Tiitus tuo kevytyrittäjyyspalvelun opiskelijoiden ulottuville

Tiitus tuo kevytyrittäjyyspalvelun opiskelijoiden ulottuville

Kevytyrittäjyys on opiskelijalle joustava tapa lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä, ja se tuo opiskelijalle mahdollisuuden tasapainottaa opinnot ja työskentely. Kymmenissä suomalaisissa oppilaitoksissa käytössä oleva Tiitus tuo nyt kevytyrittäjyyttä opiskelijoiden ulottuville tarjoamalla siihen soveltuvan laskutuspalvelun.

Tiitus tahtoo panostaa nuorten ja nuorten aikuisten yrittäjyyteen tuomalla kevytyrittäjyyspalvelu Poolin opiskelijoiden ulottuville entistä paremmin. Laskutuspalvelu Pooli on nyt osa samaa konsernia Tiituksen kanssa ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuutta kokeilla yrittäjyyttä alkuun kevytyrittäjänä.

“Opiskelijapiireissä tunnetulla Tiituksella on hienot edellytykset tuoda yrittäjäkulttuuria opiskelijoiden tietoisuuteen – kevytyrittäjyys on opiskelijalle matalan kynnyksen tapa lähteä koittamaan siipiään yrittäjänä”, kertoo Tiituksen perustaja ja toimitusjohtaja Sami Ahonen.

 

Kevytyrittäjyys yleistyy

Kevytyrittäjyys on yrittäjämäinen tapa tehdä työtä asiakkaalle. Kevytyrittäjä toimii ilman omaa yritystä laskutuspalvelun kautta, joka hoitaa kevytyrittäjän laskutuksen ja byrokratian. Muihin yritysmuotoihin verrattuna kevytyrittäjyyden taloudellinen riski on matala.

YLE povasi kevytyrittäjyyttä työelämän megatrendiksi vuonna 2020, eikä ihme. Kevytyrittäjyys on kasvanut Suomessa viime vuosina huimasti. Työ ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 julkaiseman selvityksen mukaan Suomessa arvioitiin olevan noin 25 000-73 000 kevytyrittäjää. Uusi Työ Ry puolestaan arvioi kevytyrittäjiä olevan tällä hetkellä Suomessa jo 150 000.

 

Matalan kynnyksen väylä yrittäjyyteen

Monen opiskelijan kynnys yrittäjyyteen tuntuu olevan korkea. Yrittäjyys nähdään usein vaikeana ja byrokraattisena. Tyypillinen opiskelija on iältään nuori, ja omaa kokemattomuutta saatetaan pelätä turhaan. Usko omaan liikeideaan voi olla hatara. Erityisesti taloudellinen riski voi tuntua opiskelijalle pelottavalta. Moni yrittämisen esteeksi muodostuva ajatus saattaakin perustua useammin mutu-tuntumaan kuin tietoon. Kyse on enemmänkin asenteista.

 

“Näen kevytyrittäjyyden madaltavan opiskelijan kynnystä lähteä testaamaan siipiään yrittäjänä. Yrittäjyydellä tuntuu olevan nuorten keskuudessa turhan huono maine. Se nähdään usein mörkönä; yrittäjistä ajatellaan, ettei heillä ole koskaan aikaa ja konkurssi odottaa nurkan takana”, pohtii Tiituksen toinen perustaja ja kehitysjohtaja Niklas Litmala.

 

Opinnot ensin

94% Tiituksen kyselyyn vastanneista opiskelijoista kertoi tahtovansa kokemusta työelämästä opintojen aikana. Yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneelle opiskelijalle kevytyrittäjyys on harvoin huomattu vaihtoehto työkokemuksen keräämiseen opintojen aikana.

Kevytyrittäminen suo opiskelijalle mahdollisuuden päättää, koska tekee töitä. Moni opiskelija tasapainottelee työn ja opintojen välillä, ja valitettavan usein oppitunnin sijasta päädytään työvuoroon. Kevytyrittäjyys mahdollistaa opintojen priorisoinnin. Se tuo myös mahdollisuuden kuunnella itseään ja huolehtia omasta jaksamisesta – kevytyrittäjyys voi olla vastaus opiskelijoiden yleistyvään uupumukseen.

 

Kokeile kevytyrittäjyyttä!

 

 

Tiituksen uusi versio mahdollistaa monipuolisen yhteistyön

Tiitukseen on päivittynyt paljon uusia oppilaitosyhteistyötä monipuolistavia ominaisuuksia. Tutustu ominaisuuksiin!

 

Tapahtumat, koulutukset ja projektit

Yritykset ja oppilaitokset voivat nyt ilmoittaa Tiituksen kautta erilaisista tapahtumista, koulutuksista ja projekteista opiskelijoille. Opiskelijat voivat selailla ja etsiä heitä kiinnostavia tapahtumia, projekteja ja koulutuksia tietokoneella. Oppilaitokselle pitää kytkeä palvelut päälle, jotta niitä voidaan käyttää.
 

Laajemmat yritysprofiilit

Laajempien yritysprofiilien avulla yritykset pystyvät viestimään juuri heille tärkeistä asioista ja herättämään kiinnostusta työnantajana opiskelijoiden keskuudessa.

 

Hakuvahti

Hakuvahdin kautta opiskelijat saavat tiedon parhaimmista työpaikoista sähköpostitse. Match-prosentin pitää olla yli 90%, jotta opiskelija saa ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakuvahdin voi kytkeä pois päältä halutessaan.

 

Uusi nopeampi match

Tiituksessa on nyt uusittu nopeampi match. Työpaikat ja opiskelijat kohtaavat entistä nopeammin. Työpaikkoja voi selata match-prosentin mukaan myös tietokoneella.

 

Muita uusia juttuja

Olemme parantaneet muun muassa työpaikkailmoituksen tekoa, joten valinnat ovat hieman muuttuneet. Olemme tehneet myös muita yleisiä korjauksia palvelusta esille tulleisiin vikoihin.

Marraskuun muutokset

Marraskuun aikana olemme:

1 – nopeuttaneet taustajärjestelmää ja sen avulla parantaneet suorituskykyä.

2 – monipuolistaneet oppilaitoksen analytiikkaa.

3 – helpottaneet työnhakijoiden työnhakua.

  • Lisäsimme mobiilisovelluksiin ilmoituskeskuksen. Nyt työnhakijat voivat lukea yhdessä paikkaa kaikki heitä koskevat ilmoitukset muun muassa yhteydenottopyynnöt yrityksiltä.
  • Hakiessaan työpaikkaa hakija voi lisätä hakemukseensa lisätietoa siitä, miksi juuri hänet pitäisi palkata, sekä palkkatoiveensa.
  • Portfolioon voi lisätä nyt myös tekstilinkin haluamaansa sisältöön.

4 – parantaneet ja monipuolistaneet entisestään työnantajien työpaikkailmoituksen luomista ja rekrytointiprosessia.

  • Työnhakijat voivat hakiessaan vastata hakemiseen liittyvään lisäkysymyksen ja lisätä palkkatoiveensa. Työnantajat näkevät hakijoiden vastaukset hakijaprofiileita selatessaan valitessaan kohdan ”Hakemuksen tiedot”.
  • Siirsimme sijainti ja toimialuetiedot omaksi vaiheekseen, joten tärkeä toimialuevalinta ei unohdu ilmoitusta tehdessä.
Ohjelmistokumppani

Ohjelmistokumppani

Tiituksen oppilaitos-, yritys- ja opiskelijapalveluita on kehitetty jo lähes viisi vuotta. Tiitus sovelluksen taustalla pyörivät laajat tietojärjestelmät, joiden avulla vastataan tuhansien käyttäjien erilaisiin työelämään liittyviin tarpeisiin.

Tiitus ja Sarkain ovat tehneet yhteistyötä ohjelmistokehityksen parissa useita vuosia. Ohjelmistotalo Sarkain on toteuttanut asiakaspalautteiden pohjalta uusia toimintoja ja ehdottanut Tiitukseen ajanmukaisia teknologiaratkaisuja. Yhteistyö jatkuu ja uusia toimintoja julkaistaan tasaisesti.

Alkusyksyn päivitykset

Palveluumme on tullut paljon muutoksia, jotka vaikuttavat sekä opiskelijan, työantajan että oppilaitoksen Tiituksen käyttöön. Muutoksia on tullut kirjautumisnäkymiin, työpaikkatoreihin, palvelun kieliversioiden käyttöön ja mobiilisovelluksiin.

1 – Kirjautuminen
Olemme selkeyttäneet kirjautumista. Nyt yleisessä kirjautumisnäkymässä secure.tiitus.fi on kolme kirjautumisroolia: työnhakija, työnantaja ja oppilaitos. Tällä pyrimme parantamaan palvelupolkua, selkiyttämään kirjautumista ja vähentämään virheellisten profiilien luomista.

2 – Työpaikkatorit
Työpaikkatorit verkossa ovat nyt entistä paremmat! Voi suodattaa työpaikkatorilla ilmoituksia toimialojen ja taitojen lisäksi myös sijainnin ja työn keston mukaan sekä työpaikkailmoituksen lähteen mukaan.

3 – Kieliversiot
Nyt työnantajien ja oppilaitoksen hallinta toimii myös englanniksi. Voit vaihtaa palvelun kieltä hallinnasta löytyvistä kielilipuista.

4 – Somelinkit ja suosittelijat
Työnhakijat voivat lisätä profiiliin linkkejä sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi omaan sosiaalisen median tiliin tai YouTube-videoon. Uutena työnhakijaprofiilissa on myös Suosittelija-kohta, jossa suosittelijan yhteystiedot voi lisätä profiiliin. Somelinkit ja suosittelijoiden tiedot voi lisätä uudessa profiilin osiossa ”Some ja muut”.

5 – Mobiilipäivitykset
Oman profiilin jakaminen mobiilissa on nyt mahdollista. Profiilin voi jakaa kätevästi muun muassa sähköpostitse tai viestitse. Mobiilissa myös työpaikkojen suodatusmahdollisuudet ovat paremmat, ja työpaikkoja voi suodattaa nyt myös työn luonteen mukaan.

6 – Portfolio verkossa
Kuvia profiiliin voi lisätä nyt myös verkossa! Tällä hetkellä verkossa voi lisätä vain kuvia, mutta mahdollisuutta videon lisäämiseen ollaan kehittämässä. Siitä siis lisää myöhemmin!