Stressaako?

Stressaako?

Opiskelijat kokevat työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisen vaikeaksi ja stressaavaksi. Tämä selvisi tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -kyselytutkimuksesta, sillä noin kolme neljäsosaa opiskelijoista (78%) oli sitä mieltä, että työpaikan löytäminen on vaikeaa. Noin puolet opiskelijoista (51%) koki harjoittelupaikan löytämisen vaikeaksi.

Koska työ- ja harjoittelupaikan löytäminen on vaikeaa, aiheuttaa se opiskelijoille myös stressiä. Kyselystämme selvisi, että huomattava osa opiskelijoista (78%) kokee, että työ- ja harjoittelupaikan löytäminen on stressaavaa. Vain 17% opiskelijavastaajista kertoi kokevansa, että työ- ja harjoittelupaikan löytäminen ei stressaa heitä.

Yksi syy, miksi työ- tai harjoittelupaikan löytäminen koetaan vaikeaksi ja stressaavaksi, voi olla työpaikkojen pirstaloituminen moneen paikkaan. Tutkimuksestamme selvisi, että noin kaksi kolmasosaa (67%) opiskelijoista koki opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen pirstaloituneen moneen kanavaan. Se, että työmahdollisuuksia löytyy monesta paikasta on rikkaus, mutta työtä haettaessa työpaikkojen pirstaloituminen tarkoittaa töiden etsimistä monesta paikasta, mikä puolestaan vie aikaa. Noin kolme neljäsosaa (74%) opiskelijavastaajista koki tarpeelliseksi yhden kanavan, josta opiskelijat voivat etsiä työ- ja harjoittelupaikkoja. Kukaan opiskelijoista ei ollut täysin eri mieltä siitä, että yksi kanava työ- ja harjoittelupaikoille tarvittaisiin. Jokseenkin eri mieltä yhden kanavan tarpeellisuudesta oli 14% opiskelijoista.

Töiden etsiminen monesta paikasta vie aikaa, mutta opiskelijat kertoivat, että eniten työnhaussa aikaa vie työhakemuksen laatiminen. Tekemästämme tutkimuksesta kuitenkin selvisi, että yritysten edustajat kokivat opiskelijoiden palkkaamisessa tärkeimmäksi asenteen. Opiskelijoiden kannattaa siis työhakemusta laatiessa tuoda asennetta esille. Silloin työhakemuksen tekemiseen menetetty aika on käytetty tehokkaasti.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä, joka osoitettiin kolmelle eri kohderyhmälle: opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla kootussa muodossa.

Miten erotut muista hakijoista?

Miten erotut muista hakijoista?

Tiitus profiililla erotut joukosta!

Kun haluaa erottautua muista hakijoista on tärkeää tehdä monipuolinen ja selkeä CV työnantajalle. Tiitus tarjoaa näppärän työkalun siistin ja selkeän profiilin (cv:n) toteuttamiseen, josta työnantaja saa tiedot hyvin esille.

Olemme lisänneet mobiilisovellukseen profiilin testaustoiminnon, joten kun profiilisi on valmis, voit testata millaiset pisteet sinun CV:si saa!

Vaikka Tiituksen työpaikkatorilta ei löydy heti sopivaa työpaikkaa kannattaa profiili tehdä kuitenkin viimeisen päälle. Työnantajat voivat hakea koko Tiituksen hakijakannasta sopivia työnhakijoita ja silloin on tärkeää että profiilisi on kunnossa!

Työkokemus, koulutus

Voit lisäillä kokemuksia sitä mukaan kun niitä kertyy. Tämä on ainut toiminto Tiituksen sovelluksessa, joka vaatii vähän näppäimistön käyttöä. Meillä testaajat ovat näpytelleet vähintää 1000 kertaa nämä tiedot, joten kyllä sinäkin pystyt lisämään esim viimeisimmän tai ehkä 3 viimeisimpää työkokemusta tai koulutusta.

Osaaminen ja taidot

Ei tarvitse lisätä kaikkea, vaan ne taidot joita erityisesti osaat ja arvostat. Tiituksen mobiilisovelluksen laadun mittaus tarkastaa myös tämän, jottei hakija hae 30 taidolla paikkaan johon on listattu 1-3 taitoa. On tärkeää tuoda esille ne taidot, jotka ovat kaikkein vahvinta sinussa!

Onko sinulle kasvot?

Vaikka rekrytointi päätöksiä ei kasvojen perusteella tehdäkään niin on varmasti selvää, että profiilia, joissa on hakijan kasvot näkyvillä on sellaisen kanssa mukavampaa chattäillä.

Muut kuvat ja video

Tiitus tarjoaa sovelluksen ksihtenä uutena toimintona lisätä kuvia somesta ja omasta puhelimesta. Työnantajat saavat kuvista paremmin persoonaa esille, joten lisää niitä. Olemme kuulleet, että kuvien perusteella on myös tehty rekrytointi päätöksiä. Eli lisää muutama kuva, vaikka harrastuksista tai ihan vain sinulle tärkeistä asioista. Voitko kuvata itsestäsi Tiituksen profiiliin myös lyhyen esittelyvideon itsestäsi!

Jatkossa voi myös jakaa oman profiilis kenelle vain haluat.

 

Katso miten työnantajat näkevät profiilisi!

Työsopimus on tärkeä osa työsuhdetta

Työsopimus on tärkeä osa työsuhdetta

Kun työsuhde alkaa, niin työnantajan kanssa on hyvä sopia muutamista asioista. Usein nämä asiat sovitaan työsopimuksessa, joka onkin ehdottoman tärkeä tehdä ennen ensimmäistä työpäivää. Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa laaditaan ehdot työskentelylle sekä erilaisia menettelytapoja esimerkiksi työsuhteen päättämiselle.

Työsopimus saattaa aluksi tuntua turhalta. Sen merkityksen kuitenkin huomaa vasta silloin, jos sinun ja työnantajan välille ilmenee työsuhteeseen liittyviä väärinymmärryksiä. Tällaisia tilanteita tapahtuu aika harvoin, mutta työsopimus turvaakin erityisesti sinun oikeuksia. Usein erimielisyydet ja kysymykset saattavat koskea palkanmaksua tai kertyneitä lomia.

Kun saat työsopimuksen työnantajalta allekirjoitettavaksi, niin tarkista ainakin nämä seuraavat kohdat. Hyvä muistisääntö on se, että työsopimuksessa ei tulisi olla yhtään sellaista kohtaa jota et itse täysin ymmärrä, tai teksti tuntuu epäselvältä ja sekavalta.

Palkka
Työsopimuksesta tulisi selvitä paljonko palkkaa saat tehdystä työstä ja milloin palkkaa maksetaan. Palkka voi olla tuntiperusteinen tai kuukausipalkka. Joskus palkkaan voi sisältyä myös erilaisia lisiä, kuten sunnuntaista ja yövuoroista tai ylitöistä.

Työaika
Täyspäiväinen työaika on usein 37,5/viikossa, mutta osa-aikaisella työntekijällä se voi olla mitä vain 0-37.5 tunnin väliltä. Nolla sopimus tarkoittaa sitä, että työantaja ei ole velvollinen tarjoamaan sinulle tiettyä tuntimäärää viikossa, vaan jokainen viikko katsotaan tilannekohtaisesti työvuoroja suunnitellessa. Nollasopimus tarkoittaa myös työntekijälle sitä, että hänen ei tarvitse sitoutua kuin erikseen sovittaviin työvuoroihin.

Sopimuksesta on myös hyvä ilmetä se, että onko työaikasi joustava, vai tapahtuuko se tiettynä kellon aikana. Joustava työaika tarkoittaa sitä, että työpäivä alkaa joka aamu esimerkiksi 8-10. Mikäli tulet töihin myöhemmin, niin työpäiväsi loppuu myös myöhemmin.

Koeaika
Työsuhteessa on aina irtisanomisaika työnantajalle sekä työntekijälle. Monesti mikäli työnantaja irtisanoo työsuhteen, niin irtisanomisaika on pidempi kuin työntekijän omasta ilmoituksesta. Koeaika tarkoittaa sitä, että työsuhteen alussa on esimerkiksi 3kk jakso, jolloin kumpikin työsopimuksen osapuoli voi päättää työsopimuksen ilman perusteluita tai irtisanomisaikaa.

Työsopimus on virallinen ja juridinen asiakirja. Monet asiat on kirjattu sopimukseen ylös tiivistettynä ja virallista kieltä käyttäen. Ennen työsuhteen alkua työnantajan kanssa on myös sopia yhteisistä säännöistä ja tavoitteista suullisesti. Esimerkiksi jos työsi on tulospainotteista, niin varmista työnantajalta mikä on vähimmäistulos, johon sinun odotetaan pääsevän.

Välivuosi edessä?

Välivuosi edessä?

Välivuosi tarkoittaa monilla nuorilla ammattikoulun tai lukion jälkeistä aikaa, jolloin pohditaan mitä seuraavaksi tehdään. Lähdetäänkö mahdollisesti töihin, armeijaan, luetaanko pääsykokeisiin vai reissataanko. Välivuosi on monelle hieman ahdistava ajatus, jos ei tiedä mitä haluaa tehdä ja tämä aika kannattaakin käyttää mahdollisimman fiksusti. Listasimme muutamia asioita, joihin voi panostaa välivuoden aikana. Yksikään näistä ei ole muita huonompi tai parempi vaan jokaisen elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu.

Työn teko tai vapaaehtoistyö
Työtä ja vapaaehtoistyötä tehdessä voi kerryttää kokemusta ja osaamista työelämää varten. Nämä ovat myös ainutlaatuisia tilaisuuksia päästä pohtimaan mitä tulevaisuudessa haluaa ehkä lähteä tekemään. Suomessa on vahva vapaaehtoistyön kulttuuri ja monet tapahtumat rakennetaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Lomailu ja reissailu
Lomailu ja ennen kaikkea reissaaminen voi laittaa miettimään tulevaisuutta. Eri kulttuureissa näkee paljon eri arvoihin perustuvaa toimintaa. Reissaaminen voi antaa paljon uusia näkökulmia asioihin. Lomailussa kannattaa muistaa se, että ei uppoudu ihan koko vuodeksi pelkästään lomailemaan, sillä silloin taas ”normaaliin arkeen” paluu voi olla hyvinkin haastavaa ja raskasta.

Itsensä kehittäminen
Välivuosi voi antaa paljon aikaa itselleen. Tämä on hyvää aikaa tehdä juuri niitä asioita mistä pitää. Esimerkiksi uusien harrastuksien aloittaminen, kirjojen lukeminen tai vaikka erilaisissa tapahtumissa käyminen.

Valmistaudu yhteishakuun
Jos olet päättänyt mihin kouluun lähdet hakemaan, kannattaa alkaa miettiä kuinka raivaat itsellesi aikaa kouluun pääsemiseksi. Jos tiedät jo mitä haluat ja mihin haluat hakea, kannattaa sparrailla tästä tahojen kanssa, jotka ovat jo alalla tai koulussa. Voit saada hyviä vinkkejä, miten saat opiskelusta mahdollisimman paljon irti sekä mihin asioihin kannattaa keskittyä.

Tässä oli vain muutama esimerkki, miten välivuotta kannattaa viettää. Välivuosi on siis täynnä mahdollisuuksia ja kannattaa ottaa siitä niin paljon irti kuin mahdollista!

 

Pääsitkö työhaastatteluun?

Pääsitkö työhaastatteluun?

Joskus ehkä monenkin yrittämisen jälkeen koittaa se päivä, kun saat kutsun työhaastatteluun. Se on uusi ja jännittävä tilanne, joka mietityttää varmasti meitä jokaista. Ei ole yhtä oikeaa tapaa, miten ja missä työhaastattelu tapahtuu. Monesti työhaastattelut etenevät portaittain eteenpäin. Hakija haastatellaan nopeasti ensin puhelimessa ja tämän jälkeen hakijalta saatetaan pyytää tarkempia vastauksia videohaastattelussa. Tässä listattuna muutamia erilaisia työhaastatteluiden muotoja.

Erilaisia työhaastatteluita

Puhelinhaastattelu
Puhelinhaastattelu voi tulla joskus yllättäen. Se on monesti ensimmäinen vaihe työhaastatteluissa. Soittamalla sinulle rekrytoija haluaa monesti täydentää aukkoja, joita lähettämässäsi työhakemuksessasi mahdollisesti oli. Hän myös saattaa kysyä sinulta, että onko elämäntilanteesi muuttunut hakemuksen lähettämisen jälkeen. Puhelinhaastattelun jälkeen kannattaa yrittää sopia rekrytoijan kanssa selkeät seuraavat askeleet.

Videohaastattelu
Työnantaja ei ole kiinnostunut pelkästään osaamisestasi ja koulutuksestasi. Häntä kiinnostaa nähdä sinun asennetta ja persoonaasi. Siitä saa videon avulla hyvin paljon paremman käsityksen, kun pelkästä tekstistä. Videohaastattelut suoritetaan useasti erilaisten palveluiden kautta, jossa sinulla on mahdollisuus vastata eri kysymyksiin kysymys kerrallaan. Useasti voit katsoa vastauksesi ja nauhoittaa sen halutessasi uudestaan.  Videohaastattelua on kuitenkin turha jännittää ja siihen pääseminen on jo itsessään puolivoitto.

Ryhmähaastattelu
Ryhmähaastattelussa työnantaja tapaa useita hakijoita samanaikaisesti. Työnantaja ei välttämättä kysy sinulta tarkkoja henkilökohtaisia kysymyksiä, vaan haastattelu muistuttaa enemmänkin yhteistä keskustelua eri teemoista. Työnantaja tarkkailee ryhmähaastattelussa etenkin sinun käyttäytymistä vieraan ryhmän keskellä. Huolehdi siitä, ettet jää hiljaiseksi ja muiden hakijoiden varjoon.

Kasvokkain tapahtuva haastattelu
Kasvokkain tapahtuva haastattelu on monesti työhaastattelun viimeisin vaihe. Se tapahtuu useasti työnantajan luona. Mikäli saat kutsun haastatteluun työnantajan tiloihin, niin voit olla jo ylpeä itsestäsi. Kaikki eivät saa tätä kutsua ja se että sinut on kutsuttu, osoittaa sen, että työnantaja on oikeasti kiinnostunut sinusta.

Miten työhaastatteluun kannattaa valmistautua

Valmistaudut parhaiten työhaastatteluun rentoutumalla ja miettimällä omia vahvuuksiasi. Työhaastattelua on turha jännittää. Usein työhaastattelut saattavat mennä huonosti juuri siksi, että jännität tilannetta liikaa. Työhaastattelut ovat monesti enemmän keskusteluita, jossa rekrytoija tai työnantaja haluaa tutustua sinuun henkilökohtaisesti. Voit valmistautua työhaastatteluun miettimällä tarkasti omia vahvuuksiasi. On myös todella tärkeä osata kertoa omista heikkouksista ja asioista, joissa haluat vielä kehittyä. Kannattaa myös miettiä erilaisia kysymyksiä valmiiksi, mitä sinä haluaisit tietää mahdollisesti tulevasta työpaikastasi. Monesti työnantaja myös kysyy sinulta sen tutun kysymyksen. Miksi juuri sinut kannattaisi palkata tähän tehtävään?

Kolme vinkkiä, jota työhaastattelussa kannattaa kysyä!

Kysy palautetta
Haastattelun jälkeen kannattaa aina kysyä palautetta omasta työhaastattelusta. Joskus rekrytoija saattaa kertoa, että palaa palautteen ja tiedon muodossa asiaan esimerkiksi seuraavalla viikolla. Palautteen kysyminen auttaa sinua itseäsi kehittymään ja poistaa jännitystä mahdollisesti seuraavaa kertaa silmällä pitäen.

Kysy Deadline
Mikä onkaan ärsyttävämpää, kun odottaa ja odottaa. Haastattelun jälkeen kannattaa kysyä tarkasti mikä on se päivä, jolloin rekrytoija palaa viimeistään sinulle asiaan. Se helpottaa sinua kun, sinun ei tarvitse odottaa epätietoisena loputtomiin. Jos rekrytoijasta ei kuulu sovittuun ajankohtaan mennessä mitään, niin soita perään ja kysy. Viestit tällä vain omasta aktiivisuudestasi ja motivaatiostasi.

Kysy jotain työnantajasta
Työhaastattelu menee liian usein siihen, että vain rekrytoija kysyy sinulta erilaisia kysymyksiä ja sinä vastaat. Haastattelu on kuitenkin molemminpuolinen dialogi, jossa myös sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Voit esimerkiksi kysyä työnantajalta sen, että miksi sinun pitäisi tulla heille töihin. Napakat kysymykset haastavat rekrytoijaa ja kertovat että ymmärrät itse oman arvosi. Molemminpuolinen keskustelu antaa sinusta hyvän ja positiivisen kuvan.

 

Minustako yrittäjäksi

Minustako yrittäjäksi

Yrittäjyys on yksi vaihtoehto työllistää itsensä. Yrittäjyys mielletään monesti raskaana ja vaikeana, mutta siihen liittyy useita erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja. Meistä kaikista ei tule yrittäjiä, mutta yrittäjyys on yksi hyvä tapa lähteä toteuttamaan omaa näkemystä, unelmaa ja ansaita tekemisestä vielä palkkaa. Tässä listattuna kuusi erilaista asiaa, jotka sinun on otettava huomioon yrittäjyyttä suunnitellessasi.

Mieti tarkasti mitä olet tekemässä ja miksi

Sinun on itse uskottava omaan yritykseesi ja asettava matkalle erilaisia tavoitteita. Yrittäminen ei ole myöskään aina herkkua. Tulet kokemaan matkalla miljoonia vastoinkäymisiä. Siksi on tärkeää, että koet intoa ja intohimoa sitä kohtaa, mitä ryhdyt tekemään. Yrittäjyyteen on myös monia erilaisia tapoja ja muotoja. Voit perustaa kevyen toiminimen tai jos liiketoimintasi kasvaa tarpeeksi suureksi on osakeyhtiön perustaminen kaikista järkevintä. Selvitä mitkä ovat sinun resurssisi ja sinulle paras tapa lähteä miettimään yrittäjyyttä.

Yrittäjyys on liiketoimintaa
Yrittäjyys tarkoittaa sitä, että teet itsestäsi itsesi työnantajan. Kukaan ei halua toimia yrittäjänä ilmaiseksi. Siksi sinun onkin mietittävä mistä saat yritykseesi myyntiä aikaiseksi. Monesti yritys ei ala tuottaa heti ensimmäisten kuukausien aikana. Siksi sinun on tärkeä selvittää, kuinka kauan voit työskennellä ilman palkkaa ja minkälaisia eri vaihtoehtoja yritystoiminnan rahoittamiseen on olemassa.

Suunnittele huolella
Yrittämien vaatii paljon suunnittelua ja erilaisia laskelmia. Tähän kannattaa käyttää paljon aikaa ja selvittää että uskotko itse muut sinun onnistuvan. Jos et saa yrityksestäsi kannattavaa laskelmien ja suunnitelmien perusteella, niin yritys tuskin tuottaa sen paremmin käytännössäkään. Suunnittelemisen tarkoituksena on selvittää se, että kannattaako ajatusta jatko kehittää. Joskus on viisautta muuttaa suunnitelmaa tai yrittää keksiä jotain muuta.

Kokeile kevytyrittäjyyttä
Sinun ei välttämättä tarvitse heti perustaa omaa yritystä. Yrityksen perustamiseen liittyy paljon tekemistä vastuuta. Suomessa toimii useita kevytyrittäjyyden palveluita, jotka mahdollistavat laskuttamisen ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjyyden avulla voit kokeilla esimerkiksi ensimmäisten kuukausien aikana toimiiko liikeideasi ja saatko tuotetta tai palveluasi myydyksi.

Älä yritä yksin
Sinun ei tarvitse miettiä yrittäjyyttä välttämättä yksin. Ympärilläsi on varmasti paljon ihmisiä, jotka myös miettivät yrittäjyyttä. Yrittäminen voi olla helpompi aloittaa yhdessä jonkun kaverin kanssa. Silloin tekemiseen voi löytyä enemmän motivaatiota ja työ ei tunnu niin yksinäiseltä. Joka tapauksessa omaa liikeideaa ja tekemistä kannattaa sparrailla jatkuvasti muiden kanssa.

Osallistu erilaisiin tapahtumiin
Yrittäminen on pitkälti myös verkostoitumista. Tarvitset ympärillesi asiakkaita, kumppaneita ja tekijöitä. Tutustu erilaisiin yrittäjille suunnattuihin tapahtumiin ja osallistu niihin. Monesti tämän tyyppiset tapahtumat ovat suunnattu nimenomaan yrittäjäksi aikoville ja ne ovat täynnä auttavia ihmisiä. Tapahtumista taas hyviä vinkkejä ja ohjeita yrittäjyyden aloittamiseksi.