TET-jakso on tarpeellinen nuoren ammatinvalinnassa

TET-jakso on tarpeellinen nuoren ammatinvalinnassa

Lahdessa peruskouluissa otetaan ensi askeleita TET-jakson digitalisoimisessa. Yksi näistä on Ahtialan koulu, jossa palvelua otetaan käyttöön ensimmäisten joukossa. Tiituksen Tetti-palvelun tarkoituksena on helpottaa TET-jakson koordinointia kokonaisuudessaan. Palvelu helpottaa työnantajaa, opettajaa ja opiskelijaa, sillä lukuisat paperiset lomakkeet saadaan siirrettyä nyt sähköiseen muotoon.

“Kun kaikki prosessin vaiheet ovat kootusti yhdessä paikassa, on asioiden hoitaminen kaikille helpompaa. Nähdäkseni TET-palvelu sovelluksineen on koulun ensimmäinen varsinainen digiloikka, jossa opitaan oikean elämän teknologian käyttöä ja vielä uusimmalla tavalla”, kertoo oppilaanohjauksen lehtori Marjo Eklund Ahtialan koulusta.

Kokemus ja testaus antaa uskoa oman suunnan löytämiseen

TET-jakso on tärkeä mahdollisuus nuorelle saada lisää tietoa työelämästä. Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia kokeilla ja seurata erilaisia työtehtäviä sekä tilaisuuden harjoitella omia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa. Omakohtaiset työelämän kokemukset myös tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

“Vaikka harjoittelussa ei olla kuin keskimäärin kolme viikkoa yläkoulun aikana, on sillä suuri merkitys uravalintojen lisäksi myös oppilaan itsetunnon ja –tuntemuksen, motivaation ja myös yleissivistyksen tukena. TET-jakso on oppilaille tärkeä ja he suhtautuvat siihen vakavasti ja panostavat omalta osaltaan sen onnistumiseen. Moni saa positiivista palautetta toiminnastaan ensimmäistä kertaa ja kun se tulee ”oikeasta maailmasta” on sen merkitys suuri”, Eklund sanoo.

TET-jakson eli työelämään tutustumisjakson suorittaa Suomessa jokainen yläkouluikäinen vuosittain. TET-jakso on suunnattu pääasiassa 8. ja 9. luokkalaisille. Jossain oppilaitoksissa myös lukiolaiset voivat suorittaa TET-jakson ensimmäisenä lukiovuonna. Tutustumisjakson aikana nuori saa valita itselleen mieleisen harjoittelupaikan. Harjoittelu kestää 1-2 viikkoa ja suoritetaan työpaikan ohjauksessa.

TET-jaksossa on paljon mahdollisuuksia työnantajille

Tetti-palvelun tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat ja helpottaa kommunikaatiota eri henkilöiden välillä. Palvelun tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään.

“Monet paikalliset yritykset voivottelevat työvoimapulaa eivätkä alat vedä edes opiskelemaan. Siitä huolimatta TET-paikkoja ei tarjota. Palveluala pelastaa monesti, mutta hyllyttäminen marketissa ei kerro työelämästä kovin paljoa. Esimerkiksi onnistunut TET-harjoittelu päiväkodissa on ollut monelle pojalle kimmoke hakeutua sosiaali-ja terveysalan opintoihin. Ymmärrän, että yrityksissä on kiire eikä aikaa harjoittelijoille ole. Kuitenkin TET-jakso olisi yritykselle helppo tapa markkinoida itseään myös työpaikkana”, Eklund toteaa.

Työnantajille TET-jakso voi olla tuntematon asia. Opiskelijalle ei kuitenkaan välttämättä tarvitse järjestää päivän aikana mitään erityisohjelmaa, riittää, kun hän saa olla mukana seuraamassa työpäivää. Tärkeintä opiskelijalle on antaa mahdollisuus tutustua ja nähdä käytännön työelämää. Opiskelijalle voi antaa työtehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

“Osa yrityksistä ottaa mieluusti työelämään tutustujia. Niistä osa ymmärtää, että kyseessä on tutustuja, ja osa ottaa vastaan ilmaisen työvoiman. Paikkoja on välillä vaikea löytää”, Eklund kertoo.

Tiitus helpottaa entistä enemmän TET-jakson järjestämistä

Tetti-palvelussa nuori pystyy luomaan itselleen osaajaprofiilin, jonka avulla hän voi löytää ja hakea TET-paikkaa lähialueelta. Oppimispäiväkirjan lisäksi nuoret voivat tehdä itsearvioinnin jaksolta ja harjoitella sopimuksen tekemistä työnantajan kanssa. Palvelu toimii kätevästi nuoren omalla mobiililaitteella. Myös opettajat hallinnoivat TET-jaksoa palvelun kautta. Opettajat voivat esimerkiksi tarkkailla opiskelijoiden oppimispäiväkirjamerkintöjä ja antaa sinne peukkuja, kommentteja ja kehuja.

Tiitus avaa yrittäjille maksuttoman keinon opiskelijoiden tavoittamiseksi

Tiitus avaa yrittäjille maksuttoman keinon opiskelijoiden tavoittamiseksi

Nuorten osaajien rekrytoinnista kiinnostuneet yrittäjät voivat nyt tavoittaa opiskelijat maksuttomasti Tiitus-palvelun kautta. Tiituksen palvelu auttaa yrityksiä tavoittamaan jo lähes 30 oppilaitoksen opiskelijoita maksutta. Yrittäjät voivat julkaista työpaikkoja maksuttomasti palvelun kautta kohdistetusti suoraan eri alojen opiskelijoille. Työnantajat voivat ilmoittaa työpaikoista, keikkatöistä, projekteista, opinnäytetyömahdollisuuksista sekä oppisopimus- ja koulutussopimuspaikoista.

Oppilaitokset tarjoavat palvelun työnantajille ja opiskelijoille, sillä he haluavat parantaa työelämän ja opiskelijan kohtaamista sekä vahvistaa yritysyhteistyötä. Työvoimapula ohjaa tiettyjä toimialoja kasvattamaan yhteistyötä erityisesti oppilaitosten suuntaan. Kehityssuunta on ilmeinen, sillä oppilaitokset pystyvät tarjoamaan yrityksille tuoreimmalla osaamisella varustettuja talentteja.

“Palvelu on erityisen hyvä juuri PK-yrityksille, joilla ei välttämättä ole vielä vahvaa suhdetta oppilaitoksiin. Tiituksessa yritys pystyy halutessaan hoitamaan koko rekrytointiprosessin kätevästi ilman muita järjestelmiä. Työnantaja voi tarkastella tulleita hakemuksia, chattailla sopivien kandidaattien kanssa ja ilmoittaa valinnoista kaikille hakijoille rekrytoinnin päätyttyä“, Tiituksen markkinointipäällikkö Riikka Tapola hehkuttaa.

Palvelun äly hyödyntää matchmaking-ideaa ja yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen, taitojen ja sijainnin perusteella. Näin sopivin osaaja löydetään helposti ja nopeasti. Opiskelijat puolestaan voivat hoitaa koko rekrytointiprosessin kätevästi puhelimella Tiituksen työnhakusovelluksen avulla.

Työvoimapula ohjaa yrityksiä oppilaitosten suuntaan

Työvoimapula ohjaa yrityksiä oppilaitosten suuntaan

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, on monialainen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain runsaat 3000 nuorta ja aikuista ammatillisessa tutkintoperusteisessa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Ammattilaisia valmistuu vuosittain yli 1 000. Työelämään siirtymisessä tuetaan KSAOssa jo opintojen aikana, mutta myös valmistumisen lähestyessä ja sen jälkeen.

“Opiskelijoiden olisi hyvä päästä työelämään kiinni jo opiskeluaikana tai viimeistään ammattiin valmistumisen jälkeen. Se helpottaa myös yhteiskuntaan kiinnittymistä”, kertoo Katja Paavola Kouvolan seudun ammattiopiston työelämä- ja kehittämispalveluista.

KSAO käyttää opiskelijoiden työpaikkojen välittämiseen Tiitusta. Tiitus tarjoaa opiskelijoille helpon ja nopean alustan työnhakuun ja se toimii työnantajille kätevänä kanavana erilaisten työmahdollisuuksien muun muassa työssäoppimispaikkojen välittämiseen. Tiituksen avulla työnantajat tavoittavat kätevästi Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijat ja valmistuneet. Yritykset ja organisaatiot voivat tarjota koulutus- ja oppisopimuspaikkoja, etsiä projekteille osaajia, tarjota lomatuurauksia tai erilaisia muita työmahdollisuuksia. Palvelu yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Työnantajille ja opiskelijoille palvelun käyttö on maksutonta.

Työvoimapula ohjaa yrityksiä oppilaitosten suuntaan ja halukkuus yhteistyöhön Paavolan mukaan on aktivoitunut:
“Alueemme yritykset suhtautuvat positiivisesti oppilaitoksemme opiskelijoihin. Hyvä ja laadukas opetus takaa opiskelijoillemme työpaikkoja alueen yrityksissä”, Paavola kertoo.

KSAO toimii tällä hetkellä neljässä eri toimipisteessä Kouvolan alueella. Monipuolisesta tarjonnasta koulutuksia on valittavana yli 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa: humanististen ja taidealojen, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen, luonnontieteiden, palvelualojen, terveys- ja hyvinvointialojen, tekniikan alojen, maa- ja metsätalousalojen sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden puolelta.

Työnhakua ja uraohjausta

Työnantajille kerrotaan palvelusta, mutta myös KSAOn opiskelijoita ohjataan Tiituksen käytössä:
“Uravalmentajat ohjaavat opiskelijoita ottamaan käyttöön Tiitus-palvelun osaksi työelämässä oppimisen sekä työpaikkojen hakua varten. Opettajat opastetaan käyttämään Tiitusta, jolloin he voivat olla tukena ilmoituksia tehdessä tai vapaita paikkoja haettaessa”, Paavola kertoo.

Opiskelija luo Tiitukseen oman työnhakijaprofiilin opintojensa alussa ja täydentää sitä opintojensa aikana. Profiiliin arvioidaan omaa osaamista, ja siihen voi lisätä kuvia sosiaalisen median palveluista sekä lyhyen esittelyvideon. Opiskelija voi hyödyntää profiiliaan myös valmistumisen jälkeen. Opiskelijat voivat käyttää palvelua mobiilisovelluksen avulla, jolloin töiden hakeminen onnistuu alusta loppuun asti kännykällä.

Yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä on erityisen tärkeää

Tiiviit yhteydet työelämään ovat oppilaitoksille tärkeitä:
“Työelämälähtöinen koulutus takaa opiskelijoille työpaikkoja tutkintokoulutuksesta valmistumisen jälkeen. Kontakteja työelämään luodaan jo työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Siksi on tärkeää, että oppilaitos on tiiviissä yhteistyössä ja kehittää opetustaan vastaamaan työelämän tarpeita”, Paavola kertoo ja jatkaa: “Oppilaitoksen näkökulmasta opiskelijoiden työllistymisen merkitys korostuu, koska se vaikuttaa saatavaan rahoitukseen.”

KSAOssa yritysyhteistyö on tuttua. Yhteistyötä yritysten kanssa on tehty yrityskäynnein sekä kutsumalla yritysten henkilökuntaa tutustumaan oppilaitoksen tiloihin sekä järjestämällä heille työpaikkaohjaajakoulutuksia ja erilaisia asiakastilaisuuksia.

Tiitus haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille innostavia TET-kokemuksia

TET-jaksojen uutisoitiin kaipaavaan parannusta, kun Lapsiasiavaltuutetun toimisto huomasi nuorten olevan niihin jokseenkin tyytymättömiä. Digitaaliset järjestelmät voivat vastata ongelmaan. Mahdollisuus valita oma TET-paikka ja työnantajien satsaus TET-jaksojen laatuun olisi ensiarvoisen tärkeää.

Tiitus Groupin uusi Tetti-palvelu julkaistaan tänään. Palvelun tavoitteena on koota kaikki Suomen TET-paikat yhteen paikkaan, ja siten luoda nuorille parempia mahdollisuuksia valita itseään aidosti kiinnostava TET-paikka.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto huomasi selvityksessään, että jopa kolmasosa yhdeksännen luokan nuorista oli kuvannut TET-jaksojaan kielteisesti. Uusi Tetti-palvelu voi parantaa nuorten tyytyväisyyttä TET-jaksoja kohtaan tarjoamalla aikaisempaa laajemman kirjon TET-paikkoja nuorille.

“Olemme ensimmäinen palvelu Suomessa, joka kokoaa TET-paikat yhdelle kartalle. Nyt vain tarvitaan työnantajat ilmoittautumaan TET-työnantajiksi sankoin joukoin. Siksi haastamme kaikki Suomen työnantajat liittymään haasteeseen, kannustaa Tiituksen oppilaitosyhteistyöpäällikkö Jukka Sierla.

TET-tekemiseen tarvitaan lisää yhdenvertaisuutta

TET-paikan etsiminen jää Suomessa usein nuoren harteille. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksen mukaan nuorilla ei aina ole yhtäläisiä valmiuksia hankkia itselleen TET-paikkaa ja näin he voivat asettua TET-paikkojen haussa epätasa-arvoiseen asemaan.

Tetti-palvelua käyttämällä nuori jää vähemmän esimerkiksi sukulaistensa varaan TET-paikan haussa. Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ povasi ehdotelmassaan TET-jaksojen kehittämiseksi Tiituksen kaltaisten digitaalisten järjestelmien lisäävän yhdenvertaisuutta.

Laadukkaan TET-kokemuksen tarjoaminen nuorelle on yhteiskunnallinen teko

Esimerkiksi Sitra Labin Tulevaisuuslaboratoriolla on käynnissä kokeilu, jossa työnantajia kannustetaan tarjoamaan nuorille Vastuullinen TET -jakso. Laboratorioryhmän jäsen ja Kide-Säätiön toimitusjohtaja Tarja Arkio näkee onnistuneen TET-jakson tarjoamisen yritysvastuullisena tekona.

“Nyt on työn alla kriteerit, jonka perusteella voisimme tulevaisuudessa myöntää Vastuullinen TET -diplomin työnantajille, joiden tettiläiset ovat kokeneet TET-jaksonsa työnantajalla mielekkääksi”

Tiituksen #Tettihaaste kannustaa kaikkia työnantajia tarjoamaan innostavia ja laadukkaita TET-kokemuksia nuorille. Työnantajat voivat ottaa haasteen vastaan ilmoittautumalla TET-paikan tarjoajiksi ilmaiseksi osoitteessa: https://secure.tetjakso.fi.

Lisätiedot

Jukka Sierla
Oppilaitosyhteistyöpäällikkö
Tiitus Group Oy
jukka.sierla@tiitus.fi
puh. 050 5561 667

Milla Lius
Markkinointipäällikkö
Tiitus Group Oy
milla.lius@tiitus.fi
puh. 040 5019 616

 

Projektitori avaa kanavan yritysten ja oppilaitosten yhteiskehittämiselle

Projektitori avaa kanavan yritysten ja oppilaitosten yhteiskehittämiselle

Tiitus on julkaissut uuden projektitorin, joka pyrkii parantamaan oppilaitosten ja yrityksien välistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä erilaisten projektien avulla.

Projektitori on paikka, jossa erilaiset projektit ja projektien tekijät kohtaavat toisensa. Projektitorin tarkoituksena on luoda valtakunnallinen alusta koulujen, oppilaitosten ja yrityksien väliselle yhteiskehittämiselle ja yhteistyölle. Eri toimijat voivat ilmoittaa projektitorilla erilaista projekteista, joihin projektien tekijät voivat puolestaan tarttua.

Projektit osana oppimista

Tiitus on erikoistunut rakentamaan digitaalisia sovelluksia oppilaitosten urapalveluiden kehittämiseksi. Tiitus on kasvanut viimeisen vuoden aikana yhdeksi keskeisimmistä palveluista opiskelijan ja työnantajan välille. ”Tiitus toimii usean oppilaitoksen ura- ja rekrytointijärjestelmänä, joten oli luonnollista kytkeä projektit nyt myös osaksi oppilaitoksia”, toteaa Tiituksen toinen perustaja Niklas Litmala.

Litmala kertoo, että yrityksillä ja erilaisilla toimijoilla on valtavasti erilaisia ideoita, malleja ja konsepteja, joita haluttaisiin kohdistaa vahvasti nuoriin ja opiskelijoihin. Suoraa väylää ei kuitenkaan koulujen, oppilaitosten ja työelämän välillä tuntunut löytyvän.

Projektitorilla eri toimijat voivat tavoittaa ja tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa ympäri Suomea. Yritykset ja oppilaitokset voivat julkaista keskenään erilaisia haasteita tai projekteja ja etsiä niiden toteuttamiseen sopivaa kumppania.

”Kun palvelumme alkoi kasvamaan, huomasimme, ettei oppilaitosyhteistyö ole pelkästään työpaikkailmoituksia. Kuuntelimme oppilaitoksia ja yrityksiä ja huomasimme, että opiskelijat haluavat tehdä enemmän oikeaan työelämään liittyviä projekteja myös opintojensa aikana”, kertoo Litmala.

Myös oppilaitokset voivat kertoa projektitorilla avoimesti ongelman tai heittää haasteen yrityksien ja eri toimijoiden ratkottavaksi. Yritykset voivat vastata haasteisiin erilaisilla ratkaisuilla, ideoilla tai malleilla. Projektitori kannustaa olemassaolollaan yrityksiä kehittämään ja innovoimaan uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Projektitori kannustaa etenkin yrityksiä uudenlaiseen yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Oppilaitokset ovat parhaita uuden osaamisen ja innovoinnin keskuksia. Oppilaitokset voivat alkaa kehittää projektimaisesti vastauksia esimerkiksi yrityksen toiminnassa esiin tulleisiin haasteisiin ja antaa näin yrityksen toimintaan uudenlaista ja erilaista näkökulmaa.

Yritykset voivat julkaista projekteja projektitorille maksuttomasti.

Lue lisää: tiitus.fi/projektitori

Oppilaitokset ja yritykset yhteisellä asialla

Oppilaitokset ja yritykset yhteisellä asialla

Oppilaitosyhteistyöstä hyötyvät sen molemmat osapuolet: yritykset ja oppilaitokset. Yritykset voivat saada osaamista ja osaajia oppilaitoksista, kun taas oppilaitokset saavat paljon tietoa työelämän tarpeista yritysyhteistyön avulla. Mistä kaikesta osaamisyhteistyö voi koostua?

Projektit kuntoon opiskelijavoimin

Työmarkkinat muuttuvat entistä enemmän osaamisperusteisiksi. Tietyn ammattitaidon osaajaa ei välttämättä tarvitse tai kannata palkata kokoaikaisesti. Projektiluontoisiin töihin voidaan palkata muun muassa opiskelijoita. Projektityö voi olla esimerkiksi osa oppilaitoksen kurssia, jolloin projektin tekee yhden opiskelijan sijaan opiskelijaryhmä. Kuten työharjoittelussa myös projekteissa opiskelijat tarttuvat yleensä innokkaasti työelämän haasteeseen, sillä käytännön tekeminen konkretisoi opiskeltavat asiat.

Käytännön ongelmiin ratkaisut opinnäytetöillä

Jo tutkintonsa loppupuolella oleville opiskelijoille voidaan tarjota opinnäytetyöideoita. Jos yrityksellä on sopiva käytännön ongelma, johon haluttaisiin ratkaisua tai tarkastelua uuden teorian silmin, on opinnäytetyö hyvä keino saada haasteeseen uudenlaista näkökulmaa ja kirjallista tarkastelua. Jos opinnäytetyön tekijä paljastuu hyväksi ja fiksuksi tyypiksi, on hänelle helppo tarjota vakituista paikkaa yrityksestä.

Työpaikalla oppien oppisopimuksella tai koulutussopimuksella

Oppisopimuskoulutus perustuu osaamisen kartuttamiseen työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista voidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi täydentää muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuksesta tehdään määräaikainen työsopimus opiskelijan ja työnantajan välille, ja opiskelija saa työstään palkkaa. Sovittaessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu kustannuksia. Koulutussopimus ei perustu työsopimukseen kuten oppisopimus.

Koulutussopimuksella tutkinnon, tutkinnon osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittaminen on mahdollista. Opiskelu työpaikalla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikan kanssa. Työpaikan edustaja ja opettaja arvioivat osaamisen näyttöinä, ja opettaja vastaa oppimisprosessista. Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta, eikä opiskelijalle makseta palkkaa. Oppi- ja koulutussopimuksien avulla työnantaja pystyy sopivasta henkilöstä kouluttamaan itselleen osaavan työntekijän, jos hänen taitonsa ovat puutteelliset.

Mentoroinnin kautta kannustusta

Mentorointi on viime vuosina yleistynyt kokemuksen ja ideoiden jakamisen sekä sparrauksen muoto. Yrityksen työntekijät pystyvät mentoroinnin kautta rakentamaan opiskelijaystävällistä työnantajakuvaa. Innokkaimmat mentoroivat omasta tahdostaan, mutta muut työntekijät puolestaan voivat innostua mentoroinnista myös, jos siihen erikseen kannustetaan ja sitä tuetaan.

Kaikki oppilaitosyhteistyö hyödyttää yrityksiä uuden osaamisen tai tiedon muodossa, mutta oppilaitosyhteistyö muodostuu työelämäyhteyksien kautta opiskelijoille kultaakin kalliimmaksi kokemuksiksi ja verkostoiksi. Opiskelijan pitäisi löytää ensimmäisiä yhteyksiä työelämään jo opintojen aikana. Tiituksen räätälöity oppilaitosversio tuo helpon tavan harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen etsimiseen sekä mahdollistaa portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen jo opintojen aikana. Tiituksen avulla työnantajat voivat ilmoittaa työpaikoista, keikkatöistä, projekteista, opinnäytetyömahdollisuuksista sekä oppisopimus- ja koulutussopimuspaikoista.