Palvelua Työpaikkailmoitusten julkaisemiseen. Et saa käyttää automatisoituja toimintoja (’’botteja’’) työpaikkailmoitusten tekemiseen, muokkaamiseen tai tarkistamiseen taikka työhakemusten lataamiseen ilman Tiituksen nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Et saa luovuttaa tai siirtää Tiituksen Sinulle myöntämiä oikeuksia toisille tahoille.

Hyväksyt, ettet käytä Palvelua muuhun tarkoitukseen kuin mistä on tässä Työnantaja Sitoumuksessa sovittu. Hyväksyt, ettet käytä Palvelua lainvastaisesti.

Hyväksyt, ettet osallistu toimintaan, joka häiritsee Palvelun teknistä toteuttamista tai servereitä ja muita verkkoja, mitkä liittyvät Palvelun toteuttamiseen.

Hyväksyt, ettet osallistu toimintaan, joka: (i) häiritsee Palvelun toteuttamista; (ii) muuttaa Palvelua jollain tavalla; tai (iii) estää toisen henkilön mahdollisuuden käyttää Palvelua tavalla, jolla Tiitus on tarkoittanut.

Olet yksipuolisesti vastuussa veroihin ja muihin maksuihin liittyvistä vastuistasi.

Tiitus ei ole vastuussa mistään vahingosta, jonka olet saattanut kärsiä Palvelun käytön seurauksena. Hyväksyt, että sinä olet yksipuolisesti vastuussa kaikista velvoitteidesi laiminlyönneistä.

Tiedostat ja hyväksyt, että Tiituksen tai jonkun muun yrityksen luomat Palvelussa olevat immateriaalioikeudet (esimerkiksi kuvat, äänet, tekstit ja videot) ovat näiden omaisuutta.

Et voi muokata, lainata, antaa vuokralle, myydä, jakaa tai luoda johdannaisia töitä sellaisesta Palvelun sisällöstä, joka perustuu Tiituksen tai toisten yritysten omistusoikeuksiin, ellet ole saanut siihen Tiituksen tai omistusoikeuden haltijan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Käyttäjän immateriaalioikeudet

Vaikka Tiitus ei omista Sinun Tiitukselle Palvelun kautta lähettämääsi sisältöä, hyväksyt nämä ehdot itseäsi sitovaksi:

  • Tiituksella on oikeus käyttää lähettämääsi sisältöä. Sinä myönnät Tiitukselle ja muille Tiituksen puolesta toimiville maailman laajuisen, ei-yksinomaisen, ikuisen, peruuttamattoman, rojaltivapaan, alilisensoitavan ja luovutuskelpoisen oikeuden käyttää, kaupallistaa ja muutoin hyödyntää sitä julkisuutta sekä niitä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja tietokantaoikeuksia, jotka liittyvät tuohon sisältöön. Tiituksella on edellä mainittu lupa ainoastaan Palvelun markkinointia, esittämistä ja levittämistä varten. Tiitus ei julkaise mitään Sinuun liittyviä yksityistietoja, paitsi tietoja, joita tarvitaan Palvelun käyttämiseen.
  • Tiituksella on sisältöä käyttäessään oikeus muokata, poistaa taikka muutoin vastaavilla tavoilla käsitellä (kokonaan tai osittain) Palvelussa olevaa sisältöä. Tiitus voi lähettää tai jakaa lähettämääsi sisältöä eri medioissa ja eri verkkosivuilla.
  • Vahvistat ja vakuutat, ettei lähettämäsi sisältö sisällä mitään toisille kuuluvia omistusoikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia tai julkisuuteen taikka yksityisyyteen liittyviä oikeuksia), ellet ole saanut siihen oikeuksien omistajalta nimenomaista suostumusta tai ellet ole siihen muutoin laillisesti oikeutettu.
  • Maksat kaikki lähettämääsi sisältöön liittyvät rojaltit ja muut mahdolliset maksut niin luonnollisille henkilöille kuin oikeushenkilöillekin.
  • Hyväksyt olevasi yksipuolisesti vastuussa luomastasi, lataamastasi, lähettämästäsi tai muutoin muiden saataville asettamastasi sisällöstä Palvelussa. Tiedostat myös, ettei Tiitus ole vastuussa Käyttäjien luomasta, lataamasta, lähettämästä tai muutoin muiden saataville asettamasta sisällöstä Palvelussa.
  • Vakuutat, että lähettämäsi sisältö on ajantasaista, paikkansa pitävää, tarkkaa ja muutoinkin asianmukaista. Vakuutat myös, ettei lähettämääsi sisältöä ole kielletty tai rajoitettu lainsäädännössä, eikä se muutoinkaan ole asiatonta tai loukkaavaa. Lisäksi tiedostat, ettei Tiitus ole vastuussa mistään Käyttäjän luomasta sisällöstä.

Tiituksen immateriaalioikeudet

Vakuutat kunnioittavasi Tiituksen Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia (esimerkiksi tavaramerkit, tekijänoikeudet ja patentit).

Tiitus antaa Sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, luovutuskelvottoman, maailmanlaajuisen ja ei-alilisensoitavissa olevan oikeuden hyödyntää Palvelun sisältöä rekrytointitarkoituksiin tämän Työnantaja Sitoumuksen mukaisesti. Sisällön käyttö muuhun kuin rekrytointitarkoitukseen on kiellettyä. Lupa hyödyntää Palvelun sisältöä koskee sekä Tiituksen suojattua omistusta Palvelussa, että Käyttäjien luomaa sisältöä Palvelussa.

Kaikki luvaton Palvelun käyttö sekä salasanojen ja/tai minkä tahansa muun Palvelussa olevan tiedon väärinkäyttö on kiellettyä ja voi johtaa Käyttäjätilisi poistamiseen.

Palkkiot ja laskuttaminen

Käyttäjätilin luominen Tiitukseen on ilmaista. Tiitus laskuttaa käyttäjiä palvelussa olevien lisenssien mukaisesti. Lisenssit pitävät sisällään työpaikkailmoituksia ja rekrytointityökalun ominaisuuksia.  Maksut määräytyvät sen hetkisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävillä palvelussa ja lisenssi valitaan palveluun rekisteröityessä. Lisenssiä voi muuttaa maksutta.

Jos Tiituksen palkkio ja laskutustavat muuttuu, Tiitus ilmoittaa siitä Palvelussa.

Sopimusaika ja laskutuskausi
Kaikki lisenssit ja sopimukset ovat Tiitus palvelussa toistaiseksi voimassaolevia. Lisenssiä voi muuttaa rajattomasti ja maksutta.

Kertalaskutteiset ja yksittäiset työpaikkailmoitukset ovat auki maksimissaan yhden kuukauden. Kuukausilaskutteiset paketit ovat voimassa toistaiseksi, mutta vähintään aina yhden kuukauden kerrallaan. Palvelun voi lopettaa halutessaan seuraavaan laskutuskauteen. Laskutuskausi on aina yksi kuukausi. Laskutamme aina täydestä kuukaudesta.

Työnhakijan yksityisyys

Työnhakijoiden Työhakemukset ja ansioluettelot ovat yksityisiä. On ehdottoman kiellettyä antaa tunnistettavissa olevaa tietoa Työnhakijasta (esimerkiksi ansioluettelon tai työhakemuksen muodossa) tai lähestyä Työnhakijoita muussa kuin rekrytointitarkoituksessa.

Evästeet ja tiedon kerääminen

Palvelu käyttää evästeitä, joiden tarkoituksena on kehittää Palvelua ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi. Tämä on tavanomainen toimintapa useilla verkkosivuilla.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeet tallentavat tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivulla.

Evästeitä ei käytetä henkilön tunnistamiseen.

Voit vapaasti hallinnoida evästeiden käyttöä verkkoselaimessasi. Ohjeet tähän löytyy esimerkiksi verkko-osoitteesta: aboutcookies.org.

Parantaaksemme Palveluamme, Tiitus kerää, vertaa ja analysoi tietoa, jota se saa Käyttäjien tavasta käyttää Palvelua (esimerkiksi aktiivisuus Palvelussa, sivuilla vierailujen määrä, uusien vierailijoiden määrä ja sivuilla vierailuajan kesto).

Työnantaja Sitoumuksen irtisanominen

Työnantaja Sitoumus on Sinua kohtaan voimassa, kunnes Sinä tai Tiitus irtisanoo sen alla olevia sääntöjä noudattaen.

Jos haluat irtisanoa Työnantaja Sitoumuksen, sinun tulee (a) ilmoittaa siitä Tiitukselle tai (b) poistaa Käyttäjätilisi.

Tiitus voi irtisanoa tämän Työnantaja Sitoumuksen kanssasi, jos:

  • Olet rikkonut Työnantaja Sitoumuksen määräystä;
  • Tiitus on lain mukaan velvoitettu näin toimimaan;
  • Tiitus ei aio enää tarjota Palvelua siinä maassa, missä sinä asut tai mistä sinä käytät Palvelua; tai
  • Palvelun toimittaminen ei ole Tiituksen mielestä enää taloudellisesti kannattavaa.

Työnantaja Sitoumuksen päättyessä kaikki oikeudet ja velvoitteet sinun ja Tiituksen välillä raukeavat, lukuun ottamatta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ovat tässä Työnantaja Sitoumuksessa nimenomaisesti mainittu.

Vastuuvapauslausekkeet

Tiedostat ja hyväksyt, että Tiitus tai sen kumppaniyritykset taikka kolmannet tahot eivät ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat voineet seurata (i) Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä sisällöstä; (ii) sisällön poistamisesta taikka sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilömisestä tai toimittamisesta; (iii) käyttäjien käytöksestä; (iv) luvattomasta käyttäjätilin käytöstä; (v) muista Palvelun teknisistä ongelmista; tai (vi) muista vastaavista syistä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Siten Tiitus ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Tiitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palvelun kautta ladattu tai muutoin hankittu materiaali ja sen käyttö ovat käyttäjän vastuulla. Mikäli et hyväksy tätä ehtoa, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Tiituksella on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Tiitus ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Palvelussa olevat hyperlinkit toisille verkkosivuille

Palvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille. Hyväksyt, ettei Tiitus ole vastuussa toisien verkkosivujen sisällöstä, toiminnasta tai mistäkään muusta niihin liittyvästä seikasta.

Toimit aina omalla vastuullasi, mikäli toimit kolmansien osapuolien kanssa. Siten Tiitus ei ole vastuussa mistään sinun ja kolmannen osapuolen välillä sovitusta tai teihin liittyvästä seikasta.

Tiituksen rajoitettu vastuu

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Tiitus, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Sinulle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Tiitusta olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Tiituksen vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä sinä olet maksanut Tiitukselle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän Kohdan rajoituksista ei välttämättä koske Sinua.

Muut ehdot

Ellei toisin sovita, tämä Työnantaja Sitoumus ja muut Palveluun liittyvät erityiset ohjeet tai säännöt, jotka on julkaistu Palvelussa erikseen tiettyä palvelua tai tarjousta varten, ovat yhdessä laillinen sopimus Sinun ja Tiituksen välillä ja siten ne määrittävät sen tavan, jolla voit käyttää Palvelua (lukuun ottamatta palveluita, joita Tiitus tarjoaa erikseen kirjallisella sopimuksella). Tämä laillinen sopimus korvaa kaikki edeltävät sitoumukset sinun ja Tiituksen välillä Palveluun liittyen.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai edelleen lisensoida tätä Työnantaja Sitoumusta, ellet saa Tiitukselta siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Tiituksella on yksipuolinen oikeus luovuttaa, siirtää tai delegoida sen Työnantaja Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Tiitus voi lähettää sinulle ilmoituksia käyttäen siihen kohtuullisia menetelmiä, kuten sähköpostia, SMS-viestejä, MMS-viestejä, tekstiviestejä tai julkaisuja Palvelussa. Et välttämättä saa ilmoituksia, mikäli rikot tätä Työnantaja Sitoumusta käyttäen Palvelua luvattomalla tavalla. Hyväksyt, että sinun katsotaan saaneen kaikki mahdolliset ilmoitukset, jotka olisi Sinulle lähetetty, jos olisit käyttänyt Palvelua asianmukaisella tavalla

Hyväksyt, että jos Tiitus ei käytä tai pane täytäntöön sen Työnantaja Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Tiitus virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Tiituksella on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Työnantaja Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Työnantaja Sitoumuksesta, jolloin Työnantaja Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

Soveltuva lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Työnantaja Sitoumuksen mukaiseen sopimussuhteeseesi Tiituksen kanssa sovelletaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä ottamatta huomioon kansainvälisen yksityisoikeuden normeja lainvalinnan osalta.

Sinä ja Tiitus sovitte, että kaikki tästä Työnantaja Sitoumuksesta seuraavat riidat tulisi ensisijaisesti ratkaista sopimalla. Riitaisuudet ratkaistaan kuitenkin viimesijaisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Tällöin välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettely järjestetään Helsingissä, Suomessa. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.