Kesätyöntekijöitä? Meillekö?

Kesätyöntekijöitä? Meillekö?

Opiskelijat tuovat uutta virtaa ja näkyvyyttä

Nuoret työntekijät voivat tuoda paljon yritykseesi uudenlaista energiaa. Mieti, miten nuoret työntekijät tai opiskelijat kannattaa hyödyntää liiketoiminnassa ja erityisesti markkinoinnissa. Jos yrityksesi tuotteet tai palvelut soveltuvat myös nuorille ja toimintaa voitaisiin kasvattaa nuorten kohderyhmässä, kannattaa nuorten työntekijälähettiläiden potentiaali hyödyntää. Liiketoiminnalle on hyväksi, että puskaradiossa puhutaan yrityksestä opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa. Opiskelijoiden palkkaaminen rakentaa yritysmielikuvaa muillakin tavoin myönteiseen suuntaan.

Saat paikattua resurssipulaa kesän ajaksi

Jos yrityksellänne kesä on juuri kiireisin sesonkiaika, voidaan lisäkäsiä saada helposti opiskelijoista. Jos kassa ei kilise samaan tahtiin kesällä kuin muina vuodenaikoina, voidaan vakituiset työntekijät vapauttaa ansaituille pitkille kesälomille, sillä välin kun opiskelijat paikkaavat kesälomien aiheuttamaa henkilövajausta. Työnantajien pitää kuitenkin muistaa, ettei tekijöitä heitetä vain altaan syvään päähän kesän alussa. Kesätyöntekijät pitää muistaa perehdyttää hyvin, jotta kesän työjakso on onnistunut kaikille osapuolille.

Uusia työntekijöitä taloon

Kesä on hyvää aikaa tutustuttaa uusia tekijöitä taloon ja testata työntekijöiden sopivuutta. Kesän jälkeen työyhteisöön sopeutuneille kesätyöntekijöille on helppo tarjota osa-aikaista tai vakituista työtä.

Tiituksen kautta ilmoitat avoimista kesätyömahdollisuuksista suoraan eri oppilaitosten opiskelijoille maksuttomasti!

Viisi syytä käyttää Tiitusta yrityksen rekrytoinnissa

Viisi syytä käyttää Tiitusta yrityksen rekrytoinnissa

Yrityksellä on tarjolla lukuisia eri kanavia työpaikkojen julkaisuun. Lisäksi yrityksillä on monesti hankittu oma rekrytointijärjestelmä, jota halutaan käyttää. Tämän vuoksi moni yritys miettii, miksi käyttäisi Tiitusta rekrytointiin. Listasimme alle viisi syytä, miksi yrityksen kannattaa ottaa Tiitus käyttöön jo tänään.

1 – Tavoita opiskelijat oppilaitoskohtaisesti ja valtakunnallisesti

Mikään kanava ei tavoita opiskelijoita paremmin kuin Tiitus. Monet opiskelijat hakevat aktiivisesti työpaikkaa kesälle 2019, opiskeluidensa ohelle, tulevaan työharjoitteluun sekä valmistumisen jälkeiseen aikaan. Tiituksessa pystyy valitsemaan oppilaitoskohtaisesti ne toimialueet, joiden opiskelijoita yritys haluaa hakevan avoimeen työtehtävään. Tämän lisäksi yritys voi valita Tiituksen yleisen kanavan, jolloin työpaikkailmoitus näkyy valtakunnallisesti kaikille opiskelijoille.

2 – Palvelun käyttö on yritykselle helppoa ja maksutonta

Palveluun rekisteröityminen on tehty yrityksille helpoksi. Käyttöönotto tapahtuu vaivattomasti rekisteröitymällä Tiituksen sivuston kautta. Alle tunnissa yritysprofiili on kunnossa ja yritys on julkaissut ensimmäisen työpaikkailmoituksensa opiskelijoille.

3 – Hakemukset voi ohjata omaan rekrytointijärjestelmään

Monen yrityksen murheena on yhdistää hakijat yhden ja saman kanavan alle. Tiituksessa yritys pystyy työpaikkailmoitusta laatiessaan valitsemaan ohjataanko hakijat Tiitukseen vai yrityksen omaan rekrytointjärjestelmään. Riippumatta siitä kumman kanavan valitsee, työpaikkailmoitus näkyy näyttävästi opiskelijoille Tiituksessa sekä sovelluksessa että selaimessa.

4 – Työaikaa säästyy, kun hakijoita voi haastatella chat-toiminnon avulla

Nykyajan työelämä on erittäin hetkistä, joka heijastuu myös yrityksen rekrytointiin. Työaikaa säästyy kun Tiituksessa hakijoita pystyy haastattelemaan chat-toiminnon avulla. Näin yrityksen rekrytoija ehtii saman päivän aikana käymään moninkertaisesti hakijoita lävitse aiempaan verrattuna.

5 – Löydät Tiituksen älyn avulla juuri ne osaajat, joita yrityksesi tarvitsee

Yritys voi vastaanottaa helposti satoja hakijoita yhteen avoimeen työtehtävään. Näiden läpikäyminen vie paljon aikaa ja vaivaa. Tiituksen äly tarjoaa opiskelijan osaajaprofiilin perusteella hänelle sopivia työpaikkoja. Vastavuoroisesti yritys näkee haettavaan työtehtävään parhaiten soveltuvat hakijat yhdestä näkymästä. Tämä varmistaa, ettei yritykselle tule koskaan tilannetta, jossa parhaimmat hakijat hukkuisivat hakijamassan alle.

Kokeile Tiitusta ja rekisteröidy palveluun! Työpaikkailmoitusten julkaisu on työnantajille maksutonta.

Kokemus ja testaus antaa uskoa oman suunnan löytämiseen

Kokemus ja testaus antaa uskoa oman suunnan löytämiseen

Nuoret saavat vaihtelevasti kokemuksia työelämästä ennen täysi-ikäisyyttä. Joku voi nähdä läheltä kuinka yrittäjäperheessä työnteko on läsnä tai joku toinen voi päästä kevyisiin kesätöihin jo muita nuorempana. Kokemukset työelämästä ovat määrältään vaihtelevia, mutta viimeistään yläasteella kaikki nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan työelämässä TET-jaksolla.

TET-jakson eli työelämään tutustumisjakson suorittaa Suomessa jokainen yläkouluikäinen vuosittain. TET-jakso on suunnattu pääasiassa 8. ja 9. luokkalaisille. Jossain oppilaitoksissa myös lukiolaiset voivat suorittaa TET-jakson ensimmäisenä lukiovuonna. Nuori saa itse valita mieleisen paikan tutustumisjaksoksi, joka kestää 1-2 viikkoa ja suoritetaan työpaikan ohjauksessa. TET-jakso on tärkeä mahdollisuus nuorelle saada lisää tietoa työelämästä. Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia kokeilla ja seurata erilaisia työtehtäviä sekä tilaisuus kokeilla omia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja aikuisten maailmassa. Omakohtaiset työelämän kokemukset tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

“Vaikka harjoittelussa ei olla kuin keskimäärin kolme viikkoa yläkoulun aikana, on sillä suuri merkitys uravalintojen lisäksi myös oppilaan itsetunnon ja –tuntemuksen, motivaation ja myös yleissivistyksen tukena. TET-jakso on oppilaille tärkeä ja he suhtautuvat siihen vakavasti ja panostavat omalta osaltaan sen onnistumiseen. Moni saa positiivista palautetta toiminnastaan ensimmäistä kertaa ja kun se tulee ”oikeasta maailmasta” on sen merkitys suuri”, sanoo oppilaanohjauksen lehtori Marjo Eklund Ahtialan koulusta.

TET-jaksossa on paljon mahdollisuuksia työnantajille

Työnantajille TET-jakso voi olla tuntematon asia. Opiskelijalle ei kuitenkaan välttämättä tarvitse järjestää päivän aikana mitään erityisohjelmaa, riittää, kun hän saa olla mukana seuraamassa työpäivää. Tärkeintä opiskelijalle on antaa mahdollisuus tutustua ja nähdä käytännön työelämää. Opiskelijalle voi antaa työtehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

“Monet paikalliset yritykset voivottelevat työvoimapulaa eivätkä alat vedä edes opiskelemaan. Siitä huolimatta TET-paikkoja ei tarjota. Palveluala pelastaa monesti, mutta hyllyttäminen marketissa ei kerro työelämästä kovin paljoa. Esimerkiksi onnistunut TET-harjoittelu päiväkodissa on ollut monelle pojalle kimmoke hakeutua sosiaali-ja terveysalan opintoihin. Ymmärrän, että yrityksissä on kiire eikä aikaa harjoittelijoille ole. Kuitenkin TET-jakso olisi yritykselle helppo tapa markkinoida itseään myös työpaikkana”, Eklund kertoo.

TET onnistuu helposti Tetillä

Tiitus on lanseerannut työelämään tutustumisjaksolle uuden Tetti-palvelun, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat ja helpottaa kommunikaatiota eri henkilöiden välillä. Tetti-palvelu helpottaa työnantajaa, opettajaa ja opiskelijaa, sillä lukuisat paperiset lomakkeet saadaan siirrettyä nyt sähköiseen muotoon. Palvelun tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään. Ahtialan koulu on yksi ensimmäisistä kouluista, jossa palvelu otetaan käyttöön.

“Kun kaikki prosessin vaiheet ovat kootusti yhdessä paikassa, on asioiden hoitaminen kaikille helpompaa. Nähdäkseni TET-palvelu sovelluksineen on koulun ensimmäinen varsinainen digiloikka, jossa opitaan oikean elämän teknologian käyttöä ja vielä uusimmalla tavalla”, Eklund toteaa.

Tutustu paremmin TET-jaksoon ja Tetti-palveluun tetjakso.fi-sivustolla, joka kokoaa yhteen kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TET-jaksosta.

”FWD:RE: moi” ja muita seikkoja, jotka työnhaussa voivat mennä vikaan

”FWD:RE: moi” ja muita seikkoja, jotka työnhaussa voivat mennä vikaan

Tähänastisen työurani pisin ja merkittävin ajanjakso tapahtui kuljetusalalla, jossa kuuden vuoden aikana kasvoin iltavuoron kuljettajasta yrityksen operatiivisen puolen ja HR-toimintojen pyörittäjäksi. Pääsin tätä kautta seuraamaan aitiopaikalta kuljetusalan rekrytoinnin murrosta ja sen tuomia haasteita yrityksen rekrytoinneissa. Kokemuksiini pohjautuen laadin viiden kohdan listan yleisimmistä tilanteista, joita tuli vastaan pyörittäessäni kuljetusyrityksen rekrytointia:

1 – ”FWD:RE: moi”

Viestin otsikon tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Vastaanottaessani parhaimmillaan kymmeniä sähköposteja päivässä vastaani tuli pahimmillaan useita yllä olevan näköisiä otsikoita. Näistä viesteistä pystyi yhdellä vilkaisulla tulkitsemaan, että samaa viestiä oli luultavimmin kopioitu monta kertaa eteenpäin aina uusille vastaanottajille.

2 – Sama työhakemus 20:lle vastaanottajalle

Toinen yllättävän yleinen havainto oli ensivaikutelmaltaan sinänsä hyvän työhakemuksen viestin vastaanottajalista: ”matti@kuljetuspalvelut.com”, ”riitta@vauhtiveijarit.com”, ”info@logistiikka.com” jne. Jokainen viestin vastaanottaja pystyi katsomaan, ketkä kaikki muut olivat saaneet saman viestin. Joskus sama viesti oli lähetetty jopa yli 20:lle vastaanottajalle.

3 – Yhteystiedot puutteelliset / puuttuvat kokonaan

On positiivista, että työnhakijat käyttävät harkitusti aikaa ja vaivaa oman työhakemuksensa personoimiseen ja viimeistelyyn. Kuitenkin liian monessa tapauksessa omat yhteystiedot on jätetty kertomatta tai ne ovat puutteelliset. Muista tarkistaa säännöllisesti sähköpostisi. Kuukauden ajan tarkistamaton sähköposti voi tarkoittaa sitä, että hakemasi työpaikka meni sivu suun.

4 – Liitteet puutteelliset / puuttuvat kokonaan

Yhteystietojen puutteellisuus on yhtä suuri ongelma kuin liitetiedoston puutteellisuus. Sähköpostiviestiä lähettäessä saattaa helposti unohtua liitteiden lähettäminen. Liitteiden puuttuminen tarkoittaa puutteellista työhakemusta. Pahimmassa tapauksessa liitetiedostosta löytyi rekrytoijalle tarvittavat yhteystiedot, jolloin kohdan 3 skenaario toistuu myös tässä tilanteessa.

5 – Väärään työtehtävään hakeminen

Kaikkein harvinaisin, mutta samalla myös harmillisin tilanne on, kun rekrytoijan sähköpostiin tipahtaa työhakemus siivoojaksi tai kokiksi. Lähettäessä paljon eri hakemuksia eri aloille ja työnantajille inhimillinen virhe voi päästä käymään ja työhakemus ohjautua väärään yritykseen.

Jokainen meistä tekee ajoittain inhimillisiä virheitä. Nämä muodostuvat kuitenkin suureksi haasteeksi nykypäivän työmarkkinoilla, joissa rekrytoija voi pahimmillaan vastaanottaa satoja työhakemuksia yhteen avoimeen työtehtävään. Kun suurella vaivalla tehty työhakemus ohjautuu vahingossa väärän yrityksen rekrytoijalle, voi tällöin inhimillinen virhe maksaa unelmien työpaikan.

– Tiituksen tiimin Jukka

Hakemusten personointi ja moniin eri työpaikkoihin haku on prosessi, joka usein vie eniten aikaa ja jossa kaikki langat eivät välttämättä pysy käsissä. Tiituksen kautta töitä haettaessa työpaikkaan haku onnistuu yhden napin painalluksella ja samalla profiililla voi hakea useaan paikkaan. Tiituksesta löydät myös helpoiten juuri sinulle sopivimmat työt.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Olemme pyrkineet tekemään palvelustamme mahdollisimman selkeän, helppokäyttöisen ja ymmärrettävän, mutta joskus käyttäjiä kummastuttaa ja hämmästyttää. Kokosimme yleisimmät saamamme kysymykset ja niiden vastaukset alle.

Voinko käyttää samaa sähköpostiosoitetta rekisteröityäkseni sekä työnhakijaksi että työnantajaksi?

Tiituksessa käyttäjätunnuksesi eli sähköpostiosoitteesi toimii avaimena palveluun. Voit käyttää yhtä sähköpostiosoitetta vain yhtä roolia varten. Kun rekisteröidyt palveluun esimerkiksi työnantajaksi, et voi enää samalla sähköpostilla rekisteröityä työnhakijaksi.

Rekisteröidyin vahingossa työnantajaksi, vaikka minun piti tehdä opiskelijaprofiili. Mitä nyt teen?

Voimme vaihtaa profiilin statuksen työnantajasta opiskelijaksi. Lähetäthän pyynnön tästä tukeemme support@tiitus.fi sähköpostiosoitteesta, jota olet käyttänyt rekisteröitymiseen, ja voimme muuttaa profiilisi statuksen.

Olen opiskelija, mutta oppilaitoksemme ei käytä Tiitusta. Voinko silti etsiä ja hakea töitä Tiituksen kautta?

Työnhaku onnistuu Tiituksen kautta tässäkin tapauksessa. Voit luoda Tiitukseen profiiliin ja etsiä töitä yleisen Tiitus-toimialueen avulla.

Olen rekisteröitynyt Tiitukseen, mutta en muista salasanaani. Mitä teen?

Jos muistat rekisteröitymiseen käyttämäsi sähköpostiosoitteen, voit nollata salasanan sen avulla täällä.

Latasin sovelluksen ja tein profiilin. Miten haen nyt töitä?

Mobiilisovelluksessa selaat työpaikkoja pyyhkäisemällä vasemmalle. Jos olet mielestäsi sopiva henkilö työhön, voit hakea työtä painamalla sivun alareunassa olevaa vihreää sydäntä. Voit joko lähettää hakemuksen eli Tiitus-profiilisi työnantajalle tai siirtyä hakemussivulle, jolloin ohjaudut työnantajan omille sivuille. Voit myös tallentaa ilmoituksen suosikkeihisi painamalla vihreää sydäntä tai piilottaa ilmoitukset painamalla punaista rastia ilmoituksen kohdalla. Jos työpaikan haku tapahtuu Tiituksen sovelluksessa, voit seurata rekrytoinnin etenemistä sovelluksessa haettuasi paikkaa.

Miksi hakemusta ei voi personoida ja samalla hakemuksella haetaan jokaiseen tehtävään?

Tiituksessa työnhakija tekee itselleen yhden työnhaun profiilin, jolla hakee kaikkiin palvelussa avoinna oleviin työtehtäviin. Työnhakuprofiili vastaa sisällöltään normaalia ansioluetteloa. Tällä hetkellä työnhakijalla on mahdollisuus personoida hakemusta kyseistä työnantajaa kohtaan chat-keskustelussa, joka vastaa aikaisempaa saatekirjettä, mutta se täytetään vuorovaikutteisesti yhdessä rekrytoijan kanssa. Tulevaisuudessa profiilia voi enemmän personoida hakemuskohtaisesti.

Sain sähköpostiini viestin, että minulle on yhteydenottopyyntö palvelussa. Missä näen tämän?

Voit hyväksyä työnantajien yhteydenottopyynnön Tiituksen sovelluksessa. Kirjaudu sovellukseen ja sovellus ilmoittaa yhteydenottopyynnöstä.

Kirjauduin Facebook-tunnuksillani sovellukseen. Pääsenkö kirjautumaan profiiliini tietokoneella?

Valitettavasti tällä hetkellä Facebook-kirjautuminen on mahdollista vain sovelluksessa. Pyrimme kehityksessämme kuitenkin siihen, että profiilissa ja kirjautumisessa olisi samat toiminnot niin sovelluksessa kuin verkossa.

Haluaisin ilmoittaa palvelussa työpaikkailmoituksen, mutta yrityksessämme on käytössä rekrytointijärjestelmä, johon haluaisin ilmoituksen linkittää. Onko tämä mahdollista?

Kyllä. Voit linkittää ilmoituksen ulkoiseen rekrytointijärjestelmään, jota haluatte käyttää rekrytoinnissa. Linkitysasetukset valitaan heti ilmoituksen tekemisen alkuvaiheessa. Jos linkkiä Tiituksen palvelun ulkopuolelle ei aseteta, voivat työnhakijat hakea tehtävään Tiituksen avulla ja hakemukset tulevat Tiitukseen.

Jos kaipaat lisää neuvoja Tiituksen käytöstä, löydät lisää ohjeistusta ohjeista ja vinkeistä.

10 vinkkiä oppilaitoksille Tiituksen käyttöönottoon

10 vinkkiä oppilaitoksille Tiituksen käyttöönottoon

Tiituksen käyttöönotto ja jalkauttaminen oppilaitoksessa on monivaiheinen prosessi. Tässä 10 vinkkiä, joita noudattamalla uuden palvelun käyttöönotto tapahtuu mutkattomasti ja ketterästi.

1) Perehdytä henkilöstö
Tiituksen käyttöönottovaiheessa on hyvä innostaa ja motivoida koko henkilöstöä urapalveluiden kehittämiseen. Usein opettajilla ja koko henkilökunnalla on erityisiä yhteyksiä oman alansa yrityksiin. On tärkeää, että oppilaitos on sitoutunut yhteen ja selkeään tapaan vastaanottaa yrityksien työpaikkailmoituksia ja erilaisia yhteydenottopyyntöjä. Henkilökunnan perehdyttäminen ja tiedottaminen asiasta onkin erityisen merkityksellistä.

2) Hyödynnä opiskelijoita
Uuden palvelun ja konseptin viestiminen yrityksille ja opiskelijoille vaati aina työtä. Mikä olisikaan parempi tapa kuin hyödyntää itse opiskelijoita. Tiitus-palvelun markkinoinnista voidaan rakentaa opiskelijoille esimerkiksi kannustava ja innostava projektiopintojakso.

3) Me autamme markkinoinnissa
Meidän tehtävämme on auttaa palvelun markkinoinnissa mahdollisimman paljon, vaikka palvelun tiedottamisen suurin vastuu onkin oppilaitoksella. Tiituksen markkinointi toteuttaa oppilaitoksen kanssa yhteiset tiedotteet ja mainokset, joita pystytään hyödyntämään paikallisessa markkinoinnissa ja lehdistössä.

4) Lähesty ja käytä verkostoja hyödyksi
On hienoa asia, että yrityksen ja oppilaitoksen välinen yhteistyö helpottuu. Muista kertoa ja informoida asiasta oppilaitoksen omia verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Omille lähimmille ja tärkeimmille kumppaniyrityksille voi rakentaa esimerkiksi kannustavan kampanjan, jonka avulla yritykset totutetaan käyttämään uutta digitaalista palvelua.

5) Muista tuoda esiin oikea kulma
Tiitus ei ole pelkästään rekrytointikanava, vaan alusta ja mahdollisuus yritysyhteistyön kehittämiselle. Paikalliset yritykset ovat erittäin kiinnostuneita oppilaitosyhteistyöstä. Miettikää yhdessä, mitä eri yhteistyön muotoja teillä olisi yrityksille tarjottavana. Erottukaa oppilaitosyhteistyöllä muista rekrytointikanavista ja tehkää itsestänne houkutteleva yhteistyökumppani.

6) Hyödynnä Tiituksen materiaalit
Tiituksen materiaalipankista löydät paljon hyödyllistä materiaalia. Olemme suunnitelleet ja tehneet yrityksille ja opiskelijoille erilaisia ohjeita ja vinkkejä. Materiaalien joukosta löydät myös selkeitä videoita, jotka opastavat palvelun käytössä.

7) Järjestä workshop- tai aamupalatilaisuus
Yritykset ovat kiinnostuneita olemaan mukana myös yritysyhteistyön kehittämisessä. Tutustu paikallisiin yrityksiin ja järjestä heille workshop- tai aamupalatilaisuus. Tilaisuuksien yhteydessä yrityksiä on helppo tiedottaa ja innostaa myös Tiitus-palvelun käytöstä.

8) Tee yhteistyötä lähialueen muiden koulujen kanssa

Tiituksen yksi ideoista on se, että yritys voi hyödyntää samaa järjestelmää usean eri oppilaitoksen kanssa tapahtuvan yritysyhteistyön organisoinnissa. Mikä olisikaan järkevämpää kuin yhdistää markkinoinnin voimavarat toisen alueen oppilaitoksen kanssa.

9) Hyödynnä sosiaalista mediaa

Urapalveluiden on hyvä näkyä vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. Varsinkin, kun rekrytointi on siirtynyt viime vuosien aikana enemmän ja enemmän verkkoon. Sosiaalisen median ja eri mainosten kautta on hyvä tavoittaa niin opiskelijoita kuin työnantajia.

10) Olkaa aktiivisia ja verkostoitukaa muiden toimijoiden kanssa
Moni muukin toimija murehtii työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista. Olkaa aktiivisena verkostoitumassa myös muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö tuo hyvää näkyvyyttä ja innostaa myös työnantajia.

Tiituksen oppilaitosversio tuo helpon tavan harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen etsimiseen, sekä mahdollistaa opiskelijoille portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen jo opintojen aikana. Oppilaitos voi rakentaa ja ylläpitää palvelun avulla omaa tehokasta kumppaniverkostoa alueen yrityksien ja työnantajien kanssa.