Asiakkaan ja Tiituksen väliset käyttöehdot

(eng)

Jotta voisit käyttää työnantajana tai oppilaitoksena (”Asiakas” tai ”Sinä”) Tiitus Group Oy:n
(’’Tiitus’’) tuotteita, sovelluksia, palveluita ja verkkosivuja (yhdessä ’’Palvelu’’) sinun on
sitouduttava näihin Asiakkaan ja Tiituksen välisiin käyttöehtoihin (”Käyttöehdot’’),
maksuehtoihin, joissa sovitaan Palvelun käytön maksuista (”Maksuehdot”) ja
tietosuojasopimukseen (”Tietosuojasopimus”), jossa sovitaan Asiakkaan ja Tiituksen välisesti
Palvelun käyttöön liittyvästä tietosuojasta (Käyttöehtoja, Maksuehtoja ja Tietosuojasopimusta
kutsutaan yhdessä ”Asiakkaan Sitoumukseksi”).

Asiakkaan Sitoumus on sopimus, joka luo sitovat ehdot Asiakkaan ja Tiituksen välille Palvelun
käyttöön liittyen. Mikäli et hyväksy Asiakkaan Sitoumusta, Sinulla ei ole oikeutta käyttää
Palvelua Asiakkaana.

Voit myös muutoin hyväksyä Asiakkaan Sitoumuksen (esimerkiksi sopimalla niin Tiituksen
kanssa).

Tiituksella on oikeus muuttaa Asiakkaan Sitoumusta. Mikäli käytät Palvelua tällaisen
muutoksen jälkeen, Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset.

On tärkeää, että luet, ymmärrät ja hyväksyt tämän asiakirjan kokonaisuudessaan, sillä se
määrittää ja rajoittaa Sinun oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi käyttäessäsi Palvelua Asiakkaana.

Mikäli suomen- ja englanninkielisten Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytäntöjen välillä esiintyy
eroavaisuuksia, niin englanninkielinen versio on ensisijainen suomenkieliseen versioon
nähden.

1. Yleistä

www.tiitus.fi on verkkosivu, jota ylläpitää Tiitus Group Oy (Y-tunnus: 2736664-3). Tiitus on
Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee
osoitteessa
Vanha Helsingintie 18 B, 00700 Helsinki.

Jos et noudata Asiakkaan Sitoumusta, Tiitus voi poistaa Palvelussa olevan käyttäjätilisi
(”Käyttäjätili”).

Tiitus voi yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen Sinulle tai
kaikille käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelu voi sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille (näitä hyperlinkkejä voi olla
esimerkiksi käyttäjien jakamassa tiedossa tai kommenteissa). Vieraillessasi kolmannen
tahon verkkosivuilla, teet sen omalla vastuullasi.

2. Käyttäjätilin luominen

Jotta voisit rekisteröityä käyttäjäksi ja luoda Käyttäjätilin Palveluun, Sinun tulee valita
itsellesi käyttäjänimi ja salasana. Jotta voisit käyttää Käyttäjätiliäsi, Sinun tulee aktivoida
Käyttäjätilisi avaamalla Tiituksen sähköpostiisi lähettämä hyperlinkki.

Olet vastuussa Sinua koskevien tietojen paikkansa pitävyydestä, oikeellisuudesta ja kaiken
kattavuudesta. Sitoudut päivittämään tietosi Palveluun, mikäli aihetta muutoksille
esiintyy.

Tiedostat ja hyväksyt, että olet yksipuolisesti vastuussa Palvelun käyttöön vaadittavan
salasanasi turvallisesta käytöstä, säilyttämisestä ja salassapidosta. Siten hyväksyt, että
olet yksipuolisesti vastuussa kaikista Käyttäjätilisi toimista. Sitoudut ilmoittamaan
Tiitukselle viipymättä, mikäli Käyttäjätiliäsi on luvattomasti käytetty osoitteeseen:
support@tiitus.fi.

Käyttäjänimeksi ei saa valita loukkaavaa tai muiden oikeuksia vahingoittavaa nimeä.

Et voi käyttää palvelua tai hyväksyä Asiakkaan Sitoumusta, mikäli: (a) olet alle 18-vuotias
tai oikeustoimikelpoisuuttasi on muutoin rajoitettu); (b) et ole Suomen, muun maan tai
kansanvälisen lainsäädännön mukaisesti oikeutettu käyttämään Palvelua; (c) et ole sen
oppilaitoksen tai yhtiön oikeutettu edustaja, jota väität edustavasi; tai (d) oppilaitosta tai
yhtiötä, jota väität edustavasi, ei ole olemassa.

Tiituksella on oikeus jäädyttää tai poistaa Käyttäjätilisi, mikäli et anna Tiituksen vaatimia
tietoja tai antamasi tiedot ovat virheellisiä taikka epätäsmällisiä. Tiitus voi palauttaa
Käyttäjätilisi, kun olet antanut vaaditut sekä oikeat, tarkat, ajankohtaiset ja täydet
tiedot.

Tiituksella on yksipuolinen oikeus hyväksyä toimija tai henkilö Palvelun käyttäjäksi. Tiitus
ei anna erillistä ilmoitusta tai selitystä, mikäli se ei hyväksy toimijaa tai henkilöä
käyttäjäksi. Tiitus ei ole vastuussa mistään vahingoista tai muista kuluista, joita Sinulle
saattaa aiheutua siitä, ettei Sinua hyväksytty käyttäjäksi. Tiitus voi ilman erillistä
ilmoitusta peruuttaa antamansa hyväksynnän mistä syystä vain.

Palvelua saa käyttää ainoastaan lainmukaisesti ja vain lainmukaisiin tarkoituksiin. On
ehdottoman kiellettyä käyttää Palvelussa valheellista nimeä tai muuta vastaavaa
valheellista tietoa.

3. Kuinka voit käyttää Palvelua

Tämän Asiakkaan Sitoumuksen mukaiset maksut suoritettuaan Asiakas saa käyttöönsä
tämän Asiakkaan Sitoumuksen voimassaoloajaksi Palvelun, jota voi hyödyntää eri tavoin
työnhakijoiden rekrytoinnissa ja muissa eri osaajia tukevissa toimissa.

Et saa käyttää automatisoituja toimintoja (’’botteja’’) työpaikkailmoitusten tekemiseen,
muokkaamiseen tai tarkistamiseen taikka työhakemusten lataamiseen ilman Tiituksen
nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Et saa luovuttaa tai siirtää Tiituksen Sinulle
myöntämiä oikeuksia toisille tahoille.

Hyväksyt, ettet käytä Palvelua muuhun tarkoitukseen kuin mistä on tässä Asiakkaan
Sitoumuksessa sovittu. Hyväksyt, ettet käytä Palvelua lainvastaisesti.

Hyväksyt, ettet osallistu toimintaan, joka häiritsee Palvelun teknistä toteuttamista tai
servereitä ja muita verkkoja, mitkä liittyvät Palvelun toteuttamiseen.
Hyväksyt, ettet osallistu toimintaan, joka: (i) häiritsee Palvelun toteuttamista; (ii)
muuttaa Palvelua jollain tavalla; tai (iii) estää toisen henkilön mahdollisuuden käyttää
Palvelua tavalla, jolla Tiitus on tarkoittanut.

Olet yksipuolisesti vastuussa veroihin ja muihin maksuihin liittyvistä vastuistasi.

Tiitus ei ole vastuussa mistään vahingosta, jonka olet saattanut kärsiä Palvelun käytön
seurauksena. Hyväksyt, että Sinä olet yksipuolisesti vastuussa kaikista velvoitteidesi
laiminlyönneistä.

Tiedostat ja hyväksyt, että Tiituksen tai jonkun muun yrityksen luomat Palvelussa olevat
immateriaalioikeudet (esimerkiksi kuvat, äänet, tekstit ja videot) ovat näiden omaisuutta.

Et voi muokata, lainata, antaa vuokralle, myydä, jakaa tai luoda johdannaisia töitä
sellaisesta Palvelun sisällöstä, joka perustuu Tiituksen tai toisten yritysten
omistusoikeuksiin, ellet ole saanut siihen Tiituksen tai omistusoikeuden haltijan
nimenomaista kirjallista suostumusta.

4. Asiakkaan immateriaalioikeudet

Vaikka Tiitus ei omista Sinun Tiitukselle Palvelun kautta lähettämääsi sisältöä, hyväksyt
nämä ehdot itseäsi sitovaksi:
• Tiituksella on oikeus käyttää lähettämääsi sisältöä. Sinä myönnät Tiitukselle ja muille
Tiituksen puolesta toimiville maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, ikuisen,
peruuttamattoman, rojaltivapaan, alilisensoitavan ja luovutuskelpoisen oikeuden
käyttää, kaupallistaa ja muutoin hyödyntää sitä julkisuutta sekä niitä tekijänoikeuksia,
tavaramerkkejä ja tietokantaoikeuksia, jotka liittyvät tuohon sisältöön. Tiituksella on
edellä mainittu lupa ainoastaan Palvelun markkinointia, esittämistä ja levittämistä
varten. Tiitus ei julkaise mitään Sinuun liittyviä yksityistietoja, paitsi tietoja, joita
tarvitaan Palvelun käyttämiseen.
• Tiituksella on sisältöä käyttäessään oikeus muokata, poistaa taikka muutoin vastaavilla
tavoilla käsitellä (kokonaan tai osittain) Palvelussa olevaa sisältöä. Tiitus voi lähettää
tai jakaa lähettämääsi sisältöä eri medioissa ja eri verkkosivuilla.
• Vahvistat ja vakuutat, ettei lähettämäsi sisältö sisällä mitään toisille kuuluvia
omistusoikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia tai julkisuuteen taikka
yksityisyyteen liittyviä oikeuksia), ellet ole saanut siihen oikeuksien omistajalta
nimenomaista suostumusta tai ellet ole siihen muutoin laillisesti oikeutettu.
• Maksat kaikki lähettämääsi sisältöön liittyvät rojaltit ja muut mahdolliset maksut niin
luonnollisille henkilöille kuin oikeushenkilöillekin.
• Hyväksyt olevasi yksipuolisesti vastuussa luomastasi, lataamastasi, lähettämästäsi tai
muutoin muiden saataville asettamastasi sisällöstä Palvelussa. Tiedostat myös, ettei
Tiitus ole vastuussa Käyttäjien luomasta, lataamasta, lähettämästä tai muutoin
muiden saataville asettamasta sisällöstä Palvelussa.
• Vakuutat, että lähettämäsi sisältö on ajantasaista, paikkansa pitävää, tarkkaa ja
muutoinkin asianmukaista. Vakuutat myös, ettei lähettämääsi sisältöä ole kielletty tai
rajoitettu lainsäädännössä, eikä se muutoinkaan ole asiatonta tai loukkaavaa. Lisäksi
tiedostat, ettei Tiitus ole vastuussa mistään Käyttäjän luomasta sisällöstä.

5. Tiituksen immateriaalioikeudet

Vakuutat kunnioittavasi Tiituksen Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia (esimerkiksi
tavaramerkit, tekijänoikeudet ja patentit).

Tiitus antaa Sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, luovutuskelvottoman, maailmanlaajuisen
ja ei-alilisensoitavissa olevan oikeuden hyödyntää Palvelun sisältöä rekrytointitarkoituksiin
tämän Asiakkaan Sitoumuksen mukaisesti. Sisällön käyttö muuhun kuin
rekrytointitarkoitukseen on kiellettyä. Lupa hyödyntää Palvelun sisältöä koskee sekä
Tiituksen suojattua omistusta Palvelussa, että Käyttäjien luomaa sisältöä Palvelussa.

Kaikki luvaton Palvelun käyttö sekä salasanojen ja/tai minkä tahansa muun Palvelussa
olevan tiedon väärinkäyttö on kiellettyä ja voi johtaa Käyttäjätilisi poistamiseen.

6. Palkkiot ja laskuttaminen

Tiitus perii Palvelun käyttämisestä maksun Asiakkaalta.
Maksuehdot ovat työnantajille ja oppilaitoksille erilaiset. Työnantajien
maksuehto on 14pv netto tilauksesta, kun taas oppilaitosten
Maksuehdoista sovitaan aina kirjallisesti erikseen.

7. Työnhakijan henkilötiedot

Työnhakijoiden työhakemukset ja ansioluettelot sisältävät henkilötietoja. Asiakkaan
oikeudesta käsitellä työnhakijoiden henkilötietoa on sovittu Tiituksen ja Asiakkaan
välisessä Tietosuojasopimuksessa.

Työnhakijoita ei saa lähestyä muussa kuin rekrytointitarkoituksessa.

8. Asiakkaan Sitoumuksen irtisanominen

Asiakkaan Sitoumus on Asiakasta kohtaan voimassa, kunnes Asiakas tai Tiitus irtisanoo sen
alla olevia sääntöjä noudattaen.
Jos haluat irtisanoa Asiakkaan Sitoumuksen, Sinun tulee (a) ilmoittaa siitä Tiitukselle tai
(b) poistaa Käyttäjätilisi.
Tiitus voi irtisanoa tämän Asiakkaan Sitoumuksen kanssasi, jos:
• Olet rikkonut Asiakkaan Sitoumuksen määräystä;
• Tiitus on lain mukaan velvoitettu näin toimimaan;
• Tiitus ei aio enää tarjota Palvelua siinä maassa, missä Sinä asut tai mistä Sinä käytät
Palvelua; tai
• Palvelun toimittaminen ei ole Tiituksen mielestä enää taloudellisesti kannattavaa.

Asiakkaan Sitoumuksen päättyessä kaikki oikeudet ja velvoitteet Sinun ja Tiituksen välillä
raukeavat, lukuun ottamatta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ovat tässä Asiakkaan
Sitoumuksessa nimenomaisesti mainittu.

9. Vastuuvapauslausekkeet

Tiedostat ja hyväksyt, että Tiitus tai sen kumppaniyritykset taikka kolmannet tahot eivät
ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat voineet seurata (i)

Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä sisällöstä; (ii) sisällön poistamisesta taikka
sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilömisestä tai toimittamisesta; (iii)
käyttäjien käytöksestä; (iv) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (v) muista Palvelun
teknisistä ongelmista; tai (vi) muista vastaavista syistä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Siten Tiitus ei anna mitään suoranaisia tai
välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen
tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Tiitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta
ja/tai virheettömästi.

Palvelun kautta ladattu tai muutoin hankittu materiaali ja sen käyttö ovat käyttäjän
vastuulla. Mikäli et hyväksy tätä ehtoa, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Tiituksella on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja,
tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa
jakamastaan tiedosta. Siten Tiitus ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta
tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta
tiedosta.

10. Palvelussa olevat hyperlinkit toisille verkkosivuille

Palvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille. Hyväksyt, ettei Tiitus ole
vastuussa toisien verkkosivujen sisällöstä, toiminnasta tai mistäkään muusta niihin
liittyvästä seikasta.

Toimit aina omalla vastuullasi, mikäli toimit kolmansien osapuolien kanssa. Siten Tiitus ei
ole vastuussa mistään Sinun ja kolmannen osapuolen välillä sovitusta tai teihin liittyvästä
seikasta.

11. Tiituksen rajoitettu vastuu

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Tiitus, sen kumppaniyritykset tai
lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Asiakkaalle
Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Tiitusta olisikin neuvottu tällaisen
vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Tiituksen vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään
se summa, minkä Sinä olet maksanut Tiitukselle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai
rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän Kohdan rajoituksista ei välttämättä koske Sinua.

12. Muut ehdot

Ellei toisin sovita, tämä Asiakkaan Sitoumus ja muut Palveluun liittyvät erityiset ohjeet tai
säännöt, jotka on julkaistu Palvelussa erikseen tiettyä palvelua tai tarjousta varten, ovat
yhdessä laillinen sopimus Sinun ja Tiituksen välillä ja siten ne määrittävät sen tavan, jolla
voit käyttää Palvelua. Tämä laillinen sopimus korvaa kaikki edeltävät sitoumukset Sinun ja
Tiituksen välillä Palveluun liittyen.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai edelleen lisensoida tätä Asiakkaan Sitoumusta,
ellet saa Tiitukselta siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Tiituksella on yksipuolinen
oikeus luovuttaa, siirtää tai delegoida sen Asiakkaan Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja
velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Tiitus voi lähettää Sinulle ilmoituksia käyttäen siihen kohtuullisia menetelmiä, kuten
sähköpostia, SMS-viestejä, MMS-viestejä, tekstiviestejä tai julkaisuja Palvelussa. Et
välttämättä saa ilmoituksia, mikäli rikot tätä Asiakkaan Sitoumusta käyttäen Palvelua
luvattomalla tavalla. Hyväksyt, että Sinun katsotaan saaneen kaikki mahdolliset
ilmoitukset, jotka olisi Sinulle lähetetty, jos olisit käyttänyt Palvelua asianmukaisella
tavalla

Hyväksyt, että jos Tiitus ei käytä tai pane täytäntöön sen Asiakkaan Sitoumuksen mukaisia
laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Tiitus
virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Tiituksella on tästä huolimatta edelleen oikeus
turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Asiakkaan Sitoumuksen määräys tuomitaan
pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Asiakkaan Sitoumuksesta,
jolloin Asiakkaan Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

13. Soveltuva lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Asiakkaan Sitoumuksen mukaiseen sopimussuhteeseesi Tiituksen kanssa sovelletaan
Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä ottamatta huomioon kansainvälisen
yksityisoikeuden normeja lainvalinnan osalta.

Sinä ja Tiitus sovitte, että kaikki tästä Asiakkaan Sitoumuksesta seuraavat riidat tulisi
ensisijaisesti ratkaista sopimalla. Riitaisuudet ratkaistaan kuitenkin viimesijaisesti
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.
Tällöin välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettely järjestetään Helsingissä,
Suomessa. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.